مجموعة التواصل الإجتماعي » Forum » تعليقات

تعليقات

لبدء مناقشة جديدة عليكم أن تكونوا مُستخدِمين مسجَّلين
لإنشاء مناقشة جديدة يجب الانطلاق من بطاقة تفاصيل العنوان
Announcements
I migliori libri e ebook del 2016

ال Enrico Tagliani ال 29 December 2016

Threads
Topic
L'isola degli sperduti - Melissa De La Cruz

ال Valentina Bonotti ال 14 November 2019

Me before you - Jojo Moyes

ال Cristina Scaratti ال 12 November 2019

Ramo - Silvia Vanni

ال Claudio Berardi ال 10 November 2019

Torte semplicissime - Susie Theodorou

ال Clara Toninelli ال 9 November 2019

Shhh - Magnhild Winsnes

ال Clara Toninelli ال 9 November 2019

Le parole di mio padre - Patricia MacLachlan

ال Clara Toninelli ال 9 November 2019

La natura esposta - Erri De Luca

ال Giovanna Gorlani ال 8 November 2019

Il coltello

ال Michela Oleotti ال 8 November 2019

Il Padre nostro - Enzo Bianchi

ال Giovanna Gorlani ال 8 November 2019

L'ultimo messaggio di Leonardo - Maria Pirulli, Stefano Ferrio

ال Giovanna Gorlani ال 4 November 2019

Il cappello del maresciallo - Marco Ghizzoni

ال Clelia Nodari ال 3 November 2019

L'uomo delle castagne - Soren Sveistrup

ال مُستخدِم 77089 ال 3 November 2019

L'ultimo uomo - Mary Shelley

ال Elisa Belotti ال 31 October 2019

Senza salutare nessuno - Silvia Dai Pra'

ال Giovanna Gorlani ال 29 October 2019

Terrarium - Noam Levy & Anna Bauer

ال Clara Toninelli ال 28 October 2019

La mia strada - Reinhold Messner

ال Clara Toninelli ال 28 October 2019

Il miniaturista - Jessie Burton

ال Giovanna Gorlani ال 25 October 2019

Disimpegno morale - Albert Bandura

ال Clara Toninelli ال 24 October 2019

Macchine come me - Ian McEwan

ال Clara Toninelli ال 24 October 2019

Detective Dee e il mistero della fiamma fantasma - un film di Tsui Hark

ال Clara Toninelli ال 24 October 2019

Dodici rose a Settembre - Maurizio de Giovanni

ال Osvaldo Fava ال 7 September 2019

Lettere d'amore da Montmartre - Nicolas Barreau

ال Giovanna Gorlani ال 21 October 2019

Fiori di biscotto - Hisae Iwaoka

ال Silvia Svanera ال 20 October 2019

L'araldo della tempesta - Richard Ford

ال مُستخدِم 1036 ال 18 October 2019

Eh già... sono ancora qua! - Luca Flocchini

ال Giovanna Gorlani ال 18 October 2019

Soffocare - Chuck Palahniuk

ال Clara Toninelli ال 17 October 2019

Il cerchio celtico - Bjorn Larsson

ال Francesco Bonomi ال 16 October 2019

Rote Armee Fraktion - Stefan Aust

ال Francesco Bonomi ال 16 October 2019

La rivoluzione della luna - Andrea Camilleri

ال Alice Raffaele ال 16 October 2019

I doni Edo - Koichi Masahara

ال Claudio Berardi ال 14 October 2019

7261 رسائل في 5939 مناقشات ال 852 مُستخدِمين

حاليا على الانترنت: Ci sono 14 utenti online