مجموعة التواصل الإجتماعي » Forum » تعليقات

تعليقات

لبدء مناقشة جديدة عليكم أن تكونوا مُستخدِمين مسجَّلين
لإنشاء مناقشة جديدة يجب الانطلاق من بطاقة تفاصيل العنوان
Announcements
I migliori libri e ebook del 2016

ال Enrico Tagliani ال 29 December 2016

Threads
Topic
365 pensieri di pace e di speranza

ال Clelia Nodari ال 14 February 2016

Jacques Lacan - Fabrizio Palombi

ال Francesco Bonomi ال 14 February 2016

Chiamami olga.net - Filippo Bianchi

ال Francesco Bonomi ال 14 February 2016

Il pesce - L. S. Matthews

ال La Vetrina ال 1 January 2006

Evelina e le fate - Simona Baldelli

ال Marika Vallieri ال 20 May 2013

Se ti abbraccio non aver paura - Fulvio Ervas

ال مُستخدِم 21039 ال 17 July 2014

Accettazione - Jeff VanderMeer

ال Clara Toninelli ال 8 February 2016

Annientamento - Jeff VanderMeer

ال Marco Ardesi ال 16 April 2015

Il faro degli amori appena nati - Jenny Colgan

ال Silvia Gritti ال 7 February 2016

Senso - J. R. Ward

ال Jessica Giacomelli ال 5 February 2016

Ancora più vita - Angelo Roma

ال Elvio Basotti ال 4 February 2016

Perdersi - Lisa Genova

ال Claudia Baiguera ال 3 February 2016

Porpora - J. R. Ward

ال preety.kitty@hotmail.it ال 27 January 2013

L'ultima cospirazione - Steve Berry

ال Alberto Belotti ال 2 February 2016

La via del tè - Lam Kam Chuen con Lam Kai Sin e Lam Tin Yu

ال Samuel Maccarinelli ال 6 December 2014

Fun home - Alison Bechdel

ال Cecilia Cerri ال 29 January 2016

L' ultima profezia del mondo degli uomini - Silvana De Mari

ال مُستخدِم 1036 ال 29 January 2016

Soldati e prigionieri italiani nella grande guerra - Giovanna Procacci

ال Roberto Lecchi ال 28 January 2016

Quasi tenebra - J. R. Ward

ال Jessica Giacomelli ال 26 January 2016

Il profumo della luna - Selene Calloni Williams

ال Maura Gervasi ال 23 January 2016

Freddo come la pietra - Jennifer L. Armentrout

ال Giuseppina Bergamaschi ال 25 January 2016

Una calda estate in Texas - Lisa Kleypas

ال Arianna Peroni ال 5 June 2013

Il risveglio - J. R. Ward

ال preety.kitty@hotmail.it ال 25 January 2013

Gli Sporcelli - Roald Dahl

ال Daniel Peli ال 18 January 2016

Zia Mame - Patrick Dennis

ال مُستخدِم 21039 ال 17 July 2014

Avrò cura di te - di Massimo Gramellini e Chiara Gamberale

ال Giovanna Gorlani ال 7 February 2015

Mi sa che fuori è primavera - Concita De Gregorio

ال Giovanna Gorlani ال 24 August 2015

La ferocia - Nicola Lagioia

ال Gianbattista Buffoli ال 13 January 2016

La città dipinta

ال Clara Toninelli ال 12 January 2016

Nella mente dell'ipnotista - romanzo di Lars Kepler

ال مُستخدِم 1733 ال 16 June 2015

7589 رسائل في 6233 مناقشات ال 887 مُستخدِمين

حاليا على الانترنت: Ci sono 38 utenti online