مجموعة التواصل الإجتماعي » Forum » تعليقات

تعليقات

لبدء مناقشة جديدة عليكم أن تكونوا مُستخدِمين مسجَّلين
لإنشاء مناقشة جديدة يجب الانطلاق من بطاقة تفاصيل العنوان
Announcements
I migliori libri e ebook del 2016

ال Enrico Tagliani ال 29 December 2016

Threads
Topic
Il fiore del frangipani - Celestine Hitiura Vaite

ال Alice Raffaele ال 5 May 2019

The vvitch

ال مُستخدِم 39363 ال 5 May 2019

La nazione delle piante - Stefano Mancuso

ال Clara Toninelli ال 4 May 2019

Le vie del mare - Francois Mauriac

ال Clara Toninelli ال 4 May 2019

Le cose - Georges Perec

ال مُستخدِم 39363 ال 3 May 2019

Tengo tutto - Randy O. Frost e Gail Steketee

ال مُستخدِم 39363 ال 3 May 2019

Twiga, una giraffa tra le nuvole - Ilaria Cislaghi

ال Giovanna Gorlani ال 2 May 2019

L'educazione - Tara Westover

ال Simona Polotti ال 8 December 2018

Soul guide - Golo Zhao

ال Claudio Berardi ال 29 April 2019

Il demonio ha paura della gente allegra - Fabio Geda

ال Giovanna Gorlani ال 29 April 2019

Sotto la pelle - Michel Faber

ال Giovanna Gorlani ال 27 April 2019

L'inverno del nostro scontento - John Steinbeck

ال Clara Toninelli ال 29 April 2019

Australia - Brett Atkinson ... [et al.]

ال Giancarlo Marini ال 28 April 2019

Sperando che il mondo mi chiami - di Mariafrancesca Venturo

ال Giovanna Gorlani ال 28 April 2019

I figli di Dio - Glenn Cooper

ال Stefano Tengattini ال 27 April 2019

Il ponte d'argilla - Markus Zusak

ال Raimondo Romaioli ال 26 April 2019

Il tennis come esperienza religiosa - David Foster Wallace

ال مُستخدِم 39363 ال 26 April 2019

Musica, maestra! - Roberto Beccaria, Francesco Bertone, Maria Teresa Milano

ال Cristina Bernardini ال 25 April 2019

Dentro e fuori CasaPound - Daniele Di Nunzio, Emanuele Toscano

ال مُستخدِم 39363 ال 25 April 2019

Dictator - Andrea Frediani

ال مُستخدِم 1158 ال 24 April 2019

Sogni di Mevlidò - Antoine Volodine

ال Clara Toninelli ال 23 April 2019

Psicologia del consumatore - Nicolas Guéguen

ال مُستخدِم 39363 ال 22 April 2019

Testimone inconsapevole - Gianrico Carofiglio

ال Clelia Nodari ال 19 April 2019

Le ragazze della villa delle stoffe - Anne Jacobs

ال Silvia Gritti ال 18 April 2019

La storia dell'acqua - Maja Lunde

ال Francesco Bonomi ال 18 April 2019

L'amore come le meduse - Roberto Delogu

ال Francesco Bonomi ال 18 April 2019

Leone - Paola Mastrocola

ال Lucia Maddalena Morosso ال 17 April 2019

Fine millennio - a cura di Paolo Ferliga

ال مُستخدِم 14703 ال 16 April 2019

Matematica - Massimo Scorletti, Mario Italo Trioni

ال Saimon Bari ال 16 April 2019

Aspettando domani - Guillaume Musso

ال Giovanna Gorlani ال 16 April 2019

7187 رسائل في 5875 مناقشات ال 848 مُستخدِمين

حاليا على الانترنت: Ci sono 70 utenti online