مجموعة التواصل الإجتماعي » Forum » تعليقات

تعليقات

لبدء مناقشة جديدة عليكم أن تكونوا مُستخدِمين مسجَّلين
لإنشاء مناقشة جديدة يجب الانطلاق من بطاقة تفاصيل العنوان
Announcements
I migliori libri e ebook del 2016

ال Enrico Tagliani ال 29 December 2016

Threads
Topic
Peter Pan - James Matthew Barrie

ال Alessandro Cazzoletti ال 9 May 2013

Matilde - Roald Dahl

ال Raffaella Tonoli ال 18 September 2012

Lady Lollipop - Dick King-Smith

ال Alessandro Cazzoletti ال 9 May 2013

Pippi Calzelunghe - Astrid Lindgren

ال Alessandro Cazzoletti ال 9 May 2013

Divertiti cucinando - Sonia Peronaci

ال Silvia Pedrini ال 9 May 2013

Per questo mi chiamo Giovanni - Claudio Stassi

ال Fabio Terraroli ال 8 May 2013

La regina - Daniel O'Malley

ال مُستخدِم 1036 ال 8 May 2013

Il vangelo di Giuda - Alberto Vazquez

ال Fabio Terraroli ال 8 May 2013

La casa rossa - Mark Haddon

ال Giovanna Gorlani ال 6 May 2013

La verità sul caso Savolta. di Eduardo Mendoza,edito da I Canguri/Feltrinelli.

ال Osvaldo Fava ال 4 May 2013

Di tutte le ricchezze - Stefano Benni

ال Marco Venturini ال 3 May 2013

Io sono chi voglio essere - di Paolo Borzacchiello

ال Gianpaolo Materossi ال 3 May 2013

90 giorni di tentazione - Lucinda Carrington

ال مُستخدِم 1733 ال 29 April 2013

Iris [Videoregistrazione] - [con] Judi Dench, Jim Broadbent, Kate Winslet

ال مُستخدِم 1733 ال 29 April 2013

L'educazione delle fanciulle - Luciana Litizzetto e Franca Valeri

ال مُستخدِم 1733 ال 29 April 2013

Design al dente - introduzione di Emidio Mansi

ال Clara Toninelli ال 28 April 2013

Tanto poi esce il sole - Barbara D'Urso

ال Silvia Pedrini ال 27 April 2013

Centomila gavette di ghiaccio - Giulio Bedeschi

ال Silvia Pedrini ال 3 March 2013

Le Aquile della steppa - Emilio Salgari

ال Carlo Pertica ال 26 April 2013

The road - diretto da John Hillcoat

ال Elisa Bonato ال 26 April 2013

Le cose che porta il cielo - Dinaw Mengestu

ال Marika Vallieri ال 26 April 2013

Vol. 1: Il cerchio - traduzione di Alessandro Storti

ال preety.kitty@hotmail.it ال 23 April 2013

Diario di un killer sentimentale - Luis Sepulveda

ال مُستخدِم 1036 ال 20 April 2013

Il mio cuore ti appartiene - Alessio Puleo

ال Mimoza Hasani ال 20 April 2013

Venti racconti allegri e uno triste - Mauro Corona

ال Clara Toninelli ال 9 March 2013

Dalla parte delle streghe - Vanna De Angelis

ال fairymorgana81@libero.it ال 20 April 2013

Il tuttomio - Andrea Camilleri

ال Gianbattista Buffoli ال 13 February 2013

Monsieur Ibrahim e i fiori del Corano - Eric-Emmanuel Schmitt

ال papera1976@gmail.com ال 17 April 2013

Il senso dell'elefante - Marco Missiroli

ال Annamaria Rucco ال 31 October 2012

Cose che avrei preferito non dire - Cecelia Ahern

ال Alice Roberti ال 16 April 2013

7234 رسائل في 5918 مناقشات ال 850 مُستخدِمين

حاليا على الانترنت: Ci sono 7 utenti online