مجموعة التواصل الإجتماعي » Forum » تعليقات

تعليقات

لبدء مناقشة جديدة عليكم أن تكونوا مُستخدِمين مسجَّلين
لإنشاء مناقشة جديدة يجب الانطلاق من بطاقة تفاصيل العنوان
Announcements
I migliori libri e ebook del 2016

ال Enrico Tagliani ال 29 December 2016

Threads
Topic
The descent - un film di Neil Marshall

ال مُستخدِم 39363 ال 21 July 2019

Skim - Mariko Tamaki, Jillian Tamaki

ال Claudio Berardi ال 21 July 2019

Lettera sulla parrocchia - Primo Mazzolari

ال Orlando Boldi ال 20 July 2019

And the mountains echoed - Khaled Hosseini

ال Giovanna Gorlani ال 20 July 2019

Fotografia creativa in 50 passi - Michael Freeman

ال Davide Vezzola ال 20 July 2019

Lo strano caso di Maria Scartoccio, ovvero Un brutto fatto di cronaca a Sestri Ponente - Renzo Bistolfi

ال Lucia Maddalena Morosso ال 19 July 2019

Sunfall - Jim Al-Khalili

ال Antonella Mattiotti ال 19 July 2019

Il pianto dell'alba - Maurizio De Giovanni

ال Ombretta Gadeschi ال 18 July 2019

Antigone - Sofocle

ال Clara Toninelli ال 18 July 2019

Una casa di bambola

ال Clara Toninelli ال 18 July 2019

La memoria dei corpi - Marina Di Guardo

ال Ilaria Godi ال 18 July 2019

La voce inascoltata della realtà - Renè Girard

ال Bruno Tommasini ال 18 July 2019

Oltre ogni ragionevole dubbio - Francesco Caringella

ال Lucia Maddalena Morosso ال 16 July 2019

Now is good

ال Oscar Valseschini ال 15 July 2019

Nietzsche - sceneggiatura di Michel Onfray

ال Silvia Piccioli ال 11 July 2019

Sabbia nera - Cristina Cassar Scalia

ال Lucia Maddalena Morosso ال 11 July 2019

La tua ultima bugia - Rachel Abbott

ال Giovanna Gorlani ال 9 July 2019

Per questo mi chiamo Giovanni - Luigi Garlando

ال Orietta Negro ال 8 July 2019

La donna capovolta - Titti Marrone

ال Giuliana Zangiacomi ال 8 July 2019

Parliamo di musica - Stefano Bollani

ال Clara Toninelli ال 8 July 2019

Nella valle della violenza - Ethan Hawke, John Travolta

ال مُستخدِم 39363 ال 7 July 2019

A tempo pieno - Aurélien Recoing, Karin Viard

ال مُستخدِم 39363 ال 7 July 2019

The believer - Ryan Gosling ... [et al.]

ال مُستخدِم 39363 ال 6 July 2019

L'onda - un film di Dennis Gansel

ال مُستخدِم 39363 ال 6 July 2019

Mr. Brooks - Kevin Costner ... [et al.]

ال مُستخدِم 39363 ال 6 July 2019

Pay the ghost - il vincitore premio Oscar Nicola Cage

ال مُستخدِم 39363 ال 6 July 2019

16 marzo 1978 - Giovanni Bianconi

ال Giovanna Gorlani ال 6 July 2019

La verità sul caso Harry Quebert - Joel Dicker

ال Marco Ardesi ال 29 July 2013

Oltre ogni ostacolo - Danielle Steel

ال Simona Zoni ال 6 July 2019

Ombre che camminano - a cura di Emanuela Martini

ال Maria Silvia Tozzi ال 5 July 2019

6979 رسائل في 5701 مناقشات ال 829 مُستخدِمين

حاليا على الانترنت: Ci sono 31 utenti online