مجموعة التواصل الإجتماعي » Forum » تعليقات

تعليقات

لبدء مناقشة جديدة عليكم أن تكونوا مُستخدِمين مسجَّلين
لإنشاء مناقشة جديدة يجب الانطلاق من بطاقة تفاصيل العنوان
Announcements
I migliori libri e ebook del 2016

ال Enrico Tagliani ال 29 December 2016

Threads
Topic
Perchè Gesù parlava in parabole? - Carlo Maria Martini

ال Giovanna Gorlani ال 28 January 2020

Inferno - Dan Brown

ال Ivonne Cristina Pelizzari ال 9 June 2013

La ragazza del Kyūshū - Matsumoto Seicho

ال Alice Raffaele ال 26 January 2020

La storia infinita - Michael Ende

ال Silvia Piccioli ال 26 January 2020

Tempi difficili per questi tempi - Charles Dickens

ال Silvia Piccioli ال 26 January 2020

La malinconia del mammut - Massimo Sandal

ال Arianna Di Cecca ال 25 January 2020

Buonanotte Orso - Joshua George

ال Marta Marini ال 23 January 2020

Le semplici cose - De Giovanni, Accardi

ال Claudio Berardi ال 22 January 2020

L'assassinio di Florence Nightingale Shore - Jessica Fellowes

ال Giuliana Zangiacomi ال 9 March 2018

La tua ultima bugia - Rachel Abbott

ال Giovanna Gorlani ال 9 July 2019

Chiamami col tuo nome - André Aciman

ال Debora Guarisco ال 15 March 2018

Ti regalo le stelle - Jojo Moyes

ال Lucia Maddalena Morosso ال 13 December 2019

La lotteria - Shirley Jackson

ال Silvia Piccioli ال 19 January 2020

Donne dagli occhi grandi - Angeles Mastretta

ال Roberto Dal Bianco ال 18 January 2020

Camminare - Henry David Thoreau

ال Danilo Della Vedova ال 16 January 2020

Un caso speciale per la ghostwriter - Alice Basso

ال Giovanna Gorlani ال 16 January 2020

Il cacciatore di teste - Jo Nesbo

ال Ilaria Cominelli ال 15 January 2020

Il piano orientale - Zeina Abirached

ال Alice Raffaele ال 15 January 2020

P. la mia adolescenza trans - Fumettibrutti

ال Claudio Berardi ال 14 January 2020

Opera - Kyo Maclear, Byron Eggenschwiler

ال Claudio Berardi ال 12 January 2020

I Buddenbrook - Thomas Mann

ال Alice Raffaele ال 12 January 2020

De profundis - Oscar Wilde

ال Silvia Piccioli ال 10 January 2020

Nozze - Maurizio De Giovanni

ال Giovanna Gorlani ال 10 January 2020

Decapitate - Élisabeth Crouzet-Pavan, Jean-Claude Maire Vigueur

ال Giovanna Gorlani ال 6 January 2020

Il bassotto e la Regina - Melania G. Mazzucco

ال manu.rossi ال 14 June 2013

Come Dante può salvarti la vita - Enrico Castelli Gattinara

ال Ilaria Balasina ال 6 January 2020

La caccia allo Snark - Lewis Carroll

ال Silvia Piccioli ال 5 January 2020

Il cervello in azione - Fausto Caruana, Anna Borghi

ال Silvia Piccioli ال 5 January 2020

Lo stato dell'unione - Nick Hornby

ال Roberta Abrami ال 2 January 2020

L'ombra della montagna - Gregory David Roberts

ال Chiara Serrano ال 16 January 2016

7558 رسائل في 6205 مناقشات ال 886 مُستخدِمين

حاليا على الانترنت: Ci sono 61 utenti online