مجموعة التواصل الإجتماعي » Forum » تعليقات

تعليقات

لبدء مناقشة جديدة عليكم أن تكونوا مُستخدِمين مسجَّلين
لإنشاء مناقشة جديدة يجب الانطلاق من بطاقة تفاصيل العنوان
Announcements
I migliori libri e ebook del 2016

ال Enrico Tagliani ال 29 December 2016

Threads
Topic
Un cucciolo da proteggere - Sabina Colloredo

ال Elisa Ghibelli ال 23 August 2013

Lydie - disegni e colori Jordi Lafebre

ال Antonella Airoldi ال 22 August 2013

Il libro dell'inquietudine di Bernardo Soares - Fernando Pessoa

ال Antonella Airoldi ال 22 August 2013

Pyongyang - Guy Delisle

ال Antonella Airoldi ال 22 August 2013

E poi - Natsume Soseki

ال Antonella Airoldi ال 22 August 2013

Marzi. 1984-1987 - disegni di Sylvain Savoia e testi di Marzena Sowa

ال Antonella Airoldi ال 22 August 2013

Il libro dell'estate - Tove Jansson

ال Antonella Airoldi ال 22 August 2013

Leggiadra stella - John Keats

ال Antonella Airoldi ال 22 August 2013

La scuola dei desideri - Joanne Harris

ال Antonella Airoldi ال 22 August 2013

La proprietà - Rutu Modan

ال Antonella Airoldi ال 22 August 2013

Solo acqua, sole e tanto amore - [testi Paola Napolitano]

ال Federico Faulisi ال 22 August 2013

Dolce come il cioccolato - Laura Esquivel

ال Antonella Airoldi ال 22 August 2013

Domani nella battaglia pensa a me - Javier Marias

ال Antonella Airoldi ال 22 August 2013

Le ore - Michael Cunningham

ال Antonella Airoldi ال 22 August 2013

Immaginare la società della decrescita - Bruna Bianchi ... [et al.]

ال Antonella Airoldi ال 22 August 2013

Il silenzio intorno - Frances Itani

ال Sara Castignari ال 22 August 2013

Niente - Janne Teller

ال Antonella Airoldi ال 20 August 2013

Storia del brigantaggio dopo l'unità - Franco Molfese

ال Rocco Leo ال 21 August 2013

Lettera di una sconosciuta - Stefan Zweig

ال Claudia Cavalleri ال 4 October 2012

La vita davanti a sè - Romain Gary

ال Roberto Dal Bianco ال 21 August 2013

Liturgie di violenza lungo il lago - a cura di Claudio Povolo

ال Rocco Leo ال 21 August 2013

L'ultima brigantessa - Rocco Giuseppe Greco

ال Rocco Leo ال 21 August 2013

L'arte di andare a passeggio - Franz Hessel

ال Antonella Airoldi ال 20 August 2013

Miele - Ian McEwan

ال ILARIA PALETTI ال 17 June 2013

Jezabel - Irene Nemirovsky

ال Antonella Airoldi ال 20 August 2013

La macchia umana - Philip Roth

ال Antonella Airoldi ال 20 August 2013

La vita tranquilla - Marguerite Duras

ال Antonella Airoldi ال 20 August 2013

L'amante - Marguerite Duras

ال Antonella Airoldi ال 20 August 2013

Il malinteso - Irene Nemirovsky

ال Antonella Airoldi ال 20 August 2013

If London were like Venice - Somers J. Summers

ال Antonella Airoldi ال 20 August 2013

7545 رسائل في 6194 مناقشات ال 883 مُستخدِمين

حاليا على الانترنت: Ci sono 79 utenti online