مجموعة التواصل الإجتماعي » Forum » تعليقات

تعليقات

لبدء مناقشة جديدة عليكم أن تكونوا مُستخدِمين مسجَّلين
لإنشاء مناقشة جديدة يجب الانطلاق من بطاقة تفاصيل العنوان
Announcements
I migliori libri e ebook del 2016

ال Enrico Tagliani ال 29 December 2016

Threads
Topic
La locanda di Rose Harbor - Debbie Macomber

ال Silvia Gritti ال 5 February 2014

Tadpole - un film di Gary Winick

ال Abdellah Akrim ال 4 February 2014

Un amore - Dino Buzzati

ال Luisa Radici ال 4 February 2014

Il comandante di Auschwitz - Thomas Harding

ال Gianbattista Buffoli ال 4 February 2014

Le avventure di Huckleberry Finn - Lorenzo Mattotti

ال Clara Toninelli ال 3 February 2014

Il veleno del sangue - Brian Freeman

ال Giovanna Gorlani ال 3 February 2014

Con i tuoi occhi - Lorenza Ghinelli

ال Venturelli Stefania ال 3 February 2014

Il mio nome è Nessuno. Il ritorno - Valerio Massimo Manfredi

ال Damiano Ducoli ال 2 February 2014

Cosetta - Clarence Badger

ال claudiachan ال 2 February 2014

Quel che resta del giorno - Kazuo Ishiguro

ال Alberto Maggioni ال 1 February 2014

Italiani all'opera - Pierluigi Panza

ال fedetroletti@libero.it ال 31 January 2014

La casa della seta - Anthony Horowitz

ال Francesca Speziani ال 3 October 2012

Il calice della vita - Glenn Cooper

ال Mirco Bona ال 31 January 2014

Ubik - Philip K. Dick

ال Pierpaolo Corini ال 30 January 2014

Scorrete lacrime, disse il poliziotto - Philip K. Dick

ال Pierpaolo Corini ال 30 January 2014

Follia profonda - Wulf Dorn

ال Chiara Serrano ال 28 January 2014

La psichiatra - Wulf Dorn

ال Chiara Serrano ال 28 January 2014

Tutto Dante [Videoregistrazione] - [con] Roberto Benigni

ال Erik Lo' ال 28 January 2014

Expo 58 - Jonathan Coe

ال Laura Buffoli ال 28 January 2014

Un piccolo sogno - Susan Elizabeth Phillips

ال Silvia Gritti ال 28 January 2014

L' arte del rilassamento della concentrazione e della meditazione - Joel Levey

ال Anna Rosa Danesi ال 28 January 2014

Un mattino d'ottobre - Gianni Simoni

ال Annalisa Bertozzi ال 24 October 2013

Cose che nessuno sa - Alessandro D'Avenia

ال Marina De Filippis ال 13 February 2013

Il ragazzo selvatico - Paolo Cognetti

ال Clara Toninelli ال 27 January 2014

Alice - prefazione di Max Beluffi

ال Silvia Busi ال 27 January 2014

Avviare un'attività - Paolo Gila

ال Sara Valenza ال 26 January 2014

La prima volta che ti ho rivisto - Lorena Spampinato

ال Claudia Turelli ال 26 January 2014

Il cinema, il Maggio e l'utopia - a cura di Daniela Basso

ال Luisa Radici ال 26 January 2014

Hotel Vendome - Danielle Steel

ال Silvia Gritti ال 26 January 2014

Il segreto della libreria sempre aperta - Robin Sloan

ال aruka@inwind.it ال 26 September 2013

7551 رسائل في 6198 مناقشات ال 886 مُستخدِمين

حاليا على الانترنت: Ci sono 43 utenti online