مجموعة التواصل الإجتماعي » Forum » تعليقات

تعليقات

لبدء مناقشة جديدة عليكم أن تكونوا مُستخدِمين مسجَّلين
لإنشاء مناقشة جديدة يجب الانطلاق من بطاقة تفاصيل العنوان
Announcements
I migliori libri e ebook del 2016

ال Enrico Tagliani ال 29 December 2016

Threads
Topic
1: Le lame del cuore

ال Salvatore Di Genua ال 11 May 2019

Il vecchio e il mare - Ernest Hemingway

ال Salvatore Di Genua ال 11 May 2019

Il canto dell'elefante - Wilbur Smith

ال Salvatore Di Genua ال 11 May 2019

Santo Rocco - Fabio Baiguera

ال Fabio Baiguera ال 11 May 2019

Non ci resta che piangere - un film scritto, diretto e interpretato da Massimo Troisi, Roberto Benigni

ال Chiara Projetti ال 9 May 2019

La neuroeconomia - Sacha Gironde

ال مُستخدِم 39363 ال 22 April 2019

Passeggiate nei prati dell'eternità - Valeria Paniccia

ال مُستخدِم 1044 ال 18 May 2014

Ottanta rose mezz'ora - Cristiano Cavina

ال Giovanna Gorlani ال 7 May 2019

Come una favola - Danielle Steel

ال Silvia Gritti ال 7 May 2019

La chiave dei ricordi - Kathryn Hughes

ال Silvia Cere ال 7 May 2019

I racconti della Kolyma - Varlam Salamov

ال Clara Toninelli ال 6 May 2019

I segreti della domestica ribelle - Fiona Mitchell

ال مُستخدِم 1955 ال 6 May 2019

So che un giorno tornerai - Luca Bianchini

ال Giovanna Gorlani ال 6 January 2019

Più fiori che opere di bene - Annalisa Strada

ال Giovanna Gorlani ال 6 May 2019

Il fiore del frangipani - Celestine Hitiura Vaite

ال Alice Raffaele ال 5 May 2019

The vvitch

ال مُستخدِم 39363 ال 5 May 2019

La nazione delle piante - Stefano Mancuso

ال Clara Toninelli ال 4 May 2019

Le vie del mare - Francois Mauriac

ال Clara Toninelli ال 4 May 2019

Le cose - Georges Perec

ال مُستخدِم 39363 ال 3 May 2019

Tengo tutto - Randy O. Frost e Gail Steketee

ال مُستخدِم 39363 ال 3 May 2019

Twiga, una giraffa tra le nuvole - Ilaria Cislaghi

ال Giovanna Gorlani ال 2 May 2019

L'educazione - Tara Westover

ال Simona Polotti ال 8 December 2018

Soul guide - Golo Zhao

ال Claudio Berardi ال 29 April 2019

Il demonio ha paura della gente allegra - Fabio Geda

ال Giovanna Gorlani ال 29 April 2019

Sotto la pelle - Michel Faber

ال Giovanna Gorlani ال 27 April 2019

L'inverno del nostro scontento - John Steinbeck

ال Clara Toninelli ال 29 April 2019

Australia - Brett Atkinson ... [et al.]

ال Giancarlo Marini ال 28 April 2019

Sperando che il mondo mi chiami - di Mariafrancesca Venturo

ال Giovanna Gorlani ال 28 April 2019

I figli di Dio - Glenn Cooper

ال Stefano Tengattini ال 27 April 2019

Il ponte d'argilla - Markus Zusak

ال Raimondo Romaioli ال 26 April 2019

7264 رسائل في 5941 مناقشات ال 852 مُستخدِمين

حاليا على الانترنت: Ci sono 13 utenti online