مجموعة التواصل الإجتماعي » Forum » تعليقات

تعليقات

لبدء مناقشة جديدة عليكم أن تكونوا مُستخدِمين مسجَّلين
لإنشاء مناقشة جديدة يجب الانطلاق من بطاقة تفاصيل العنوان
Announcements
I migliori libri e ebook del 2016

ال Enrico Tagliani ال 29 December 2016

Threads
Topic
La battaglia navale - Marco Malvaldi

ال Osvaldo Fava ال 22 May 2016

Il fratello unico - Alberto Garlini

ال Osvaldo Fava ال 3 October 2017

La ragazza sul ponte - un film di Patrice Leconte

ال Clara Toninelli ال 3 October 2017

Cosa ti manca per essere felice? - Simona Atzori

ال chiaraape88@libero.it ال 11 December 2012

Una moglie giovane e bella - Tommy Wieringa

ال Giovanna Gorlani ال 29 September 2017

Cielo rosso al mattino - Paul Lynch

ال Clara Toninelli ال 28 September 2017

Voracità - Elfriede Jelinek

ال Clara Toninelli ال 28 September 2017

Buona Apocalisse a tutti! - Terry Pratchett e Neil Gaiman

ال Salvatore Di Genua ال 26 September 2017

La spada della verità : romanzo / Terry Goodkind ; traduzione dall'inglese di Nicola Gianni. Vol. 1

ال مُستخدِم 1036 ال 22 September 2017

Le spade dell'imperatore - Brian Staveley

ال مُستخدِم 1036 ال 22 September 2017

Gli orologi del diavolo - Gianfranco Franciosi

ال Francesco Bonomi ال 22 September 2017

Niente tranne il nome - Andrea Maggi

ال Lucia Maddalena Morosso ال 19 September 2017

Non avevo capito niente - Diego De Silva

ال Giuliana Zangiacomi ال 19 September 2017

La passione del corpo - Clarice Lispector

ال Clara Toninelli ال 17 September 2017

Il grande marinaio - Catherine Poulain

ال Roberto Dal Bianco ال 17 September 2017

Popolazioni e diversità genetica - Luciano Terrenato

ال Davide Radaelli ال 15 September 2017

Dragonero. Il risveglio del Potente - Luca Enoch

ال Alessandro Tanda ال 14 September 2017

Dragonero. La maledizione di Thule - Stefano Vietti

ال Alessandro Tanda ال 14 September 2017

La cruna dell'ago - Ken Follett

ال Alessandro Tanda ال 14 September 2017

Le gazze ladre - Ken Follett

ال Alessandro Tanda ال 14 September 2017

Mondo senza fine - Ken Follett

ال مُستخدِم 21039 ال 17 July 2014

Il dubbio - Brian Freeman

ال Lucia Maddalena Morosso ال 14 September 2017

Trilogia della città di K. - Agota Kristof

ال Salvatore Di Genua ال 5 September 2017

Carta, forbice e pietra - Angelo Aliquò

ال Giovanna Gorlani ال 19 October 2016

Residenza Arcadia - Daniel Cuello

ال Salvatore Di Genua ال 13 September 2017

Il prefetto - Alastair Reynolds

ال Marco Crippa ال 12 September 2017

Eroi dell'Olimpo. La casa di Ade - Rick Riordan

ال Silvia Singh ال 31 March 2015

Eroi dell'Olimpo. Il sangue dell'Olimpo - Rick Riordan

ال Tommaso Bianchin ال 27 May 2015

Da dove la vita è perfetta - Silvia Avallone

ال Giovanna Gorlani ال 12 September 2017

Mi chiamo Lucy Barton - Elizabeth Strout

ال Andrea Mariano Alesci ال 11 September 2017

7410 رسائل في 6072 مناقشات ال 869 مُستخدِمين

حاليا على الانترنت: Ci sono 4 utenti online