مجموعة التواصل الإجتماعي » Forum » تعليقات

تعليقات

لبدء مناقشة جديدة عليكم أن تكونوا مُستخدِمين مسجَّلين
لإنشاء مناقشة جديدة يجب الانطلاق من بطاقة تفاصيل العنوان
Announcements
I migliori libri e ebook del 2016

ال Enrico Tagliani ال 29 December 2016

Threads
Topic
Il linguaggio segreto dei fiori - Vanessa Diffenbaugh

ال Giovanna Gorlani ال 12 October 2017

On the road - tratto dal romanzo di Jack Kerouac

ال Elena Pasini ال 10 July 2014

Il caso Fitzgerald

ال Moira Galli ال 14 June 2020

The help - Kathryn Stockett

ال Moira Galli ال 14 June 2020

Case di scrittori - prologo Marguerite Duras

ال Clara Toninelli ال 14 June 2020

Il manuale del calcio - Agostino Di Bartolomei

ال مُستخدِم 5257 ال 13 June 2020

La mia famiglia e altri animali - Gerald Durrell

ال Marcella Pagani ال 11 June 2020

Corro perchè mia mamma mi picchia - Giovanni Storti, Franz Rossi

ال Renato Mauri ال 11 June 2020

L' arte di correre - Murakami Haruki

ال Daniel Peli ال 22 March 2016

Giulio fa cose - Paola Deffendi, Claudio Regeni

ال Alice Raffaele ال 9 June 2020

La luce sugli oceani - M. L. Stedman

ال Alberta Freddi ال 20 December 2012

Chi è morto alzi la mano - Fred Vargas

ال Moira Galli ال 8 June 2020

Il castello del cappellaio - A. J. Cronin

ال Moira Galli ال 8 June 2020

La treccia - testo di Laetitia Colombani

ال Moira Galli ال 8 June 2020

Vita e destino - Vasilij Grossman

ال Clara Toninelli ال 7 June 2020

I giorni del tè e delle rose - Jennifer Donnelly

ال Giovanna Gorlani ال 7 June 2020

Stoner - John Williams

ال Teresa Benedetti ال 23 May 2013

Un cuore semplice

ال Clara Toninelli ال 5 June 2020

La casa dell'oblio - R. L. Stine

ال Clara Toninelli ال 2 June 2020

Collasso - Jared Diamond

ال Luisa Radici ال 1 February 2014

Viaggio in Francia - Edith Wharton

ال Clara Toninelli ال 2 June 2020

A libro aperto - Massimo Recalcati

ال Alice Raffaele ال 31 May 2020

La pizza per autodidatti - Cristiano Cavina

ال Blog Extratime ال 20 July 2016

In viaggio con Tabor - Britt Collins

ال Elisabetta Tognoli ال 30 May 2020

Gotico americano - Arianna Farinelli

ال Giovanna Gorlani ال 29 May 2020

Alla grande - Cristiano Cavina

ال Giovanna Gorlani ال 25 May 2020

Il treno di cristallo - Nicola Lecca

ال Giovanna Gorlani ال 23 May 2020

La donna dei miei sogni - Nicolas Barreau

ال Giovanna Gorlani ال 21 May 2020

I love Chanel - Daniela Farnese

ال Giovanna Gorlani ال 20 May 2020

Le nostre ore contate - Marco Amerighi

ال Giovanna Gorlani ال 16 May 2020

7551 رسائل في 6198 مناقشات ال 886 مُستخدِمين

حاليا على الانترنت: Ci sono 26 utenti online