مجموعة التواصل الإجتماعي » Forum » تعليقات

تعليقات

لبدء مناقشة جديدة عليكم أن تكونوا مُستخدِمين مسجَّلين
لإنشاء مناقشة جديدة يجب الانطلاق من بطاقة تفاصيل العنوان
Announcements
I migliori libri e ebook del 2016

ال Enrico Tagliani ال 29 December 2016

Threads
Topic
Sull'orlo del precipizio - Antonio Manzini

ال Osvaldo Fava ال 5 March 2016

L'uomo che non ho sposato - Rossana Campo

ال Roberto Dal Bianco ال 29 September 2012

Sulla sponda del fiume Piedra mi sono seduta e ho pianto - Paulo Coelho

ال Chiara Serrano ال 4 March 2016

Il fantasma di Castel Falco - Tea Stilton

ال Akyere Ameyaw Adwda ال 3 March 2016

Amore alla corte degli zar - Tea Stilton

ال Akyere Ameyaw Adwda ال 3 March 2016

Amore alla corte degli zar - Tea Stilton

ال Akyere Ameyaw Adwda ال 3 March 2016

L'ex avvocato

ال Chiara Serrano ال 3 March 2016

La gemella silenziosa - S. K. Tremayne

ال Laura Buffoli ال 29 February 2016

Agnes Browne mamma - Brendan O'Carroll

ال Venturelli Stefania ال 17 December 2013

Agnes Browne ragazza - Brendan O'Carroll

ال Cristina Tomasello ال 7 February 2013

Un'iperbole e mezza

ال Clara Toninelli ال 27 February 2016

Srebrenica - Jan Willem Honig and Norbert Both

ال Francesco Bonomi ال 22 February 2016

Uomini sotto il sole - Ghassan Kanafani

ال Marco Pezzotti ال 26 February 2016

Mistborn. Il pozzo dell'ascensione - Brandon Sanderson

ال مُستخدِم 1036 ال 25 February 2016

L' acustica perfetta - Daria Bignardi

ال Chiara Serrano ال 24 February 2016

Wisława Szymborska - Alice Milani

ال Clara Toninelli ال 23 February 2016

Città della pianura - Cormac McCarthy

ال Clara Toninelli ال 22 February 2016

La felicità al potere - José Pepe Mujica

ال Daniel Peli ال 20 February 2016

L'esecutore - di Lars Kepler

ال مُستخدِم 1733 ال 4 October 2012

Maze runner. La mutazione - James Dashner

ال Sara Ferrara ال 17 February 2016

Una casa sul mare del nord - Nina George

ال Silvia Gritti ال 16 February 2016

La città dell' oblio - Renè Fregni

ال Francesco Bonomi ال 16 February 2016

La moglie perfetta - Roberto Costantini

ال Osvaldo Fava ال 16 February 2016

Sugar daddy - Lisa Kleypas

ال Giuseppina Bergamaschi ال 15 February 2016

Possesso - J. R. Ward

ال Jessica Giacomelli ال 15 February 2016

365 pensieri di pace e di speranza

ال Clelia Nodari ال 14 February 2016

Jacques Lacan - Fabrizio Palombi

ال Francesco Bonomi ال 14 February 2016

Chiamami olga.net - Filippo Bianchi

ال Francesco Bonomi ال 14 February 2016

Il pesce - L. S. Matthews

ال La Vetrina ال 1 January 2006

Evelina e le fate - Simona Baldelli

ال Marika Vallieri ال 20 May 2013

7265 رسائل في 5941 مناقشات ال 852 مُستخدِمين

حاليا على الانترنت: Ci sono 10 utenti online