مجموعة التواصل الإجتماعي » Forum » تعليقات

تعليقات

لبدء مناقشة جديدة عليكم أن تكونوا مُستخدِمين مسجَّلين
لإنشاء مناقشة جديدة يجب الانطلاق من بطاقة تفاصيل العنوان
Announcements
I migliori libri e ebook del 2016

ال Enrico Tagliani ال 29 December 2016

Threads
Topic
I segreti delle aperture - Larry Evans ... [et al.]

ال Saimon Bari ال 23 March 2019

Nel mistero dell'universo - Gordon Fraser, Egil Lillestol, Inge Sellevag

ال Saimon Bari ال 23 March 2019

La figlia del mercante di fiori - Kayte Nunn

ال Silvia Gritti ال 22 March 2019

La Via degli dèi - Stefano Fazzioli

ال Simone Girati ال 22 March 2019

Stagno - Claire-Louise Bennett

ال Clara Toninelli ال 21 March 2019

Il bruco - Edogawa Ranpo, Suehiro Maruo

ال Cecilia Cerri ال 21 March 2019

Quasi un uomo - Elda Lanza

ال Giovanna Gorlani ال 13 February 2019

Serotonina - Michel Houellebecq

ال Clara Toninelli ال 18 March 2019

Insegui la tua stella - Åsa Hellberg

ال Giovanna Gorlani ال 18 March 2019

Noi siamo tempesta - Michela Murgia

ال Alice Raffaele ال 17 March 2019

Super size me - un film di di Morgan Spurlock

ال مُستخدِم 39363 ال 15 March 2019

I colori delle stelle - Marco Goldin

ال Giovanna Gorlani ال 15 March 2019

L'armata a cavallo - Isaak Babel'

ال Clara Toninelli ال 14 March 2019

Sangue e neve - Jo Nesbo

ال Clara Toninelli ال 12 March 2019

Sulla vocazione politica della filosofia - Donatella Di Cesare

ال Silvia Piccioli ال 10 March 2019

Enormi cambiamenti all'ultimo momento - Grace Paley

ال Clara Toninelli ال 10 March 2019

Guida galattica per gli autostoppisti - Douglas Adams

ال Giovanna Gorlani ال 8 March 2019

E tutto divenne luna

ال Alice Raffaele ال 6 March 2019

A tua insaputa - John Bargh

ال Clara Toninelli ال 4 March 2019

Il giro di vite - Henry James

ال Alice Raffaele ال 3 March 2019

Il bottone di Puskin - Serena Vitale

ال Clara Toninelli ال 3 March 2019

La vita dispari - Paolo Colagrande

ال Giovanna Gorlani ال 1 March 2019

Storia di Tonle - Mario Rigoni Stern

ال Clara Toninelli ال 28 February 2019

Freezer - Veronica "Veci" Carratello

ال Clara Toninelli ال 28 February 2019

La dieta vegetariana e vegana per chi fa sport - Elisa Cardinali, Laura Gogioso

ال Daniel Peli ال 27 February 2019

Dieci buoni motivi per andare in biblioteca - Stefano Parise

ال Alice Raffaele ال 27 February 2019

La vita perfetta di William Sidis - Morten Brask

ال Alice Raffaele ال 26 February 2019

Adorata nemica mia - Marcela Serrano

ال Alice Raffaele ال 26 February 2019

D.Gray-man - Katsura Hoshino

ال Giulia Liu ال 21 February 2019

Una ragazza affidabile - Silena Santoni

ال Giovanna Gorlani ال 25 February 2019

7139 رسائل في 5836 مناقشات ال 842 مُستخدِمين

حاليا على الانترنت: Ci sono 33 utenti online