مجموعة التواصل الإجتماعي » Forum » تعليقات

تعليقات

لبدء مناقشة جديدة عليكم أن تكونوا مُستخدِمين مسجَّلين
لإنشاء مناقشة جديدة يجب الانطلاق من بطاقة تفاصيل العنوان
Announcements
I migliori libri e ebook del 2016

ال Enrico Tagliani ال 29 December 2016

Threads
Topic
Il tennis come esperienza religiosa - David Foster Wallace

ال مُستخدِم 39363 ال 26 April 2019

Musica, maestra! - Roberto Beccaria, Francesco Bertone, Maria Teresa Milano

ال Cristina Bernardini ال 25 April 2019

Dentro e fuori CasaPound - Daniele Di Nunzio, Emanuele Toscano

ال مُستخدِم 39363 ال 25 April 2019

Dictator - Andrea Frediani

ال مُستخدِم 1158 ال 24 April 2019

Sogni di Mevlidò - Antoine Volodine

ال Clara Toninelli ال 23 April 2019

Psicologia del consumatore - Nicolas Guéguen

ال مُستخدِم 39363 ال 22 April 2019

Testimone inconsapevole - Gianrico Carofiglio

ال Clelia Nodari ال 19 April 2019

Le ragazze della villa delle stoffe - Anne Jacobs

ال Silvia Gritti ال 18 April 2019

La storia dell'acqua - Maja Lunde

ال Francesco Bonomi ال 18 April 2019

L'amore come le meduse - Roberto Delogu

ال Francesco Bonomi ال 18 April 2019

Leone - Paola Mastrocola

ال Lucia Maddalena Morosso ال 17 April 2019

Fine millennio - a cura di Paolo Ferliga

ال مُستخدِم 14703 ال 16 April 2019

Matematica - Massimo Scorletti, Mario Italo Trioni

ال Saimon Bari ال 16 April 2019

Aspettando domani - Guillaume Musso

ال Giovanna Gorlani ال 16 April 2019

Young samurai. La via del guerriero - Chris Bradford

ال Andrea Gatta ال 15 April 2019

Sword art online. Aincrad 1 - story Reki Kawahara

ال Angelo Bertoglio ال 15 April 2019

Il gattopardo - Tomasi Di Lampedusa

ال Clara Toninelli ال 15 April 2019

Patata - John van de Ruit

ال Stefano Redana ال 15 April 2019

Dieci piccoli indiani

ال Alessandro Mattanza ال 15 April 2019

Il diario di Anna Frank - [con] Millie Perkins, Joseph Schildkraut

ال Andrea Enrica Treccani ال 14 April 2019

Sakuran - Moyoco Anno

ال Claudio Berardi ال 14 April 2019

La ragazza del convenience store - Murata Sayaka

ال Alice Raffaele ال 14 April 2019

La confraternita della rosa nera - Riccardo De Palo

ال Giovanna Gorlani ال 14 April 2019

The lunatic - Charles Simic

ال Alice Raffaele ال 13 April 2019

In tutto c'è stata bellezza - Manuel Vilas

ال Alice Raffaele ال 13 April 2019

L'isola dell'abbandono - Chiara Gamberale

ال Alice Raffaele ال 13 April 2019

La donna abitata - Gioconda Belli

ال Giovanna Gorlani ال 13 April 2019

Essere una macchina - Mark O'Connell

ال Clara Toninelli ال 12 April 2019

Bestiari del Medioevo - Michel Pastoureau

ال Francesca Mondelli ال 12 April 2019

Il nome del padre - Flavio Villani

ال Lucia Maddalena Morosso ال 5 December 2018

7264 رسائل في 5941 مناقشات ال 852 مُستخدِمين

حاليا على الانترنت: Ci sono 9 utenti online