مجموعة التواصل الإجتماعي » Forum » تعليقات

تعليقات

لبدء مناقشة جديدة عليكم أن تكونوا مُستخدِمين مسجَّلين
لإنشاء مناقشة جديدة يجب الانطلاق من بطاقة تفاصيل العنوان
Announcements
I migliori libri e ebook del 2016

ال Enrico Tagliani ال 29 December 2016

Threads
Topic
L' amore è un difetto meraviglioso - romanzo di Graeme Simsion

ال Chiara Serrano ال 3 January 2014

E' scritto nel corpo - Eugenia Romanelli

ال Chiara Serrano ال 3 January 2014

Amore zucchero e cannella - Amy Bratley

ال Veronica Dassa ال 6 December 2013

Cioccolato amaro - Lesley Lokko

ال Chiara Serrano ال 3 January 2014

L'amore quando c'era - Chiara Gamberale

ال Chiara Serrano ال 3 January 2014

Un viaggio chiamato vita - Banana Yoshimoto

ال Chiara Serrano ال 3 January 2014

Le mie fiabe africane - Nelson Mandela

ال Chiara Serrano ال 3 January 2014

Un'anima divisa - Paolo Crepet

ال Chiara Serrano ال 3 January 2014

Qualcosa di buono - Sveva Casati Modignani

ال Chiara Serrano ال 3 January 2014

Aglio, menta e basilico - Jean-Claude Izzo

ال Roberto Dal Bianco ال 3 January 2014

Lavoro a mano armata - Pierre Lemaitre

ال مُستخدِم 8233 ال 3 January 2014

Clandestinità - Paolo Borgna

ال Francesco Bonomi ال 3 January 2014

Dinosauro che dorme non piglia topi! - Geronimo Stilton

ال ALESSANDRO BALDAN ال 2 January 2014

Storia di un corpo - Daniel Pennac

ال luisa.omodei@gmail.com ال 2 January 2014

Il costo della vita - Angelo Ferracuti

ال Francesco Bonomi ال 1 January 2014

Archeologia del Neolitico - Andrea Pessina, Vincenzo Tinè

ال Francesco Bonomi ال 1 January 2014

Il ceramista - Emilio Martinotti (Marty)

ال Francesco Bonomi ال 1 January 2014

La seconda morte di Mallory - Reinhold Messner

ال Francesco Bonomi ال 1 January 2014

Le leggende di Shannara. Il potere della magia/ Terry Brooks

ال مُستخدِم 1036 ال 30 December 2013

Mia suocera beve - Diego De Silva

ال Mario Campanini ال 28 December 2013

Le bianche braccia della signora Sorgedahl - Lars Gustafsson

ال Roberto Dal Bianco ال 27 December 2013

Italians - Beppe Severgnini

ال Silvia Cere ال 26 December 2013

Un gol non ha colori - Luigi Garlando

ال Dayane Wolabi ال 25 December 2013

La mia prima estate sulla Sierra - John Muir

ال Girolamo Pennacchio ال 23 December 2013

Rock games - Patrick Edlinger, Gerard Kosicki

ال Girolamo Pennacchio ال 23 December 2013

L'anno della lepre - Arto Paasilinna

ال مُستخدِم 1044 ال 22 December 2013

L'amore e altri luoghi impossibili - Ayelet Waldman

ال Giovanna Gorlani ال 22 December 2013

La tempesta nel deserto - di Mary Pope Osborne

ال Dayane Wolabi ال 22 December 2013

Il mio nome è Stilton, Geronimo Stilton - Geronimo Stilton

ال Dayane Wolabi ال 22 December 2013

Mille splendidi soli - Khaled Hosseini

ال Mario Campanini ال 21 December 2013

7545 رسائل في 6194 مناقشات ال 883 مُستخدِمين

حاليا على الانترنت: Ci sono 93 utenti online