مجموعة التواصل الإجتماعي » Forum » تعليقات

تعليقات

لبدء مناقشة جديدة عليكم أن تكونوا مُستخدِمين مسجَّلين
لإنشاء مناقشة جديدة يجب الانطلاق من بطاقة تفاصيل العنوان
Announcements
I migliori libri e ebook del 2016

ال Enrico Tagliani ال 29 December 2016

Threads
Topic
Voci - un romanzo di Ted Braun

ال artmedium@email.it ال 1 July 2017

L. 13: La fine

ال Valentina Bonotti ال 30 June 2017

La Terra delle Storie. Oltre i regni - Chris Colfer

ال Camilla Lonati ال 29 June 2017

Il dramma del bambino dotato e la ricerca del vero sè - Alice Miller

ال Michele Vezzoli ال 28 June 2017

Tentativi di botanica degli affetti - Beatrice Masini

ال Francesco Bonomi ال 27 June 2017

L'idea di Medioevo - Giuseppe Sergi

ال Dino Ferronato ال 23 June 2017

La lingua geniale - Andrea Marcolongo

ال Clara Toninelli ال 4 December 2016

Il profumo delle foglie di tè - Dinah Jefferies

ال Silvia Gritti ال 20 June 2017

Un giorno di festa - Graham Swift

ال Silvia Gritti ال 20 June 2017

Eroi dell'Olimpo. L'eroe perduto - Rick Riordan

ال Dayane Wolabi ال 18 December 2013

La vergine delle ossa - Luca Masali

ال Laura Gosio ال 19 June 2017

Cose che non voglio dimenticare - Lara Avery

ال Giovanna Gorlani ال 18 June 2017

Un'estate invincibile - Riccardo Paradisi

ال Marco Bocelli ال 17 June 2017

Roma - Filippo Coarelli

ال Cristina Rosa ال 15 June 2017

Odissea - raccontata da Nicola Cinquetti

ال Clelia Nodari ال 14 June 2017

Donne che amano troppo - Robin Norwood

ال Elena Finini ال 9 June 2017

Oggi siamo vivi - Emmanuelle Pirotte

ال Giovanna Gorlani ال 9 June 2017

La storia del cammello che piange - un film di Byambasuren Davaa e Luigi Falorni

ال Laurapoda@hotmail.it ال 8 June 2017

Resta anche domani - Gayle Forman

ال Valentina Bonotti ال 7 June 2017

Tempesta di neve e profumo di mandorle - Camilla Lackberg

ال Clara Toninelli ال 7 June 2017

Da quando sei scomparsa - romanzo di Paula Daly

ال Silvia Gritti ال 7 June 2017

Benedizione - Kent Haruf

ال Giuliana Zangiacomi ال 6 June 2017

Solo se c'è la Luna - Silvana Grasso

ال Giovanna Gorlani ال 7 June 2017

La virginiana - Barbara Chase-Riboud

ال Aminata Gabriella Fall ال 6 June 2017

Finalmente noi - Tijan

ال Ombretta Gadeschi ال 2 June 2017

L'amica pericolosa - romanzo di Paula Daly

ال Valentina Bonotti ال 28 April 2017

Manuale di sopravvivenza a uso degli italiani onesti - Sergio Ricossa

ال Giuliana Zangiacomi ال 31 May 2017

I segni del destino - Gian Marco Bragadin

ال Elena Finini ال 30 May 2017

L. 12: Il penultimo pericolo

ال Valentina Bonotti ال 30 May 2017

L. 11: L'atro antro

ال Valentina Bonotti ال 30 May 2017

7551 رسائل في 6198 مناقشات ال 886 مُستخدِمين

حاليا على الانترنت: Ci sono 38 utenti online