مجموعة التواصل الإجتماعي » Forum » تعليقات

تعليقات

لبدء مناقشة جديدة عليكم أن تكونوا مُستخدِمين مسجَّلين
لإنشاء مناقشة جديدة يجب الانطلاق من بطاقة تفاصيل العنوان
Announcements
I migliori libri e ebook del 2016

ال Enrico Tagliani ال 29 December 2016

Threads
Topic
Dopo di te - Simona Atzori

ال Giovanna Gorlani ال 12 October 2017

Mater dolorosa - testo Roberto Recchioni

ال Salvatore Di Genua ال 11 October 2017

Mater morbi - testo roberto Recchioni

ال Salvatore Di Genua ال 11 October 2017

Una finestra sul mare - Corina Bomann

ال Silvia Gritti ال 11 October 2017

Notturno di cuori - Jojo Moyes

ال Silvia Gritti ال 9 October 2017

Il sole tra le mani - Roberto Ritondale

ال Lucia Maddalena Morosso ال 9 October 2017

I calabroni - Marco Weiss

ال مُستخدِم 1044 ال 8 October 2017

Fienili - Roberto Innocenti

ال Clara Toninelli ال 8 October 2017

Mia madre è un fiume - Donatella Di Pietrantonio

ال Clara Toninelli ال 8 October 2017

Voglio una vita a forma di me - Julie Murphy

ال Salvatore Di Genua ال 5 October 2017

Gli anni veloci - Carmine Abate

ال مُستخدِم 5257 ال 5 October 2017

Terre rare - Sandro Veronesi

ال مُستخدِم 1044 ال 3 October 2017

La battaglia navale - Marco Malvaldi

ال Osvaldo Fava ال 22 May 2016

Il fratello unico - Alberto Garlini

ال Osvaldo Fava ال 3 October 2017

La ragazza sul ponte - un film di Patrice Leconte

ال Clara Toninelli ال 3 October 2017

Cosa ti manca per essere felice? - Simona Atzori

ال chiaraape88@libero.it ال 11 December 2012

Una moglie giovane e bella - Tommy Wieringa

ال Giovanna Gorlani ال 29 September 2017

Cielo rosso al mattino - Paul Lynch

ال Clara Toninelli ال 28 September 2017

Voracità - Elfriede Jelinek

ال Clara Toninelli ال 28 September 2017

Buona Apocalisse a tutti! - Terry Pratchett e Neil Gaiman

ال Salvatore Di Genua ال 26 September 2017

La spada della verità : romanzo / Terry Goodkind ; traduzione dall'inglese di Nicola Gianni. Vol. 1

ال مُستخدِم 1036 ال 22 September 2017

Le spade dell'imperatore - Brian Staveley

ال مُستخدِم 1036 ال 22 September 2017

Gli orologi del diavolo - Gianfranco Franciosi

ال Francesco Bonomi ال 22 September 2017

Niente tranne il nome - Andrea Maggi

ال Lucia Maddalena Morosso ال 19 September 2017

Non avevo capito niente - Diego De Silva

ال Giuliana Zangiacomi ال 19 September 2017

La passione del corpo - Clarice Lispector

ال Clara Toninelli ال 17 September 2017

Il grande marinaio - Catherine Poulain

ال Roberto Dal Bianco ال 17 September 2017

Popolazioni e diversità genetica - Luciano Terrenato

ال Davide Radaelli ال 15 September 2017

Dragonero. Il risveglio del Potente - Luca Enoch

ال Alessandro Tanda ال 14 September 2017

Dragonero. La maledizione di Thule - Stefano Vietti

ال Alessandro Tanda ال 14 September 2017

7551 رسائل في 6198 مناقشات ال 886 مُستخدِمين

حاليا على الانترنت: Ci sono 36 utenti online