مجموعة التواصل الإجتماعي » Forum » تعليقات

تعليقات

لبدء مناقشة جديدة عليكم أن تكونوا مُستخدِمين مسجَّلين
لإنشاء مناقشة جديدة يجب الانطلاق من بطاقة تفاصيل العنوان
Announcements
I migliori libri e ebook del 2016

ال Enrico Tagliani ال 29 December 2016

Threads
Topic
La montagna vivente - Nan Shepherd

ال Clara Toninelli ال 19 July 2018

Noi siamo tutto - Nicola Yoon

ال Elena Pasini ال 22 March 2018

Le acque del Nord - Ian McGuire

ال Giuseppe Pisa ال 18 July 2018

Mio fratello rincorre i dinosauri - Giacomo Mazzariol

ال Clara Toninelli ال 24 October 2016

Silenzio - Shusaku Endo

ال Daniel Peli ال 16 July 2018

Mortina - testo e illustrazioni di Barbara Cantini

ال Clara Toninelli ال 14 July 2018

La biblioteca dei morti - Glenn Cooper

ال Giovanna Gorlani ال 11 July 2018

Mondo senza fine - Ken Follett

ال Stefano Tengattini ال 11 July 2018

I pilastri della terra - Ken Follett

ال Stefano Tengattini ال 11 July 2018

L'indagine - Giorgio De Rienzo

ال Giovanna Gorlani ال 10 July 2018

Macbeth - Jo Nesbo

ال Clara Toninelli ال 9 July 2018

Il profumo - Patrick Suskind

ال Maria Maddalena Vitrano ال 9 July 2018

L'eleganza del riccio - Muriel Barbery

ال Maria Maddalena Vitrano ال 9 July 2018

Una perfetta geometria - Giorgio Serafini Prosperi

ال Lucia Maddalena Morosso ال 9 July 2018

Sangue del mio sangue - scritto e diretto da Marco Bellocchio

ال Beatrice Bedani ال 8 July 2018

Eravamo immortali - Manolo

ال Francesco Bonomi ال 7 July 2018

Cuore, sopporta - Francesca D'Aloja

ال Elisa Bossi ال 1 July 2018

Non se ne può più - Stefano Bartezzaghi

ال Gian Carlo Ariosto ال 1 July 2018

Cercami nel vento - Silvia Montemurro

ال Elena Gozzi ال 3 May 2016

Volevo solo averti accanto - Ronald H. Balson

ال Adriana Torri ال 28 June 2018

Shantaram - Gregory David Roberts

ال Chiara Serrano ال 3 January 2014

Central Park - Guillaume Musso

ال Silvia Cere ال 13 May 2016

Nessuno può volare - Simonetta Agnello Hornby

ال Silvia Cere ال 27 June 2018

Il fiore d'inverno - Corina Bomann

ال Silvia Gritti ال 25 June 2018

Enigma - Jan Morris

ال Francesco Bonomi ال 24 June 2018

Il racconto dell'ancella - Margaret Atwood

ال Gian Carlo Ariosto ال 24 June 2018

Un'autentica bugia - Michele Smargiassi

ال Gian Carlo Ariosto ال 24 June 2018

La mattonella di Caravaggio - Dino Falconio

ال Gian Carlo Ariosto ال 24 June 2018

L'anello mancante - Antonio Manzini

ال Gian Carlo Ariosto ال 24 June 2018

Il metodo Catalanotti - Andrea Camilleri

ال Gian Carlo Ariosto ال 24 June 2018

7560 رسائل في 6206 مناقشات ال 886 مُستخدِمين

حاليا على الانترنت: Ci sono 55 utenti online