مجموعة التواصل الإجتماعي » Forum » تعليقات

تعليقات

لبدء مناقشة جديدة عليكم أن تكونوا مُستخدِمين مسجَّلين
لإنشاء مناقشة جديدة يجب الانطلاق من بطاقة تفاصيل العنوان
Announcements
I migliori libri e ebook del 2016

ال Enrico Tagliani ال 29 December 2016

Threads
Topic
Pattini e scarpette - Mathilde Bonetti

ال Elisa Ghisetti ال 29 July 2013

Fermata nel deserto - Josif Brodskij

ال Roberto Dal Bianco ال 29 July 2013

Le intermittenze della morte - Josè Saramago

ال Roberto Dal Bianco ال 29 July 2013

Pagine gialle - Giorgio Forattini

ال Federico Faulisi ال 29 July 2013

Crescita e forma - D'Arcy Wentworth Thompson

ال Francesco Bonomi ال 29 July 2013

Bresciani - Giorgio Pedrocco

ال Francesco Bonomi ال 28 July 2013

L'occhio del lupo - Daniel Pennac

ال Sofia Valtulini ال 26 July 2013

Il piccolo principe - Antoine de Saint-Exupery

ال Sofia Valtulini ال 26 July 2013

Aiuto! La mia famiglia mi fa impazzire - Kathryn Lamb

ال Sofia Valtulini ال 26 July 2013

Alla larga dal mio diario... o sarà peggio per voi! - Pat Moon

ال Sofia Valtulini ال 26 July 2013

La settima strega - Paola Zannoner

ال Sofia Valtulini ال 26 July 2013

Vacanze in villa - Madeleine Wickham

ال Alessandra Ballini ال 26 July 2013

La cripta occulta dei Templari - C. M. Palov

ال Diego Busi ال 26 July 2013

Il metodo del Coccodrillo - Maurizio De Giovanni

ال Enrica Bernardelli ال 25 July 2013

Lettere da Montemorte - Hazel Townson

ال Federico Faulisi ال 25 July 2013

Storia di un gatto e del topo che diventò suo amico - Luis Sepulveda

ال La Vetrina ال 24 July 2013

Boonsboro Hotel. La casa dei grandi incontri - Nora Roberts

ال Arianna Peroni ال 24 July 2013

Boonsboro Hotel. Il giardino dei nuovi inizi - Nora Roberts

ال Arianna Peroni ال 24 July 2013

Eva dorme - Francesca Melandri

ال assunta ال 23 July 2013

Moshi moshi - Banana Yoshimoto

ال ILARIA PALETTI ال 23 July 2013

Il grosso brutto dinosauro - Martin Waddell & Leonie Lord

ال Elena Severgnini ال 23 July 2013

L' albero della vita - testi di Yeo-Ul Kang

ال Elena Severgnini ال 23 July 2013

Il favoloso viaggio di Ibn Battuta - Fatima Sharafeddine

ال Elena Severgnini ال 23 July 2013

La straordinaria invenzione di Hugo Cabret - Brian Selznick

ال La Vetrina ال 1 January 2008

Villa Metaphora - Andrea De Carlo

ال Giovanna Gorlani ال 22 July 2013

L'ultima duchessa - Gabrielle Kimm

ال Silvia Gritti ال 21 July 2013

Nazarin - [un film di Luis Bunuel]

ال Federico Faulisi ال 21 July 2013

2: Le spade dei ribelli

ال Martina Spadari ال 8 January 2013

Tra carte e scartoffie - Luciano Vandelli

ال مُستخدِم 1044 ال 19 July 2013

Lilli De Libris e la biblioteca magica - Jostein Gaarder & Klaus Hagerup

ال Anna Maria Cancelli ال 18 July 2013

7264 رسائل في 5941 مناقشات ال 852 مُستخدِمين

حاليا على الانترنت: Ci sono 14 utenti online