مجموعة التواصل الإجتماعي » Forum » تعليقات

تعليقات

لبدء مناقشة جديدة عليكم أن تكونوا مُستخدِمين مسجَّلين
لإنشاء مناقشة جديدة يجب الانطلاق من بطاقة تفاصيل العنوان
Announcements
I migliori libri e ebook del 2016

ال Enrico Tagliani ال 29 December 2016

Threads
Topic
Fun home - Alison Bechdel

ال Cecilia Cerri ال 29 January 2016

L' ultima profezia del mondo degli uomini - Silvana De Mari

ال مُستخدِم 1036 ال 29 January 2016

Soldati e prigionieri italiani nella grande guerra - Giovanna Procacci

ال Roberto Lecchi ال 28 January 2016

Quasi tenebra - J. R. Ward

ال Jessica Giacomelli ال 26 January 2016

Il profumo della luna - Selene Calloni Williams

ال Maura Gervasi ال 23 January 2016

Freddo come la pietra - Jennifer L. Armentrout

ال Giuseppina Bergamaschi ال 25 January 2016

Una calda estate in Texas - Lisa Kleypas

ال Arianna Peroni ال 5 June 2013

Il risveglio - J. R. Ward

ال preety.kitty@hotmail.it ال 25 January 2013

Gli Sporcelli - Roald Dahl

ال Daniel Peli ال 18 January 2016

Zia Mame - Patrick Dennis

ال مُستخدِم 21039 ال 17 July 2014

Avrò cura di te - di Massimo Gramellini e Chiara Gamberale

ال Giovanna Gorlani ال 7 February 2015

Mi sa che fuori è primavera - Concita De Gregorio

ال Giovanna Gorlani ال 24 August 2015

La ferocia - Nicola Lagioia

ال Gianbattista Buffoli ال 13 January 2016

La città dipinta

ال Clara Toninelli ال 12 January 2016

Nella mente dell'ipnotista - romanzo di Lars Kepler

ال مُستخدِم 1733 ال 16 June 2015

100 modi per cambiare vita ed essere felici - Ilaria Farulli e Alfredo Meschi

ال Daniel Peli ال 9 January 2016

Il tè e le sue virtù - Michele Carles e Christine Dattner

ال Francesca Magistrelli ال 9 January 2016

La felicità delle piccole cose - Caroline Vermalle

ال Laura Buffoli ال 28 December 2015

L'estate infinita - Edoardo Nesi

ال Jessica Bignotti ال 5 January 2016

Il longobardo - Marco Salvador

ال Tamara Vittoria Mussio ال 4 January 2016

Accadde in autunno - Lisa Kleypas

ال Giuseppina Bergamaschi ال 4 January 2016

I trucchi del birraio

ال koci6666@gmail.com ال 4 January 2016

Anna - Niccolò Ammaniti

ال Silvia Cere ال 4 January 2016

L' unico mondo che abbiamo - Thich Nhat Hanh

ال Daniel Peli ال 3 January 2016

Profumo di cioccolato - Kathryn Littlewood

ال comi23@alice.it ال 3 January 2016

Il libro delle cose nuove e strane - Michel Faber

ال Carlo Salvoni ال 6 October 2015

Un matrimonio, un funerale, per non parlar del gatto - Francesco Guccini

ال Giovanna Gorlani ال 1 January 2016

L'amante giapponese - Isabel Allende

ال Giovanna Gorlani ال 1 January 2016

Noi, gli uomini di Falcone - Angiolo Pellegrini con Francesco Condoluci

ال Gianbattista Buffoli ال 1 January 2016

Breve pazienza di ritrovarti - Giovanni Fontana

ال Carlo Salvoni ال 31 December 2015

7410 رسائل في 6072 مناقشات ال 869 مُستخدِمين

حاليا على الانترنت: Ci sono 25 utenti online