مجموعة التواصل الإجتماعي » Forum » تعليقات

تعليقات

لبدء مناقشة جديدة عليكم أن تكونوا مُستخدِمين مسجَّلين
لإنشاء مناقشة جديدة يجب الانطلاق من بطاقة تفاصيل العنوان
Announcements
I migliori libri e ebook del 2016

ال Enrico Tagliani ال 29 December 2016

Threads
Topic
Se una notte d'inverno un viaggiatore - Italo Calvino

ال Irene Polini ال 6 May 2017

Gotico rurale - Eraldo Baldini

ال Mathias Mocci ال 6 May 2017

Il segreto del vecchio cimitero - Marco Di Giaimo e Giuseppe Bono

ال Mathias Mocci ال 6 May 2017

La voce della pietra - Silvio Raffo

ال Mathias Mocci ال 6 May 2017

Sole di sangue - David Gilman

ال Lorenzomaria Gheda ال 5 May 2017

L'artiglio di ghiaccio - David Gilman

ال Lorenzomaria Gheda ال 5 May 2017

Anatomia della coppia - Erica Francesca Poli

ال Laura Visioli ال 5 May 2017

Il linguaggio segreto di segni e coincidenze

ال Elena Finini ال 4 May 2017

Non siamo qui per caso - Marco Cesati Cassin

ال Elena Finini ال 4 May 2017

Shadowland - Alyson Noel

ال Laurapoda@hotmail.it ال 4 May 2017

The giver - Lois Lowry

ال Laurapoda@hotmail.it ال 4 May 2017

Vicino al cuore selvaggio - Clarice Lispector

ال Laura Visioli ال 3 May 2017

La via del sole - Mauro Corona

ال Giovanna Gorlani ال 30 April 2017

Il giardino dei fiori segreti - Cristina Caboni

ال Giovanna Gorlani ال 3 April 2017

Tre piani - Eshkol Nevo

ال Gianbattista Buffoli ال 26 April 2017

L'ottico di Lampedusa - Emma-Jane Kirby

ال Gianbattista Buffoli ال 26 April 2017

Una stanza tutta per sè - Manuela Mandracchia legge

ال Paula Maria Mecenas Lima ال 24 April 2017

Silver. L'ultimo segreto - Kerstin Gier

ال Giovanna Gorlani ال 23 April 2017

La fragilità delle certezze - Raffaella Silvestri

ال Lucia Maddalena Morosso ال 20 April 2017

La tua seconda vita comincia quando capisci di averne una sola - Raphaëlle Giordano

ال Lucia Maddalena Morosso ال 20 April 2017

Non parlare - Brian McGilloway

ال Marisa Bianchetti ال 25 September 2015

La casa dipinta - John Grisham

ال Fabio Staffoni ال 20 April 2017

Il professionista - John Grisham

ال Fabio Staffoni ال 20 April 2017

Diario della caduta - Michel Laub

ال Giovanna Gorlani ال 6 January 2014

Fast & furious 7

ال Laurapoda@hotmail.it ال 19 April 2017

Le cure domestiche - Marilynne Robinson

ال Clara Toninelli ال 19 April 2017

Il club dei filosofi dilettanti - Alexander McCall Smith

ال Andrea Mariano Alesci ال 18 April 2017

Memento - un film di Christopher Nolan

ال مُستخدِم 22290 ال 18 April 2017

Una specie di felicità - Francesco Carofiglio

ال Clelia Nodari ال 17 April 2017

Lo zen e l'arte di mangiar bene - Seigaku

ال Daniel Peli ال 17 April 2017

7551 رسائل في 6198 مناقشات ال 886 مُستخدِمين

حاليا على الانترنت: Ci sono 44 utenti online