مجموعة التواصل الإجتماعي » Forum » تعليقات

تعليقات

لبدء مناقشة جديدة عليكم أن تكونوا مُستخدِمين مسجَّلين
لإنشاء مناقشة جديدة يجب الانطلاق من بطاقة تفاصيل العنوان
Announcements
I migliori libri e ebook del 2016

ال Enrico Tagliani ال 29 December 2016

Threads
Topic
La valle delle meraviglie - Amy Tan

ال Giovanna Gorlani ال 6 January 2015

La lettrice che partì inseguendo un lieto fine - Katarina Bivald

ال Tiziana Sbalzarini ال 6 January 2015

Meraviglie d'Europa - written by Martin Meszaros, Klaus Feichtenberger

ال مُستخدِم 14703 ال 5 January 2015

Niente di nuovo sul fronte occidentale - Erich Maria Remarque

ال Gianluca Gorlani ال 5 January 2015

Il lupo artico - realizzata da Robin Hellier e Jim Brandenburg

ال مُستخدِم 14703 ال 1 January 2015

Alla scoperta degli animali d'Italia - a cura di Antonio D'Onofrio e Francesco Petretti

ال مُستخدِم 14703 ال 1 January 2015

7: Alla scoperta dei lupi

ال مُستخدِم 14703 ال 1 January 2015

Febbre a 90' - Nick Hornby

ال Fabrizio Romano ال 30 December 2014

Un girasole lo veglierà - Giovanni Bontempi

ال Francesco Bonomi ال 29 December 2014

L'anima degli animali - Marcus Parisini

ال مُستخدِم 14703 ال 28 December 2014

Il labirinto delle ossa - Jeff Long

ال Lorenzo Greppi ال 27 December 2014

Il braccialetto - Lia Levi

ال Giovanna Gorlani ال 26 December 2014

Diario di una schiappa. Fai da te - di Jeff Kinney

ال Federico Faulisi ال 15 July 2013

Nessuno escluso - Enzo Russo

ال Clelia Nodari ال 26 December 2014

Diario di una schiappa. Vita da cani - di Jeff Kinney

ال Elisa Chiarini ال 14 April 2013

Diario di una schiappa. Si salvi chi può! - di Jeff Kinney

ال Anna Maria Cancelli ال 4 September 2013

La casa delle bugie - Anne B. Ragde

ال Silvia Cere ال 25 December 2014

Jane Eyre - Charlotte Bronte

ال Sara Castignari ال 24 December 2014

La crepa - Claudia Pineiro

ال Silvia Cere ال 24 December 2014

La dea delle piccole vittorie - romanzo di Yannick Grannec

ال Giovanna Gorlani ال 24 December 2014

Nessuno sa di noi - Simona Sparaco

ال مُستخدِم 8233 ال 20 June 2013

Romanzo criminale - Giancarlo De Cataldo

ال Clelia Nodari ال 21 December 2014

Infine, tu - Lisa Kleypas

ال Silvia Gritti ال 15 July 2014

Le infradito blu - Felice Achilli

ال Giovanna Gorlani ال 19 December 2014

Nemici di letto - Gina L. Maxwell

ال Giovanna Gorlani ال 19 December 2014

Tornati dall'Aldilà - Antonio Socci

ال Giovanna Gorlani ال 19 December 2014

Suburra - Carlo Bonini e Giancarlo De Cataldo

ال Osvaldo Fava ال 18 December 2014

L'ultimo Matusalemme - Paolo Zacchi

ال Milena Mondolo ال 18 December 2014

Le armi della persuasione - Robert B. Cialdini

ال مُستخدِم 21725 ال 16 December 2014

Corso di training autogeno - Gianni De Chirico

ال Romano Baroni ال 17 December 2014

7263 رسائل في 5940 مناقشات ال 852 مُستخدِمين

حاليا على الانترنت: Ci sono 1 utenti online