مجموعة التواصل الإجتماعي » Forum » تعليقات

تعليقات

لبدء مناقشة جديدة عليكم أن تكونوا مُستخدِمين مسجَّلين
لإنشاء مناقشة جديدة يجب الانطلاق من بطاقة تفاصيل العنوان
Announcements
I migliori libri e ebook del 2016

ال Enrico Tagliani ال 29 December 2016

Threads
Topic
Etica senza ontologia - Hilary Putnam

ال Silvia Piccioli ال 19 July 2020

Disegnare un albero - Bruno Munari

ال Clara Toninelli ال 19 July 2020

L'anima smarrita - Olga Tokarczuk, Joanna Concejo

ال Clara Toninelli ال 19 July 2020

Un pesciolino... - Andy Mansfield & Thomas Flintham

ال Linda Bossoni ال 18 July 2020

Sulla terra, in cielo o in mare, quale animale lì non dovrebbe stare? - Craig Shuttlewood

ال Linda Bossoni ال 18 July 2020

L'ultima fuggitiva - Tracy Chevalier

ال Silvia Ceriani ال 18 July 2020

Il sentiero dei profumi - Cristina Caboni

ال Giovanna Gorlani ال 17 July 2020

Pensare l'infosfera - Luciano Floridi

ال Silvia Piccioli ال 17 July 2020

Per dieci minuti - Chiara Gamberale

ال Venturelli Stefania ال 11 January 2014

Le Ateniesi - Alessandro Barbero

ال Laura Buffoli ال 31 January 2016

The Buddha of suburbia - Hanif Kureishi

ال Giovanna Gorlani ال 15 July 2020

La realtà dell'orco - Silvana De Mari

ال مُستخدِم 1036 ال 16 December 2014

La collina dei ricordi - Richard Adams; traduzione di Alessandra De Vizzi

ال Francesca Mondelli ال 14 July 2020

Il piccolo libro dei colori - Michel Pastoureau, Dominique Simonnet

ال Francesca Mondelli ال 14 July 2020

La gioia di credere - Madeleine Delbrel

ال Giovanna Gorlani ال 13 July 2020

Tutto chiede salvezza - Daniele Mencarelli

ال Alice Raffaele ال 13 July 2020

La meditazione come terapia - Maurizio Morelli

ال Clelia Nodari ال 11 July 2020

L'avvelenatrice - di Alexandre Dumas

ال Alice Raffaele ال 11 July 2020

Breve storia del segnalibro - Massimo Gatta

ال Silvia Piccioli ال 10 July 2020

La prospettiva rovesciata - Pavel Florenskij

ال Clara Toninelli ال 9 July 2020

Ninfee nere - Michel Bussi

ال Silvia Gritti ال 23 May 2017

Morale per disobbedienti - Michel Serres

ال Clara Toninelli ال 9 July 2020

Ragazze mancine - Stefania Bertola

ال Chiara Serrano ال 12 March 2014

Quanti - Terry Rudolph

ال Silvia Piccioli ال 6 July 2020

Le gratitudini - Delphine de Vigan

ال Alice Raffaele ال 4 July 2020

Maneggiare con cura - Gabriella Kuruvilla

ال Alice Raffaele ال 4 July 2020

Forget Kathmandu - Manjushree Thapa

ال Alice Raffaele ال 4 July 2020

Sviluppare l'intelligenza numerica 3 - Daniela Lucangeli, Chiara de Candia e Silvana Poli

ال Alice Raffaele ال 4 July 2020

Cambiare l'acqua ai fiori - Valérie Perrin

ال Giuliana Zangiacomi ال 2 July 2020

Le zanzare sono tutte puttane - Beppe Tosco

ال Giovanna Gorlani ال 1 July 2020

7558 رسائل في 6205 مناقشات ال 886 مُستخدِمين

حاليا على الانترنت: Ci sono 85 utenti online