مجموعة التواصل الإجتماعي » Forum » تعليقات

تعليقات

لبدء مناقشة جديدة عليكم أن تكونوا مُستخدِمين مسجَّلين
لإنشاء مناقشة جديدة يجب الانطلاق من بطاقة تفاصيل العنوان
Announcements
I migliori libri e ebook del 2016

ال Enrico Tagliani ال 29 December 2016

Threads
Topic
La fabbrica del panico - Stefano Valenti

ال Giovanna Gorlani ال 29 November 2014

[4]: Colazione da Tiffany - [con] Audrey Hepburn, George Peppard

ال Janis Fesani ال 28 November 2014

Assassinio nella cattedrale - Thomas Stearns Eliot

ال Janis Fesani ال 28 November 2014

Elisabetta "la sanguinaria" - Elisabetta Sala

ال Janis Fesani ال 28 November 2014

L'ira del re è morte - Elisabetta Sala

ال Janis Fesani ال 28 November 2014

La distanza da Helsinki - Raffaella Silvestri

ال Brigida Palmitessa ال 28 November 2014

Diario di una schiappa. Sfortuna nera - di Jeff Kinney

ال paolo ال 28 November 2014

La sfera e la croce - Gilbert K. Chesterton

ال Janis Fesani ال 28 November 2014

San Tommaso d'Aquino - G. K. Chesterton

ال Janis Fesani ال 28 November 2014

L' osteria volante - Gilbert Keit[h] Chesterton

ال Janis Fesani ال 28 November 2014

Coraline - Neil Gaiman

ال Janis Fesani ال 28 November 2014

Coraline e la porta magica - written for the screen and directed by Henry Selick

ال Janis Fesani ال 28 November 2014

Il tempo invecchia in fretta - Antonio Tabucchi

ال Roberto Dal Bianco ال 27 November 2014

Diario di una schiappa. Guai in arrivo! - di Jeff Kinney

ال Elisa Chiarini ال 28 January 2014

L'arte di sparare balle - Jordan Sonnenblick

ال Giada Andreani ال 26 November 2014

Area di contagio - Richard Preston

ال Emanuela Taddei ال 26 November 2014

Delirium - Lauren Oliver

ال Simona Spoti ال 26 November 2014

I promessi paperi e altri capolavori della letteratura universale - Walt Disney

ال paolo ال 25 November 2014

Ultimatum alla Terra - [con] Keanu Reeves

ال Janis Fesani ال 25 November 2014

Di cosa parliamo quando parliamo d'amore - Raymond Carver

ال Roberto Dal Bianco ال 25 November 2014

Il tuo meraviglioso silenzio - Katjia Millay

ال Elena Pasini ال 25 November 2014

Ti fidi di me? - J. Lynn

ال Giovanna Gorlani ال 25 November 2014

Il bonobo e l'ateo - Frans de Waal

ال Laura Nicoletto ال 24 November 2014

Nel mezzo del casin di nostra vita? - Matteo Rampin

ال Lorenza Rossi ال 24 November 2014

La gatta, Shozo e le due donne - Junichiro Tanizaki

ال Clara Toninelli ال 23 November 2014

Gigi - Colette

ال Clara Toninelli ال 23 November 2014

Cercami ancora - Emma Chase

ال Katiuscia Ghezzi ال 23 November 2014

Storie di gatti - James Herriot

ال Giovanna Gorlani ال 22 November 2014

Shadowhunters. Città di vetro - Cassandra Clare

ال Valentina Bonotti ال 22 November 2014

Castagna e Pinolo - Elisabetta Randi

ال Virginia Magatelli ال 21 November 2014

7551 رسائل في 6198 مناقشات ال 886 مُستخدِمين

حاليا على الانترنت: Ci sono 46 utenti online