مجموعة التواصل الإجتماعي » Forum » تعليقات

تعليقات

لبدء مناقشة جديدة عليكم أن تكونوا مُستخدِمين مسجَّلين
لإنشاء مناقشة جديدة يجب الانطلاق من بطاقة تفاصيل العنوان
Announcements
I migliori libri e ebook del 2016

ال Enrico Tagliani ال 29 December 2016

Threads
Topic
Il vento e le rose - Leila Meacham

ال Cristina Mazzaro ال 29 July 2013

I segreti della scrittura - Candida Livatino

ال Mattia Giuliano ال 10 September 2013

Religiolus - Bill Maher

ال Romano Baroni ال 27 June 2013

La biblioteca dei morti - Glenn Cooper

ال Marco Venturini ال 15 July 2013

The dome - Stephen King

ال Mattia Giuliano ال 10 September 2013

100 cose che ogni designer deve conoscere sulle persone - Susan Weinschenk

ال Clara Toninelli ال 10 September 2013

La convivialità - Ivan Illich

ال Clara Toninelli ال 9 September 2013

In viaggio contromano - Michael Zadoorian

ال Tina Becchetti ال 9 September 2013

Harry Potter e la pietra filosofale - Joanne K. Rowling

ال Stefania Golini ال 15 November 2012

Settanta acrilico trenta lana - Viola Di Grado

ال Mario Campanini ال 8 September 2013

A che punto è la notte - Carlo Fruttero, Franco Lucentini

ال Mario Campanini ال 8 September 2013

Il momento è delicato - Niccolò Ammaniti

ال Mario Campanini ال 8 September 2013

La zona cieca - Chiara Gamberale

ال Mario Campanini ال 8 September 2013

Mille splendidi soli - Khaled Hosseini

ال Mario Campanini ال 8 September 2013

Il rumore dei baci a vuoto - Luciano Ligabue

ال Mario Campanini ال 8 September 2013

After dark - Murakami Haruki

ال Sandro Savelli ال 8 September 2013

Con la testa e con il cuore si va ovunque - Giusy Versace

ال Boris Parmigiani ال 7 September 2013

Panni sporchi - David Lodge

ال Marco Ardesi ال 7 September 2013

La lista di Eichmann - Fabio Amodeo

ال Boris Parmigiani ال 6 September 2013

Ti prendo e ti porto via - Niccolò Ammaniti

ال Tina Becchetti ال 6 September 2013

Il mio nome è Parvana - Deborah Ellis

ال Adele Elsa Mori ال 6 September 2013

Appunti per una storia di guerra - Gipi

ال Matteo Delai ال 6 September 2013

Sarà perchè ti amo - Niamh Greene

ال Melania Cassago ال 5 September 2013

Sei. Solo. Mia - Aa. Vv.

ال Melania Cassago ال 5 September 2013

Le brave ragazze non lo fanno - Victoria Dahl

ال Melania Cassago ال 5 September 2013

Domani mi sposo - Alison Sherlock

ال Melania Cassago ال 5 September 2013

Pane e tempesta - Stefano Benni

ال Marco Venturini ال 5 September 2013

Quattro etti d'amore, grazie - Chiara Gamberale

ال Alice Roberti ال 5 September 2013

Il Club delle Mele Avvelenate - Lily Archer

ال Valentina Bonotti ال 5 September 2013

Il re dei ladri - Cornelia Funke

ال Valentina Bonotti ال 5 September 2013

7417 رسائل في 6077 مناقشات ال 870 مُستخدِمين

حاليا على الانترنت: Ci sono 69 utenti online