مجموعة التواصل الإجتماعي » Forum » تعليقات

تعليقات

لبدء مناقشة جديدة عليكم أن تكونوا مُستخدِمين مسجَّلين
لإنشاء مناقشة جديدة يجب الانطلاق من بطاقة تفاصيل العنوان
Announcements
I migliori libri e ebook del 2016

ال Enrico Tagliani ال 29 December 2016

Threads
Topic
Un cuore in silenzio - Nicholas Sparks

ال Mara Taiola ال 4 May 2015

Il vampiro di Blackwood - di Anne Rice

ال Tamara Vittoria Mussio ال 4 May 2015

Anonimo veneziano - Giuseppe Berto

ال Roberto Dal Bianco ال 3 May 2015

La lottatrice di sumo - Giorgio Nisini

ال Giovanna Gorlani ال 1 May 2015

Lo stesso mare - Amos Oz

ال Roberto Dal Bianco ال 29 April 2015

La festa del ritorno - Carmine Abate

ال Giovanna Gorlani ال 27 April 2015

Un tramonto a Parigi - Jenny Colgan

ال Silvia Gritti ال 27 April 2015

Scusate per il disturbo - Micaela Scapin

ال مُستخدِم 22468 ال 26 April 2015

L'imprevedibile viaggio di Harold Fry - Rachel Joyce

ال Giovanna Gorlani ال 24 April 2015

La ragazza drago - Licia Troisi

ال MEHAKDEEP KAUR ال 23 April 2015

Harry Potter e la pietra filosofale - Joanne K. Rowling

ال Raffaella Tonoli ال 18 September 2012

Aria - Miriam Dubini

ال Anna Merola ال 31 May 2013

I sopravvissuti - [serie creata da Terry Nation]

ال Romano Baroni ال 23 April 2015

Nata sotto il segno dell'amore - Loredana Frescura, Marco Tomatis

ال Monica Pastore ال 22 April 2015

D-day - Stephen E. Ambrose

ال Nicolò Venturelli ال 10 October 2012

Muchachas 2 - Katherine Pancol

ال Silvia Cere ال 22 April 2015

Perdersi - Lisa Genova

ال Antonia Di Donato Krauss ال 30 July 2014

Autobiografia di Alice Toklas - Gertrude Stein

ال Angelo Dolci ال 20 April 2015

Il trionfo dell'uovo - Sherwood Anderson

ال Angelo Dolci ال 20 April 2015

La miniatura islamica - Maria Vittoria Fontana

ال Clara Toninelli ال 20 April 2015

La bambina filosofica. L'opera (quasi) omnia - Vanna Vinci

ال Clara Toninelli ال 20 April 2015

Giuda - Amos Oz

ال Giovanna Gorlani ال 19 April 2015

L'ultimo orco - Silvana De Mari

ال La Vetrina ال 1 January 2006

Roderick Duddle - Michele Mari

ال Osvaldo Fava ال 24 July 2014

Un' estate d'amore - Allier Spencer

ال Mara Taiola ال 16 April 2015

La misura della felicità - Gabrielle Zevin

ال Giovanna Gorlani ال 4 March 2015

Anger - Isabel Abedi

ال Mara Taiola ال 16 April 2015

Un treno pieno di vento

ال Marco Fioravanti ال 15 April 2015

Il buio oltre la siepe - Harper Lee

ال Romano Baroni ال 15 April 2015

The one - Kiera Cass

ال Monica Pastore ال 13 October 2014

7551 رسائل في 6198 مناقشات ال 886 مُستخدِمين

حاليا على الانترنت: Ci sono 40 utenti online