عرض كل

جديد النظام المكاتبي

Messaggio di benvenuto al catalogo.

عرض كل

المقروئة أكثر

 1. 1

  Wonder R. J. Palacio

 2. 2

  Suite 405 Sveva Casati Modignani

 3. 3

  La ragazza della Luna Lucinda Riley

 4. 4

  L'amica geniale Elena Ferrante

 5. 5

  Topolino

 6. 6

  Il gioco del suggeritore romanzo di Donato Carrisi

 7. 7

  La gabbia dorata Camilla Läckberg

 8. 8

  After Anna Todd

 9. 9

  Storia della bambina perduta Elena Ferrante

 10. 10

  La versione di Fenoglio Gianrico Carofiglio

عرض كل

الأكثر طلبا

 1. 1

  La ragazza della Luna Lucinda Riley

 2. 2

  La gabbia dorata Camilla Läckberg

 3. 3

  La versione di Fenoglio Gianrico Carofiglio

 4. 4

  Lena e la tempesta Alessia Gazzola

 5. 5

  La stanza delle farfalle Lucinda Riley

 6. 6

  A un metro da te Rachael Lippincott

 7. 7

  Doppia verità Michael Connelly

 8. 8

  Becoming Michelle Obama

 9. 9

  Le parole di Sara Maurizio de Giovanni

 10. 10

  1: I leoni di Sicilia

عرض كل

أحداث قادمة

COLOGNE
Incontri d'arte
Il Comune e la Biblioteca di Cologne vi invitano agli Incontri d'arte توقيت:
عرض كل

التعليقات الأخيرة

Tutte le volte che ho pianto - Catena Fiorello

Questo libro mi è sembrato uno spot a favore delle forze LGBT in versione “piaciona” e buonista.
A mio avviso, una operazione commerciale che certamente si rivelerà redditizia.
Melensa, stucchevole, scontata la trama.
Per me è il primo libro di questa Autrice: non ne seguiranno altri.

مرحبا بكم في كتالوج النظام المكاتبي. اُكتب هنا بعض المعلومات الإضافية التي ستعرض للمستخدمين في الصفحة الرئيسية