مجموعة التواصل الإجتماعي » Forum » تعليقات

تعليقات

لبدء مناقشة جديدة عليكم أن تكونوا مُستخدِمين مسجَّلين
لإنشاء مناقشة جديدة يجب الانطلاق من بطاقة تفاصيل العنوان
Announcements
I migliori libri e ebook del 2016

ال Enrico Tagliani ال 29 December 2016

Threads
Topic
L'amante giapponese - Isabel Allende

ال Giovanna Gorlani ال 1 January 2016

Noi, gli uomini di Falcone - Angiolo Pellegrini con Francesco Condoluci

ال Gianbattista Buffoli ال 1 January 2016

Breve pazienza di ritrovarti - Giovanni Fontana

ال Carlo Salvoni ال 31 December 2015

Cambia la tua vita con la PNL - Lindsey Agness

ال Daniel Peli ال 30 December 2015

Al primo sguardo - Danielle Steel

ال Silvia Gritti ال 29 December 2015

Ritorno a Haifa - Ghassan Kanafani

ال Francesco Bonomi ال 29 December 2015

Il cardellino - Donna Tartt

ال مُستخدِم 1044 ال 26 August 2014

Parigi è sempre una buona idea - Nicolas Barreau

ال Laura Buffoli ال 28 December 2015

La crisalide nel fango - Matteo Viviani

ال Laura Buffoli ال 28 December 2015

La cantatrice calva - Eugene Ionesco

ال Roberto Dal Bianco ال 27 December 2015

L'ultima ragione dei re - Joe Abercrombie

ال مُستخدِم 1036 ال 27 December 2015

Non prima che siano impiccati - Joe Abercrombie

ال مُستخدِم 1036 ال 27 December 2015

Il mio disastro sei tu - Jamie McGuire

ال Elena Pasini ال 26 December 2015

Guarire senza medicine - Raffaele Morelli

ال Roberto Dal Bianco ال 24 December 2015

Foto di famiglia - Jojo Moyes

ال Silvia Gritti ال 26 January 2014

La ragazza delle arance - di Jostein Gaarder

ال Tina Becchetti ال 6 February 2014

Tristi tropici - Claude Levi-Strauss

ال مُستخدِم 1044 ال 20 December 2015

L'intestino felice

ال Clelia Nodari ال 20 December 2015

Risvegli - Oliver Sacks

ال Roberto Dal Bianco ال 20 October 2014

Cosa accadrebbe se? - Randall Munroe

ال Daniele Coti Zelati ال 9 December 2015

Cento giorni di felicità - Fausto Brizzi

ال Venturelli Stefania ال 24 January 2014

Storia di Malala

ال SALWA.OUERDI ال 15 December 2015

La versione di Barney - Mordecai Richler

ال Roberto Dal Bianco ال 15 December 2015

Il mio sbaglio preferito - Chelsea M. Cameron

ال Jessica Bignotti ال 14 December 2015

Da te solo a tutto il mondo - Jared Diamond

ال Clara Toninelli ال 14 December 2015

Flavia de Luce e il delitto nel campo dei cetrioli - Alan Bradley

ال Clara Toninelli ال 9 December 2015

L'America latina - Riccardo Campa

ال Dino Ferronato ال 9 December 2015

Cartoline dalla terra di nessuno - Aidan Chambers

ال Raimondo Romaioli ال 8 December 2015

L'assassino, il prete, il portiere - Jonas Jonasson

ال Osvaldo Fava ال 8 December 2015

Italiani si diventa - Beppe Severgnini

ال Clelia Nodari ال 5 December 2015

7187 رسائل في 5875 مناقشات ال 848 مُستخدِمين

حاليا على الانترنت: Ci sono 69 utenti online