مجموعة التواصل الإجتماعي » Forum » تعليقات

تعليقات

لبدء مناقشة جديدة عليكم أن تكونوا مُستخدِمين مسجَّلين
لإنشاء مناقشة جديدة يجب الانطلاق من بطاقة تفاصيل العنوان
Announcements
I migliori libri e ebook del 2016

ال Enrico Tagliani ال 29 December 2016

Threads
Topic
Storie di Natale - Giosuè Calaciura ... [et al.]

ال Gianbattista Buffoli ال 25 January 2017

Favole al telefono - Gianni Rodari

ال Elena Bianchetti ال 24 January 2017

Filastrocche in cielo e in terra - Gianni Rodari

ال Elena Bianchetti ال 24 January 2017

La freccia azzurra - Gianni Rodari

ال Elena Bianchetti ال 24 January 2017

La ballata di Adam Henry - Ian McEwan

ال Marco Ardesi ال 9 April 2015

Sotto un cielo di carta - Roberto Ritondale

ال Giuliana Zangiacomi ال 24 January 2017

Seta - Alessandro Baricco, Rébecca Dautremer

ال Clara Toninelli ال 23 January 2017

Maus - Art Spiegelman

ال Clara Toninelli ال 23 January 2017

Mi girano le ruote - Angela Gambirasio

ال Giovanna Gorlani ال 21 January 2017

Connectography - Parag Khanna

ال Clara Toninelli ال 20 January 2017

La dimensione sociale delle emozioni - Bernard Rimè

ال Francesco Bonomi ال 19 January 2017

C'era una volta la coppa America - di Gerard A. Jaeger

ال Francesco Bonomi ال 19 January 2017

La figlia della luna - Patricia Briggs

ال مُستخدِم 1036 ال 17 January 2017

Eredità - Lilli Gruber

ال Clelia Nodari ال 17 January 2017

Il libro dei paradossi - di Nicholas Falletta

ال Francesca Mondelli ال 17 January 2017

Vetrinista... si - Bianchi, Borgatti, Polga

ال Francesca Mondelli ال 17 January 2017

Il grande libro degli oggetti magici - di Raimondo Zenobio Malacruna

ال Francesca Mondelli ال 17 January 2017

Noah's compass - Anne Tyler

ال Giovanna Gorlani ال 17 January 2017

Auschwitz, ero il numero 220543 - Denis Avey con Rob Broomby

ال Cristina Parasiliti ال 17 January 2017

Auschwitz, ero il numero 220543 - Denis Avey con Rob Broomby

ال Cristina Parasiliti ال 17 January 2017

Io prima di te - Emilia Clarke, Sam Clafin

ال مُستخدِم 1733 ال 17 January 2017

Tutto, ma non il mio tailleur - Cecile Bertod

ال Giuseppina Bergamaschi ال 15 January 2017

Teutoburgo - Valerio Massimo Manfredi

ال Fabio Staffoni ال 14 January 2017

Il paese delle prugne verdi - Herta Muller

ال Booktrailer Film Festival ال 16 March 2014

Steelheart - Brandon Sanderson

ال مُستخدِم 1036 ال 11 January 2017

La villa dei due destini - Barbara Taylor Bradford

ال Silvia Gritti ال 10 January 2017

Adesso - Chiara Gamberale

ال Chiara Serrano ال 19 February 2016

Trilogia degli elfi scuri - di R. A. Salvatore

ال SEBASTIAN GURRA ال 8 January 2017

La terapia - Sebastian Fitzek

ال SEBASTIAN GURRA ال 8 January 2017

Il gladiatore - Simon Scarrow

ال Alessandro Tonni ال 6 January 2017

7189 رسائل في 5877 مناقشات ال 848 مُستخدِمين

حاليا على الانترنت: Ci sono 47 utenti online