مجموعة التواصل الإجتماعي » Forum » تعليقات

تعليقات

لبدء مناقشة جديدة عليكم أن تكونوا مُستخدِمين مسجَّلين
لإنشاء مناقشة جديدة يجب الانطلاق من بطاقة تفاصيل العنوان
Announcements
I migliori libri e ebook del 2016

ال Enrico Tagliani ال 29 December 2016

Threads
Topic
Twitter factor - Augusto Valeriani

ال Francesco Bonomi ال 14 February 2017

Lucy - Scarlett Johansson, Morgan Freeman

ال Laurapoda@hotmail.it ال 13 February 2017

La terra dei figli - [Gipi]

ال Clara Toninelli ال 13 February 2017

Il secolo degli spettatori - Zygmunt Bauman

ال Clara Toninelli ال 13 February 2017

Torto marcio - Alessandro Robecchi

ال Gianbattista Buffoli ال 13 February 2017

Tu e nessun'altra - Claudia Zanella

ال Giovanna Gorlani ال 12 February 2017

L'ombra della maledizione - Lois McMaster Bujold

ال مُستخدِم 1036 ال 12 February 2017

Ogni tuo silenzio - Laura Mercuri

ال Giuseppina Bergamaschi ال 15 January 2017

CARNAGE (Roman Polanski, 2011)

ال Andrea Mariano Alesci ال 11 February 2017

Il monaco che vendette la sua Ferrari - Robin S. Sharma

ال Lucia Maddalena Morosso ال 11 February 2017

12 ANNI SCHIAVO (Steve McQueen, 2013)

ال Andrea Mariano Alesci ال 11 February 2017

Apocalypse

ال Romano Baroni ال 9 February 2017

Sangue blu - Melissa De La Cruz

ال Valentina Bonotti ال 6 February 2017

Torment - Lauren Kate

ال Anna Maria Cancelli ال 11 September 2014

Anatomia di un istante - Javier Cercas

ال Gianbattista Buffoli ال 6 February 2017

La doppia vita - Charlotte Link

ال Silvia Gritti ال 5 February 2017

Tito di Gormenghast - Mervyn Peake

ال Francesca Mondelli ال 5 February 2017

La confraternita delle ossa - Paolo Roversi

ال Giuliana Zangiacomi ال 2 February 2017

Noi siamo infinito - Logan Lerman, Emma Watson, Ezra Miller

ال Laurapoda@hotmail.it ال 2 February 2017

Insurgent - Veronica Roth

ال Valentina Bonotti ال 8 June 2014

Allegiant - Veronica Roth

ال Valentina Bonotti ال 20 April 2016

The German Doctor - un film di Lucia Puenzo

ال Laurapoda@hotmail.it ال 2 February 2017

Guida completa alla saga di Harry Potter - Francesca Cosi e Alessandra Repossi

ال Laurapoda@hotmail.it ال 2 February 2017

La vedova Van Gogh - Camilo Sánchez

ال Patrizia Taini ال 7 November 2016

L'eco lontana delle onde del Nord - Corina Bomann

ال Silvia Gritti ال 31 January 2017

Le cose cambiano - Cathleen Schine

ال Giuliana Zangiacomi ال 29 January 2017

Allegro ma non troppo - Carlo M. Cipolla

ال Giuliana Zangiacomi ال 29 January 2017

Sette giorni di grazia - Carla Gràcia Mercadé

ال Giovanna Gorlani ال 29 January 2017

Lo stupore di una notte di luce - Clara Sanchez

ال Silvia Cere ال 29 January 2017

La ragazza del treno

ال Federica Zanoni ال 18 September 2015

7263 رسائل في 5940 مناقشات ال 852 مُستخدِمين

حاليا على الانترنت: Ci sono 11 utenti online