مجموعة التواصل الإجتماعي » Forum » تعليقات

تعليقات

لبدء مناقشة جديدة عليكم أن تكونوا مُستخدِمين مسجَّلين
لإنشاء مناقشة جديدة يجب الانطلاق من بطاقة تفاصيل العنوان
Announcements
I migliori libri e ebook del 2016

ال Enrico Tagliani ال 29 December 2016

Threads
Topic
Leonie - Sveva Casati Modignani

ال Cinzia Vecchiato ال 19 December 2012

Usiamo la testa - Tony Buzan

ال Romano Baroni ال 7 September 2014

Bernardo e l'angelo nero - Fabrizio Silei

ال La Vetrina ال 1 January 2010

Per te qualsiasi cosa - Sam Angus

ال Tommaso Bianchin ال 6 September 2014

Il corpo in cui sono nata - Guadalupe Nettel

ال Giovanna Gorlani ال 4 September 2014

Avrà l'odore delle cose nuove - Francesco Vecchi

ال Silvia Gritti ال 4 September 2014

L'oceano in fondo al sentiero - Neil Gaiman

ال Michela Zilio ال 3 September 2014

Io ti guardo - Irene Cao

ال Cristina Mazzaro ال 29 July 2013

Lettere a Poseidon - Cees Nooteboom

ال Roberto Dal Bianco ال 2 September 2014

Mi ammazzo, per il resto tutto ok - Ned Vizzini

ال claudiachan ال 2 September 2014

Le storie della gatta che aveva tanti micini - Pinin Carpi

ال Elena Moretti ال 1 September 2014

Non chiedermi come sei nata - Annarita Briganti

ال Elena Moretti ال 1 September 2014

Dal primo istante - Mhairi McFarlane

ال Silvia Gritti ال 1 September 2014

Il superstite - Wulf Dorn

ال Chiara Serrano ال 28 January 2014

Il gioco di Ripper - Isabel Allende

ال Giovanna Gorlani ال 30 August 2014

Marina Bellezza - Silvia Avallone

ال Tina Becchetti ال 12 December 2013

Francesco Giuseppe - Franz Herre

ال Giancarlo Merigo ال 29 August 2014

La voce invisibile del vento - Clara Sanchez

ال مُستخدِم 1733 ال 28 August 2014

Shadowhunters. Città di cenere - Cassandra Clare

ال Valentina Bonotti ال 27 August 2014

Le altre Gladio - Giacomo Pacini

ال Francesco Bonomi ال 25 August 2014

Shadowhunters, le origini. L'angelo - Cassandra Clare

ال Elisa Arici ال 4 December 2012

Il vento che sa di miele e di cannella - Nerea Riesco

ال مُستخدِم 1733 ال 30 July 2014

Ma quale amore - Valeria Parrella

ال Giovanna Gorlani ال 15 August 2014

La principessa che credeva nelle favole - Marcia Grad

ال Giovanna Gorlani ال 25 August 2014

La danza del gabbiano - Andrea Camilleri

ال Roberto Dal Bianco ال 20 August 2014

Appuntamento al Ritz - Hélène Battaglia

ال Clelia Bodei ال 25 August 2013

Amore al cioccolato - Judith Arnold

ال Silvia Gritti ال 19 August 2014

La regina scalza - di Ildefonso Falcones

ال Silvia Gritti ال 17 August 2014

Il sangue nero dei Romanov - Dora Levy Mossanen

ال Elena Pasini ال 16 August 2014

L' uomo che comprava le rose dalla bambina polacca - Elisabetta Pierallini

ال مُستخدِم 8233 ال 16 August 2014

7261 رسائل في 5939 مناقشات ال 852 مُستخدِمين

حاليا على الانترنت: Ci sono 11 utenti online