مجموعة التواصل الإجتماعي » Forum » تعليقات

تعليقات

لبدء مناقشة جديدة عليكم أن تكونوا مُستخدِمين مسجَّلين
لإنشاء مناقشة جديدة يجب الانطلاق من بطاقة تفاصيل العنوان
Announcements
I migliori libri e ebook del 2016

ال Enrico Tagliani ال 29 December 2016

Threads
Topic
La profezia di Michelangelo - Patrizia Tamà

ال Silvia Gritti ال 10 April 2013

La scacchiera nera - Miki Monticelli

ال مُستخدِم 1036 ال 10 April 2013

Prigionieri del paradiso - Arto Paasilinna

ال Roberto Dal Bianco ال 10 April 2013

Il libro di sabbia - Jorge Luis Borges

ال Roberto Dal Bianco ال 10 April 2013

La più bella del reame - Vanna Cercenà

ال Anna Merola ال 10 April 2013

Le cronache del ghiaccio e del fuoco. La danza dei draghi - George R. R. Martin

ال Dario Foglia ال 10 November 2012

3: Gli ultimi eroi

ال Elisa Arici ال 9 April 2013

La leggenda del Drenai - David Gemmell

ال Matteo Bonomelli ال 7 April 2013

L'agenzia matrimoniale per cani fortunati - Beth Kendrick

ال Rossella Ferretti ال 6 April 2013

L'ombra del vento - Carlos Ruiz Zafon

ال Bruno Mariani ال 4 April 2013

L'abbraccio della notte - Sherrilyn Kenyon

ال Caterina Zamboni ال 3 April 2013

Rabbia - Rosario Sorrentino, Cinzia Tani

ال Luca Morigi ال 3 April 2013

Una donna indimenticabile - J. R. Ward alias Jessica Bird

ال Caterina Zamboni ال 3 April 2013

Lettera da una sconosciuta - Barbara Taylor Bradford

ال Silvia Gritti ال 3 April 2013

Solitudini di coppia - Stephanie Gertler

ال Silvia Gritti ال 3 April 2013

Come parole nel vento - Diane Chamberlain

ال Silvia Gritti ال 3 April 2013

I soldi non sono un problema, il problema sei tu! - Gary M. Douglas e Dain C. Heer

ال Luca Morigi ال 1 April 2013

La donna che ascoltava i colori - Kelly Jones

ال Marika Vallieri ال 31 March 2013

L'isola del silenzio.

ال Osvaldo Fava ال 31 March 2013

Padre ricco padre povero - Robert T. Kiyosaky con Sharon L. Lechter

ال Luca Morigi ال 29 March 2013

Magritte - a cura di Gisele Ollinger-Zinque e Frederik Leen, Musees royaux des beaux-arts de Belgique

ال Gianluca Moroni ال 29 March 2013

I numeri del terrore - Loretta Napoleoni, Ronald J. Bee

ال Gianluca Moroni ال 29 March 2013

Creatura di sabbia - Tahar Ben Jelloun

ال Gruppo di Lettura Mazzano ال 29 March 2013

Il fotografo - Emmanuel Guibert, Didier Lefevre, Frederic Lemercier

ال Zeno Schivardi ال 28 March 2013

Adesso basta - Simone Perotti

ال Luca Morigi ال 28 March 2013

Pippo vola sulla città di Antonio Quatela

ال Clelia Nodari ال 27 March 2013

Il lupo di Wall Street - Jordan Belfort

ال Luca Morigi ال 27 March 2013

Senza gerarchie al lavoro - Ricardo Semler

ال Luca Morigi ال 26 March 2013

Facebook, Twitter & C. spiegati a mamma e papà - Thomas Myer

ال Gianluca Moroni ال 25 March 2013

Un sapore di ruggine e ossa - Marion Cotillard, Matthias Schoenaerts

ال Francesco Pandini ال 25 March 2013

7263 رسائل في 5940 مناقشات ال 852 مُستخدِمين

حاليا على الانترنت: Ci sono 11 utenti online