مجموعة التواصل الإجتماعي » Forum » تعليقات

تعليقات

لبدء مناقشة جديدة عليكم أن تكونوا مُستخدِمين مسجَّلين
لإنشاء مناقشة جديدة يجب الانطلاق من بطاقة تفاصيل العنوان
Announcements
I migliori libri e ebook del 2016

ال Enrico Tagliani ال 29 December 2016

Threads
Topic
Ci vediamo un giorno di questi - Federica Bosco

ال Giovanna Gorlani ال 4 October 2018

Non perdiamoci di vista - Federica Bosco

ال مُستخدِم 22468 ال 12 March 2020

La coppia perfetta - B. A. Paris

ال Silvia Gritti ال 26 March 2017

Il pericolo di un'unica storia - Chimamanda Ngozi Adichie

ال Clara Toninelli ال 10 March 2020

Le logiche del delirio - Remo Bodei

ال Silvia Piccioli ال 10 March 2020

L'Arminuta - Donatella Di Pietrantonio

ال مُستخدِم 1044 ال 6 June 2017

Sorelle Materassi - Aldo Palazzeschi

ال Clara Toninelli ال 7 March 2020

Ridere degli dèi, ridere con gli dèi - Maurizio Bettini, Massimo Raveri, Francesco Remotti

ال Giovanna Gorlani ال 6 March 2020

A caccia di Herobrine - Lyon

ال Giulia Chiuri ال 5 March 2020

Così parlò Zarathustra - Friedrich Nietzsche

ال Silvia Piccioli ال 29 February 2020

Mercedes - Daniel Cuello

ال Claudio Berardi ال 2 March 2020

Il cuore nero della città - Federico Gervasoni

ال Alice Raffaele ال 2 March 2020

Il metodo del Coccodrillo - Maurizio De Giovanni

ال مُستخدِم 77089 ال 2 March 2020

Cromorama - Riccardo Falcinelli

ال Clara Toninelli ال 3 August 2018

Griffin & Sabine - scritto e illustrato da Nick Bantock

ال Alice Raffaele ال 2 March 2020

Zigulì - Massimiliano Verga

ال Silvia Cere ال 27 February 2020

Il piccolo negozio degli amori perduti e ritrovati - Trisha Ashley

ال Giovanna Gorlani ال 27 February 2020

Tutte le prime volte - Paolo Longarini

ال Giovanna Gorlani ال 25 February 2020

Sono tornato - Massimo Popolizio, Frank Matano

ال Oscar Valseschini ال 24 February 2020

Wax & Co. - Anne Grosfilley

ال Clara Toninelli ال 22 February 2020

Orlando - Virginia Woolf

ال Silvia Piccioli ال 21 February 2020

Case in vendita - Michael Meredith & Hilary Sample

ال Clara Toninelli ال 20 February 2020

La sostanza delle cose - Mark Miodownik

ال Alice Raffaele ال 19 February 2020

Uno strano invito - Alessandra Ferrari

ال Giovanna Gorlani ال 19 February 2020

Luna - Michael Light

ال Davide Vezzola ال 19 February 2020

Scatti personali - Elliott Erwitt

ال Davide Vezzola ال 19 February 2020

L'ultima notte bianca - Alessandro Perissinotto

ال Clelia Nodari ال 18 February 2020

Blast - Manu Larcenet

ال Clara Toninelli ال 16 February 2020

Celestia / Manuele Fior. Libro 1/2

ال Clara Toninelli ال 16 February 2020

La fabbrica delle bambole - Elizabeth Macneal

ال Giovanna Gorlani ال 15 February 2020

7551 رسائل في 6198 مناقشات ال 886 مُستخدِمين

حاليا على الانترنت: Ci sono 41 utenti online