مجموعة التواصل الإجتماعي » Forum » تعليقات

تعليقات

لبدء مناقشة جديدة عليكم أن تكونوا مُستخدِمين مسجَّلين
لإنشاء مناقشة جديدة يجب الانطلاق من بطاقة تفاصيل العنوان
Announcements
I migliori libri e ebook del 2016

ال Enrico Tagliani ال 29 December 2016

Threads
Topic
La camera chiara - Roland Barthes

ال Clara Toninelli ال 5 September 2016

Open - Andre Agassi

ال Fabio Baldassi ال 22 September 2012

Chi perde paga - Stephen King

ال Cristina Baronio ال 1 September 2016

Danza sulla mia tomba - Aidan Chambers

ال Andrea Ruzzenenti ال 31 August 2016

Trevor - James Lecesne

ال Andrea Ruzzenenti ال 31 August 2016

Solo per una notte - Nicolas Bendini

ال Andrea Ruzzenenti ال 31 August 2016

Che morte non vi separi - Christian G. Moretti

ال Andrea Ruzzenenti ال 31 August 2016

Pensieri lenti e veloci

ال Clara Toninelli ال 30 August 2016

La mia brillante carriera - Miles Frankli

ال Clara Toninelli ال 29 August 2016

...Aspetterò domani scorso - Massimiliano Valiforti

ال مُستخدِم 32004 ال 29 August 2016

La Maschera della Morte Rossa - Rocchi, Dell'Olio

ال Lorenzo Tolotti ال 29 August 2016

Il giardino degli incontri segreti - Lucinda Riley

ال Mara Taiola ال 25 March 2016

Il caso Meursault - Kamel Daoud

ال Gianbattista Buffoli ال 29 August 2016

Come i tulipani gialli - Cristina Rava

ال Giuliana Zangiacomi ال 27 August 2016

Fitness cardiometabolico - Pietro Mariano Casali, Luca Marin, Matteo Vandoni

ال Daniel Peli ال 26 August 2016

All'improvviso a New York - Melissa Hill

ال Silvia Gritti ال 26 August 2016

Il delitto dell'Immacolata - Domenico Cacopardo

ال Silvia Gritti ال 26 August 2016

L'arte di correre sotto la pioggia - Garth Stein

ال Valentina Berta ال 25 August 2016

Christo e Jeanne-Claude - Jacob Baal-Teshuva

ال Simona Spoti ال 24 August 2016

Bianca come il latte rossa come il sangue - Alessandro D'Avenia

ال Simona Spoti ال 24 August 2016

Come cavalli che dormono in piedi - Paolo Rumiz

ال Roberto Dal Bianco ال 24 August 2016

Se son rose moriranno - Cristina Rava

ال Lucia Maddalena Morosso ال 23 August 2016

Il profumo delle foglie di limone - Clara Sanchez

ال Giovanna Gorlani ال 7 April 2015

La cattiva strada - James Crumley

ال Clara Toninelli ال 22 August 2016

Le buone maniere - Molly Keane

ال Clara Toninelli ال 22 August 2016

Il quadro mai dipinto - Massimo Bisotti

ال Maria Maddalena Vitrano ال 21 August 2016

A study in scarlet - A. Conan Doyle

ال Chiara Mazzotti ال 20 August 2016

Torna con me - J. Lynn pseudonimo di Jennifer L. Armentrout

ال Chiara Mazzotti ال 20 August 2016

Lacci - Domenico Starnone

ال Blog Extratime ال 20 July 2016

Il segreto di lady Audley - Mary Elisabeth Braddon

ال Silvia Gritti ال 19 August 2016

7551 رسائل في 6198 مناقشات ال 886 مُستخدِمين

حاليا على الانترنت: Ci sono 38 utenti online