مجموعة التواصل الإجتماعي » Forum » تعليقات

تعليقات

لبدء مناقشة جديدة عليكم أن تكونوا مُستخدِمين مسجَّلين
لإنشاء مناقشة جديدة يجب الانطلاق من بطاقة تفاصيل العنوان
Announcements
I migliori libri e ebook del 2016

ال Enrico Tagliani ال 29 December 2016

Threads
Topic
E' soltanto un cane - Michael Gerard Bauer

ال Sofia Cremonesi ال 23 August 2013

Il libro dei ricordi perduti - Louise Walters

ال Giovanna Gorlani ال 9 February 2015

L'abbazia dei cento peccati - Marcello Simoni

ال Fabio Staffoni ال 9 February 2015

Felicità privata e felicità pubblica - Albert O. Hirschman

ال Clara Toninelli ال 9 February 2015

Il mito di Ifigenia - a cura di Lia Secci

ال atymon@alice.it ال 8 February 2015

Come una specie di sorriso - Lella Costa

ال manu.rossi ال 8 February 2015

Il peso dello zaino - Giulio Bedeschi

ال Clelia Nodari ال 8 February 2015

Smith & Wesson - Alessandro Baricco

ال Roberto Dal Bianco ال 5 February 2015

La piramide di fango - Andrea Camilleri

ال Roberto Dal Bianco ال 2 February 2015

Canto della neve silenziosa - Hubert Selby jr.

ال Clara Toninelli ال 2 February 2015

L'isola del dottor Moreau - Herbert G. Wells

ال Clara Toninelli ال 2 February 2015

The Blair witch project - scritto, diretto e montato da Daniel Myrick e Eduardo Sanchez

ال مُستخدِم 19361 ال 1 February 2015

Il passato è presente - Laura Mancinelli

ال Roberto Dal Bianco ال 30 January 2015

L'ultimo viaggio - Irène Cohen-Janca, Maurizio A. C. Quarello

ال Sara Castignari ال 30 January 2015

Un luogo incerto - Fred Vargas

ال Roberto Dal Bianco ال 29 January 2015

Il diario di velluto cremisi - Sarah Jio

ال Elena Toninelli ال 28 March 2013

Nemmeno le galline - Alessio Mussinelli

ال Teresa Milena Pellegrini ال 28 January 2015

Il giardino delle spezie segrete - Charlotte Betts

ال Silvia Gritti ال 23 July 2014

Il pappagallo di Flaubert - Julian Barnes

ال Giovanna Gorlani ال 28 January 2015

La lunga strada per tornare a casa - Saroo Brierley

ال Luana Casti ال 27 January 2015

Il ritorno del lupo - scritto da Eleanor Grant

ال مُستخدِم 14703 ال 27 January 2015

Orgoglio e pregiudizio : dal capolavoro di Jane Austen / Colin Firth, Jennifer Ehle. 1

ال Anita Piardi ال 27 January 2015

La mafia uccide solo d'estate - un film di Pif

ال Raimondo Romaioli ال 16 September 2014

Nordic walking - Fabio Moretti

ال Sara Castignari ال 26 January 2015

Riduzione di pena - Patrick Modiano

ال Clelia Nodari ال 25 January 2015

La grammatica di Dio - Stefano Benni

ال Antonella Airoldi ال 19 June 2013

Fiaba d'amore - Antonio Moresco

ال Elena Moretti ال 1 September 2014

Non aprite quella porta - un film di Tobe Hooper

ال مُستخدِم 19361 ال 24 January 2015

Anatomia di un incubo - James Carol

ال Emiliana Danesi ال 23 January 2015

Gioca con me - Lawrence J. Cohen

ال Giovanna Gorlani ال 23 January 2015

7551 رسائل في 6198 مناقشات ال 886 مُستخدِمين

حاليا على الانترنت: Ci sono 47 utenti online