مجموعة التواصل الإجتماعي » Forum » تعليقات

تعليقات

لبدء مناقشة جديدة عليكم أن تكونوا مُستخدِمين مسجَّلين
لإنشاء مناقشة جديدة يجب الانطلاق من بطاقة تفاصيل العنوان
Announcements
I migliori libri e ebook del 2016

ال Enrico Tagliani ال 29 December 2016

Threads
Topic
Mente e cosmo - Thomas Nagel

ال Silvia Piccioli ال 30 April 2020

Eppure cadiamo felici - Enrico Galiano

ال Giovanna Gorlani ال 26 April 2020

La verità, vi spiego, sull'amore - Enrica Tesio

ال Giovanna Gorlani ال 23 April 2020

La donna che non poteva essere qui - Guillaume Musso

ال Giovanna Gorlani ال 22 April 2020

Sei personaggi in cerca d'autore - Luigi Pirandello

ال Silvia Piccioli ال 20 April 2020

Perchè io credo in Colui che ha fatto il mondo - Antonino Zichichi

ال Giovanna Gorlani ال 20 April 2020

Botanica per giardinieri - [Geoff Hodge]

ال Cecilia Cerri ال 19 April 2020

La casa delle voci - romanzo di Donato Carrisi

ال مُستخدِم 22468 ال 16 April 2020

La ragazza italiana - Lucinda Riley

ال Giovanna Gorlani ال 4 April 2018

L'orologiaio di Filigree Street

ال Giovanna Gorlani ال 15 April 2020

Il sogno di d' Alembert - Denis Diderot

ال Silvia Piccioli ال 11 April 2020

Il nipote di Rameau - Denis Diderot

ال Silvia Piccioli ال 11 April 2020

La cena segreta - Javier Sierra

ال Giovanna Gorlani ال 11 April 2020

Ross Poldark - Winston Graham

ال Katya Pietrini ال 24 August 2018

Einstein - a cura di Leonardo Gariboldi

ال Giovanna Gorlani ال 6 April 2020

Il roseto ardente - Ellis Peters

ال Giovanna Gorlani ال 1 April 2020

La mappa dei giorni - Ransom Riggs

ال Ilenia Cristaudo ال 30 March 2020

The autograph man - Zadie Smith

ال Giovanna Gorlani ال 29 March 2020

Ogni passione spenta - Vita Sackville-West

ال Silvia Piccioli ال 24 March 2020

Sotto sale - Elisabetta Pierallini

ال Giovanna Gorlani ال 20 March 2020

Appunti di un venditore di donne - Giorgio Faletti

ال Giovanna Gorlani ال 19 March 2020

Cadrò, sognando di volare - Fabio Genovesi

ال Gino Mattei ال 19 March 2020

High fidelity - Nick Hornby

ال Giovanna Gorlani ال 16 March 2020

Le cronache di Narnia / C. S. Lewis ; illustrazioni di Pauline Baynes. Vol. 1

ال مُستخدِم 82922 ال 15 March 2020

Perdonare - Jacques Derrida

ال Clara Toninelli ال 14 March 2020

Nietzsche - Gilles Deleuze

ال Silvia Piccioli ال 12 March 2020

Ci vediamo un giorno di questi - Federica Bosco

ال Giovanna Gorlani ال 4 October 2018

Non perdiamoci di vista - Federica Bosco

ال مُستخدِم 22468 ال 12 March 2020

La coppia perfetta - B. A. Paris

ال Silvia Gritti ال 26 March 2017

Il pericolo di un'unica storia - Chimamanda Ngozi Adichie

ال Clara Toninelli ال 10 March 2020

7545 رسائل في 6194 مناقشات ال 883 مُستخدِمين

حاليا على الانترنت: Ci sono 96 utenti online