مجموعة التواصل الإجتماعي » Forum » تعليقات

تعليقات

لبدء مناقشة جديدة عليكم أن تكونوا مُستخدِمين مسجَّلين
لإنشاء مناقشة جديدة يجب الانطلاق من بطاقة تفاصيل العنوان
Announcements
I migliori libri e ebook del 2016

ال Enrico Tagliani ال 29 December 2016

Threads
Topic
Chiedi alla polvere - John Fante

ال Roberto Dal Bianco ال 7 August 2013

Finale a sorpresa - Sandra Brown

ال Barbara Palma ال 5 August 2013

Quello che mi lega a te - Beth Kery

ال Cristina Mazzaro ال 29 July 2013

Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare - Luis Sepulveda

ال مُستخدِم 1036 ال 4 August 2013

Scientology - Jenna Miscavige Hill con Lisa Pulitzer

ال Romano Baroni ال 4 August 2013

Droga - [Andrea Bempensante]

ال Romano Baroni ال 3 August 2013

Slither - [written and directed by James Gunn]

ال Federico Faulisi ال 2 August 2013

L'hai voluta la vacanza, Stilton? - Geronimo Stilton

ال Federico Faulisi ال 2 August 2013

Scooby-Doo! Abracadabra-doo - [directed by Spike Brandt, Tony Cervone]

ال Federico Faulisi ال 2 August 2013

La custode di mia sorella - Cameron Diaz, Abigail Breslin

ال Federico Faulisi ال 2 August 2013

Chourmo - Jean-Claude Izzo

ال Roberto Dal Bianco ال 2 August 2013

Gli elementi del disastro - Alvaro Mutis

ال Roberto Dal Bianco ال 2 August 2013

La forma dell'acqua - Andrea Camilleri

ال Marco Venturini ال 2 August 2013

Attrezzature per la pesca in mare e in acqua dolce - Michele Morlino

ال Federico Faulisi ال 1 August 2013

Oscar e la dama in rosa - Eric-Emmanuel Schmitt

ال Alessandra Bresciani ال 1 August 2013

La sottile visione dell'altalena - Eleonora Buompane

ال Giovanna Gorlani ال 1 August 2013

I virus non aspettano - Ilaria Capua

ال مُستخدِم 773 ال 18 February 2013

Parole sulla sabbia - Ellen Block

ال مُستخدِم 6049 ال 30 July 2013

The sky is everywhere - Jandy Nelson

ال Ilaria Riccardi ال 30 July 2013

Societing reloaded - a cura di Adam Arvidsson, Alex Giordano

ال Clara Toninelli ال 30 July 2013

Rughe - Paco Roca

ال Clara Toninelli ال 30 July 2013

L'ombra del bastone - Mauro Corona

ال Corrado Mora ال 29 July 2013

Il principe vampiro. Attrazione fatale - Christine Feehan

ال Cristina Mazzaro ال 29 July 2013

Pattini e scarpette - Mathilde Bonetti

ال Elisa Ghisetti ال 29 July 2013

Fermata nel deserto - Josif Brodskij

ال Roberto Dal Bianco ال 29 July 2013

Le intermittenze della morte - Josè Saramago

ال Roberto Dal Bianco ال 29 July 2013

Pagine gialle - Giorgio Forattini

ال Federico Faulisi ال 29 July 2013

Crescita e forma - D'Arcy Wentworth Thompson

ال Francesco Bonomi ال 29 July 2013

Bresciani - Giorgio Pedrocco

ال Francesco Bonomi ال 28 July 2013

L'occhio del lupo - Daniel Pennac

ال Sofia Valtulini ال 26 July 2013

7187 رسائل في 5875 مناقشات ال 848 مُستخدِمين

حاليا على الانترنت: Ci sono 72 utenti online