مجموعة التواصل الإجتماعي » Forum » تعليقات

تعليقات

لبدء مناقشة جديدة عليكم أن تكونوا مُستخدِمين مسجَّلين
لإنشاء مناقشة جديدة يجب الانطلاق من بطاقة تفاصيل العنوان
Announcements
I migliori libri e ebook del 2016

ال Enrico Tagliani ال 29 December 2016

Threads
Topic
La voce degli uomini freddi - Mauro Corona

ال Venturelli Stefania ال 14 December 2013

Murad Murad - Suad Amiry

ال Booktrailer Film Festival ال 5 March 2014

La svastica sul sole - Philip K. Dick

ال Booktrailer Film Festival ال 5 March 2014

Un' eredità di avorio e ambra - Edmond de Waal

ال Alberto Maggioni ال 4 March 2014

Lilli De Libris e la biblioteca magica - Jostein Gaarder e Klaus Hagerup

ال Anna Maria Cancelli ال 4 March 2014

Se muore il Sud - Gian Antonio Stella, Sergio Rizzo

ال Gianbattista Buffoli ال 4 March 2014

Stella cadente - Laura Horses

ال Claudia Verzeletti ال 3 March 2014

Intervista con il potere - Oriana Fallaci

ال مُستخدِم 1036 ال 3 March 2014

Ice station - Matthew Reilly

ال مُستخدِم 1036 ال 2 March 2014

La via del pavone - Alessandro Schwed

ال Venturelli Stefania ال 2 March 2014

Materia strana - J. J. Gomez Cadenas

ال Cristina Ingiardi ال 28 February 2014

L'ultima lettera d'amore - Jojo Moyes

ال Adele Elsa Mori ال 10 December 2013

Io, la danza, le amiche e papà - Paola Zannoner

ال Sara Rossi ال 27 February 2014

Il castello di ghiaccio - Irene Adler

ال Sara Rossi ال 27 February 2014

Pillole blu - Frederik Peeters

ال luisa.omodei@gmail.com ال 26 February 2014

Treno di notte per Lisbona - Pascal Mercier

ال Luisa Radici ال 25 February 2014

Le cosmicomiche - Italo Calvino

ال Booktrailer Film Festival ال 24 February 2014

Voliera estiva - Margaret Drabble

ال Giovanna Gorlani ال 24 February 2014

Fight Club - Chuck Palahniuk

ال Booktrailer Film Festival ال 22 February 2014

Si può guarire? - Luigi Di Bella

ال Emanuela Taddei ال 10 February 2014

Come educare e addestrare il rottweiler - Valeria Rossi

ال Emanuela Taddei ال 22 February 2014

Verde oscurità - Anya Seton

ال Giovanna Gorlani ال 14 January 2014

Il mio diario, un anno dopo - testi Lucia Vaccarino]

ال Silvia Pezzucchi ال 21 February 2014

I tre piccoli gufi - scritto da Martin Waddel

ال La Vetrina ال 1 January 2006

Arguzie e arcani - a cura di Lucia Pasini ed Emilia Perri

ال Monica Marmentini ال 20 February 2014

Squadre a sorpresa - Luigi Garlando

ال Nadia Severgnini ال 20 February 2014

Almeno il cappello - Andrea Vitali

ال Giovanna Gorlani ال 20 February 2014

La creatura del desiderio - Andrea Camilleri

ال Venturelli Stefania ال 19 February 2014

L' atelier dei miracoli - Valérie Tong Cuong

ال Venturelli Stefania ال 19 February 2014

La chimera - Sebastiano Vassalli

ال Carlo Salvoni ال 18 February 2014

7551 رسائل في 6198 مناقشات ال 886 مُستخدِمين

حاليا على الانترنت: Ci sono 44 utenti online