مجموعة التواصل الإجتماعي » Forum » تعليقات

تعليقات

لبدء مناقشة جديدة عليكم أن تكونوا مُستخدِمين مسجَّلين
لإنشاء مناقشة جديدة يجب الانطلاق من بطاقة تفاصيل العنوان
Announcements
I migliori libri e ebook del 2016

ال Enrico Tagliani ال 29 December 2016

Threads
Topic
L' Urss dal trionfo al degrado - Andrea Graziosi

ال Francesco Bonomi ال 14 February 2017

Twitter factor - Augusto Valeriani

ال Francesco Bonomi ال 14 February 2017

Lucy - Scarlett Johansson, Morgan Freeman

ال Laurapoda@hotmail.it ال 13 February 2017

La terra dei figli - [Gipi]

ال Clara Toninelli ال 13 February 2017

Il secolo degli spettatori - Zygmunt Bauman

ال Clara Toninelli ال 13 February 2017

Torto marcio - Alessandro Robecchi

ال Gianbattista Buffoli ال 13 February 2017

Tu e nessun'altra - Claudia Zanella

ال Giovanna Gorlani ال 12 February 2017

L'ombra della maledizione - Lois McMaster Bujold

ال مُستخدِم 1036 ال 12 February 2017

Ogni tuo silenzio - Laura Mercuri

ال Giuseppina Bergamaschi ال 15 January 2017

CARNAGE (Roman Polanski, 2011)

ال Andrea Mariano Alesci ال 11 February 2017

Il monaco che vendette la sua Ferrari - Robin S. Sharma

ال Lucia Maddalena Morosso ال 11 February 2017

12 ANNI SCHIAVO (Steve McQueen, 2013)

ال Andrea Mariano Alesci ال 11 February 2017

Apocalypse

ال Romano Baroni ال 9 February 2017

Sangue blu - Melissa De La Cruz

ال Valentina Bonotti ال 6 February 2017

Torment - Lauren Kate

ال Anna Maria Cancelli ال 11 September 2014

Anatomia di un istante - Javier Cercas

ال Gianbattista Buffoli ال 6 February 2017

La doppia vita - Charlotte Link

ال Silvia Gritti ال 5 February 2017

Tito di Gormenghast - Mervyn Peake

ال Francesca Mondelli ال 5 February 2017

La confraternita delle ossa - Paolo Roversi

ال Giuliana Zangiacomi ال 2 February 2017

Noi siamo infinito - Logan Lerman, Emma Watson, Ezra Miller

ال Laurapoda@hotmail.it ال 2 February 2017

Insurgent - Veronica Roth

ال Valentina Bonotti ال 8 June 2014

Allegiant - Veronica Roth

ال Valentina Bonotti ال 20 April 2016

The German Doctor - un film di Lucia Puenzo

ال Laurapoda@hotmail.it ال 2 February 2017

Guida completa alla saga di Harry Potter - Francesca Cosi e Alessandra Repossi

ال Laurapoda@hotmail.it ال 2 February 2017

La vedova Van Gogh - Camilo Sánchez

ال Patrizia Taini ال 7 November 2016

L'eco lontana delle onde del Nord - Corina Bomann

ال Silvia Gritti ال 31 January 2017

Le cose cambiano - Cathleen Schine

ال Giuliana Zangiacomi ال 29 January 2017

Allegro ma non troppo - Carlo M. Cipolla

ال Giuliana Zangiacomi ال 29 January 2017

Sette giorni di grazia - Carla Gràcia Mercadé

ال Giovanna Gorlani ال 29 January 2017

Lo stupore di una notte di luce - Clara Sanchez

ال Silvia Cere ال 29 January 2017

7545 رسائل في 6194 مناقشات ال 883 مُستخدِمين

حاليا على الانترنت: Ci sono 76 utenti online