مجموعة التواصل الإجتماعي » Forum » تعليقات

تعليقات

لبدء مناقشة جديدة عليكم أن تكونوا مُستخدِمين مسجَّلين
لإنشاء مناقشة جديدة يجب الانطلاق من بطاقة تفاصيل العنوان
Announcements
I migliori libri e ebook del 2016

ال Enrico Tagliani ال 29 December 2016

Threads
Topic
La principessa di ghiaccio - Camilla Lackberg

ال Silvia Cere ال 23 May 2015

Miley Cyrus - Sarah Oliver

ال Monica Pastore ال 12 May 2015

L' incredibile viaggio del fachiro che restò chiuso in un armadio Ikea - Romain Puértolas

ال Laura Buffoli ال 22 May 2015

La musica sveglia il tempo - Daniel Barenboim

ال مُستخدِم 14703 ال 26 August 2013

Bouvard e Pecuchet - Gustave Flaubert

ال Francesco Bonomi ال 21 May 2015

Benvenuto Presidente! - Claudio Bisio

ال مُستخدِم 1044 ال 21 May 2015

L' uomo che sussurrava ai cavalli - Robert Redford, Kristin Scott Thomas

ال Mara Taiola ال 20 May 2015

L' uomo che sussurrava ai cavalli - Nicholas Evans

ال Mara Taiola ال 19 May 2015

Il paradiso degli orchi - Daniel Pennac

ال مُستخدِم 1036 ال 17 May 2015

Ad occhi chiusi - Gianrico Carofiglio

ال Clelia Nodari ال 16 May 2015

Ender's game - Orson Scott Card

ال مُستخدِم 1036 ال 15 May 2015

Wicked - Jessica Spotswood

ال Monica Pastore ال 13 May 2015

Volevo essere una gatta morta - Chiara Moscardelli

ال Giovanna Gorlani ال 13 May 2015

Beautiful creatures - Alden Ehrenreich ... [et al.]

ال Sara Pilotti ال 11 May 2015

Scene dalla vita di un villaggio - Amos Oz

ال Roberto Dal Bianco ال 12 May 2015

Il bizzarro incidente del tempo rubato - Rachel Joyce

ال Giovanna Gorlani ال 12 May 2015

Zio Paperone & Co. La dinastia dei Paperi - Disney

ال paolo ال 7 May 2015

Mahahual - Pino Cacucci

ال Laura Buffoli ال 8 May 2015

Il sentiero dell'acqua - Christopher Shaw

ال Laura Buffoli ال 8 May 2015

Tutti i giorni sono dispari - Pierdomenico Baccalario

ال مُستخدِم 8233 ال 8 May 2015

Cinquanta sfumature di rosso - E L James

ال Silvia Pedrini ال 11 January 2013

Cinquanta sfumature di nero - E. L. James

ال Silvia Pedrini ال 28 December 2012

Colpa delle stelle - John Green

ال Gloria Franchi ال 7 May 2015

Mi chiamavano piccolo fallimento - Gary Shteyngart

ال Osvaldo Fava ال 7 May 2015

Il miniaturista - Jessie Burton

ال Andrea Mariano Alesci ال 7 May 2015

La magia del lupo - Michelle Paver

ال مُستخدِم 14703 ال 4 May 2015

Un cuore in silenzio - Nicholas Sparks

ال Mara Taiola ال 4 May 2015

Il vampiro di Blackwood - di Anne Rice

ال Tamara Vittoria Mussio ال 4 May 2015

Anonimo veneziano - Giuseppe Berto

ال Roberto Dal Bianco ال 3 May 2015

La lottatrice di sumo - Giorgio Nisini

ال Giovanna Gorlani ال 1 May 2015

7181 رسائل في 5873 مناقشات ال 846 مُستخدِمين

حاليا على الانترنت: Ci sono 59 utenti online