مجموعة التواصل الإجتماعي » Forum » تعليقات

تعليقات

لبدء مناقشة جديدة عليكم أن تكونوا مُستخدِمين مسجَّلين
لإنشاء مناقشة جديدة يجب الانطلاق من بطاقة تفاصيل العنوان
Announcements
I migliori libri e ebook del 2016

ال Enrico Tagliani ال 29 December 2016

Threads
Topic
L'animale donna - Desmond Morris

ال Linda Bettera ال 17 March 2017

L'amico di Galileo - Isaia Iannaccone

ال Giovanna Gorlani ال 17 March 2017

Il maestro e Margherita - Michail Bulgakov

ال Andrea Mariano Alesci ال 16 March 2017

Giorgio Morandi - Francesco Arcangeli

ال Maria Chiara Dal Cero ال 14 March 2017

Dove porta la neve - Matteo Righetto

ال Venturelli Stefania ال 14 March 2017

Le mele di Kafka - Andrea Vitali

ال Emanuela Moraschi ال 13 March 2017

Dove la storia finisce - Alessandro Piperno

ال Silvia Gritti ال 13 March 2017

Senza dirsi addio - Linwood Barclay

ال Silvia Gritti ال 13 March 2017

Beastly - Alex Flinn

ال Valentina Bonotti ال 13 March 2017

Il tempo che vorrei - Fabio Volo

ال Giacomo Galli ال 12 March 2017

Norwegian wood - Lars Mytting

ال Clara Toninelli ال 12 March 2017

La ragazza del treno - Paula Hawkins

ال Milena Azzini ال 30 May 2016

Witch & wizard. Il nuovo ordine - James Patterson, Gabrielle Charbonnet

ال Valentina Bonotti ال 10 March 2017

Esplorando l'agire maieutico nella formazione degli adulti - Carlo Romano ... [et al.]

ال Michele Vezzoli ال 8 March 2017

Vol. 5: I tre porcellini e altre storie

ال Malaika Abbas ال 7 March 2017

Martiri che uccidono - Domenico Tosini

ال Francesco Bonomi ال 7 March 2017

Dalla sala operatoria al greto della Vojussa - Silvano Anselmi

ال Francesco Bonomi ال 7 March 2017

Eckhart Tolle e Sri Aurobindo - A. S. Dalal

ال Gianbattista Buffoli ال 6 March 2017

Toccalossi cerca casa - Roberto Centazzo

ال Giovanna Gorlani ال 4 March 2017

Will ti presento Will - John Green & David Levithan

ال Valentina Bonotti ال 3 March 2017

MR. PEABODY E SHERMAN (Rob Minkoff, 2014)

ال Andrea Mariano Alesci ال 3 March 2017

Donnie Darko - [con] Jake Gyllenhaal ... [et al.]

ال Claudia Cabassi ال 3 August 2014

Sei zampe e poco più - scritta e illustrata da Geena Forrest

ال Clara Toninelli ال 3 March 2017

Orfani bianchi - Antonio Manzini

ال Giovanna Gorlani ال 3 March 2017

Marcellino pane e vino - un film di Ladislao Vajda

ال Giacomo Galli ال 2 March 2017

La Grande Via

ال Daniel Peli ال 1 March 2017

La ragazza di Brooklyn - Guillaume Musso

ال Silvia Cere ال 28 February 2017

L'ultima lettera d'amore - Jojo Moyes

ال Silvia Gritti ال 28 February 2017

Babe maialino coraggioso - [directed by Chris Noonan]

ال Giacomo Galli ال 28 February 2017

È tutta vita - Fabio Volo

ال Giacomo Galli ال 28 February 2017

7285 رسائل في 5964 مناقشات ال 851 مُستخدِمين

حاليا على الانترنت: Ci sono 29 utenti online