مجموعة التواصل الإجتماعي » Forum » تعليقات

تعليقات

لبدء مناقشة جديدة عليكم أن تكونوا مُستخدِمين مسجَّلين
لإنشاء مناقشة جديدة يجب الانطلاق من بطاقة تفاصيل العنوان
Announcements
I migliori libri e ebook del 2016

ال Enrico Tagliani ال 29 December 2016

Threads
Topic
Come piante tra i sassi - Mariolina Venezia

ال Clelia Nodari ال 24 November 2019

Uno, nessuno e centomila - Luigi Pirandello

ال Clara Toninelli ال 23 November 2019

Il cuore di Giovanna d'Arco - testo e illustrazioni di Michelangelo Rossato

ال Clara Toninelli ال 23 November 2019

Gli amici silenziosi - Laura Purcell

ال Clara Toninelli ال 23 November 2019

La bambina felice - Silvia Dai Prà

ال Giovanna Gorlani ال 22 November 2019

L'amore che dura - Lidia Ravera

ال Silvia Cere ال 19 November 2019

Un'estate fa / sceneggiatura Zidrou ; disegni Jordi Lafebre ; colori Jordi Lafebre e Mado Pena ; traduzione Michele Foschini. 1

ال Claudio Berardi ال 18 November 2019

Il pittore di anime - di Ildefonso Falcones

ال Giovanna Gorlani ال 17 November 2019

La povera gente - Lev Tolstoj

ال Clara Toninelli ال 17 November 2019

La via del bosco - Long Litt Woon

ال Clara Toninelli ال 17 November 2019

Morty l'apprendista - Terry Pratchett

ال مُستخدِم 1036 ال 16 November 2019

Streghe di una notte di mezza estate - Terry Pratchett

ال Elisabetta Viviani ال 19 November 2012

Fondamenta degli incurabili - Iosif Brodskij

ال Roberto Dal Bianco ال 25 September 2012

La treccia - Laetitia Colombani

ال Monica Pastore ال 15 July 2018

Gli anni - Annie Ernaux

ال Roberto Dal Bianco ال 15 November 2019

L'isola degli sperduti - Melissa De La Cruz

ال Valentina Bonotti ال 14 November 2019

Me before you - Jojo Moyes

ال Cristina Scaratti ال 12 November 2019

Ramo - Silvia Vanni

ال Claudio Berardi ال 10 November 2019

Torte semplicissime - Susie Theodorou

ال Clara Toninelli ال 9 November 2019

Shhh - Magnhild Winsnes

ال Clara Toninelli ال 9 November 2019

Le parole di mio padre - Patricia MacLachlan

ال Clara Toninelli ال 9 November 2019

La natura esposta - Erri De Luca

ال Giovanna Gorlani ال 8 November 2019

Il coltello

ال Michela Oleotti ال 8 November 2019

Il Padre nostro - Enzo Bianchi

ال Giovanna Gorlani ال 8 November 2019

L'ultimo messaggio di Leonardo - Maria Pirulli, Stefano Ferrio

ال Giovanna Gorlani ال 4 November 2019

Il cappello del maresciallo - Marco Ghizzoni

ال Clelia Nodari ال 3 November 2019

L'uomo delle castagne - Soren Sveistrup

ال مُستخدِم 77089 ال 3 November 2019

L'ultimo uomo - Mary Shelley

ال Elisa Belotti ال 31 October 2019

Senza salutare nessuno - Silvia Dai Pra'

ال Giovanna Gorlani ال 29 October 2019

Terrarium - Noam Levy & Anna Bauer

ال Clara Toninelli ال 28 October 2019

7545 رسائل في 6194 مناقشات ال 883 مُستخدِمين

حاليا على الانترنت: Ci sono 93 utenti online