مجموعة التواصل الإجتماعي » Forum » تعليقات

تعليقات

لبدء مناقشة جديدة عليكم أن تكونوا مُستخدِمين مسجَّلين
لإنشاء مناقشة جديدة يجب الانطلاق من بطاقة تفاصيل العنوان
Announcements
I migliori libri e ebook del 2016

ال Enrico Tagliani ال 29 December 2016

Threads
Topic
Come è profondo il mare - Nicolò Carnimeo

ال Francesco Bonomi ال 28 May 2015

La fabbrica delle meraviglie - Sharon Cameron

ال Mara Taiola ال 28 May 2015

Topolino

ال paolo ال 5 February 2015

Matrix revolutions - written and directed by The Wachowski Brothers

ال Tommaso Bianchin ال 27 May 2015

La confraternità delle puttane - Lucrezia Lerro

ال Giovanna Gorlani ال 26 May 2015

Fango

ال Tamara Vittoria Mussio ال 25 May 2015

Quarant'anni di mafia - Saverio Lodato

ال Francesco Bonomi ال 25 May 2015

Las vegans - Paola Maugeri

ال Clara Toninelli ال 25 May 2015

Le corde vibranti, l'orecchio, la musica - Arthur H. Benade

ال Francesco Bonomi ال 24 May 2015

La maga delle spezie - Chitra Banerjee Divakaruni

ال Luisa Brazzale ال 14 October 2014

Cristo si è fermato a Eboli - Carlo Levi

ال Gianluca Gorlani ال 23 May 2015

La principessa di ghiaccio - Camilla Lackberg

ال Silvia Cere ال 23 May 2015

Miley Cyrus - Sarah Oliver

ال Monica Pastore ال 12 May 2015

L' incredibile viaggio del fachiro che restò chiuso in un armadio Ikea - Romain Puértolas

ال Laura Buffoli ال 22 May 2015

La musica sveglia il tempo - Daniel Barenboim

ال مُستخدِم 14703 ال 26 August 2013

Bouvard e Pecuchet - Gustave Flaubert

ال Francesco Bonomi ال 21 May 2015

Benvenuto Presidente! - Claudio Bisio

ال مُستخدِم 1044 ال 21 May 2015

L' uomo che sussurrava ai cavalli - Robert Redford, Kristin Scott Thomas

ال Mara Taiola ال 20 May 2015

L' uomo che sussurrava ai cavalli - Nicholas Evans

ال Mara Taiola ال 19 May 2015

Il paradiso degli orchi - Daniel Pennac

ال مُستخدِم 1036 ال 17 May 2015

Ad occhi chiusi - Gianrico Carofiglio

ال Clelia Nodari ال 16 May 2015

Ender's game - Orson Scott Card

ال مُستخدِم 1036 ال 15 May 2015

Wicked - Jessica Spotswood

ال Monica Pastore ال 13 May 2015

Volevo essere una gatta morta - Chiara Moscardelli

ال Giovanna Gorlani ال 13 May 2015

Beautiful creatures - Alden Ehrenreich ... [et al.]

ال Sara Pilotti ال 11 May 2015

Scene dalla vita di un villaggio - Amos Oz

ال Roberto Dal Bianco ال 12 May 2015

Il bizzarro incidente del tempo rubato - Rachel Joyce

ال Giovanna Gorlani ال 12 May 2015

Zio Paperone & Co. La dinastia dei Paperi - Disney

ال paolo ال 7 May 2015

Mahahual - Pino Cacucci

ال Laura Buffoli ال 8 May 2015

Il sentiero dell'acqua - Christopher Shaw

ال Laura Buffoli ال 8 May 2015

7228 رسائل في 5912 مناقشات ال 850 مُستخدِمين

حاليا على الانترنت: Ci sono 52 utenti online