مجموعة التواصل الإجتماعي » Forum » تعليقات

تعليقات

لبدء مناقشة جديدة عليكم أن تكونوا مُستخدِمين مسجَّلين
لإنشاء مناقشة جديدة يجب الانطلاق من بطاقة تفاصيل العنوان
Announcements
I migliori libri e ebook del 2016

ال Enrico Tagliani ال 29 December 2016

Threads
Topic
Le braci - Sandor Marai

ال assunta ال 14 January 2013

Romanzi e saggi - George Orwell

ال مُستخدِم 1036 ال 12 January 2013

La fattoria degli animali - George Orwell

ال مُستخدِم 1036 ال 10 January 2013

Stabat Mater - Tiziano Scarpa

ال Mario Campanini ال 9 January 2013

Il bacio della Medusa - Melania G. Mazzucco

ال Mario Campanini ال 9 January 2013

Il dolce sollievo della scomparsa - Sarah Braunstein

ال Silvia Ranzetti ال 9 January 2013

La terra della mia anima - Massimo Carlotto

ال Roberto Dal Bianco ال 9 January 2013

Zen [Audioregistrazione]

ال Erik Lo' ال 7 January 2013

Lettera a Leontine - Raffaello Mastrolonardo

ال Roberto Dal Bianco ال 6 January 2013

Ljubljana - [traduzione di Savina Milic]

ال Silvia Pedrini ال 6 January 2013

Il viaggio di Lili e Po - Lauren Oliver

ال matteo.caldera ال 6 January 2013

La voce delle onde - Yukio Mishima

ال Roberto Dal Bianco ال 5 January 2013

L'uomo che parla ai cani - Cesar Millan con Melissa Jo Peltier

ال Alessia Maria Infantino ال 5 January 2013

Il paese delle meraviglie - Giuseppe Culicchia

ال Anna Toninelli ال 3 January 2013

Ti prendo e ti porto via - Niccolò Ammaniti

ال Mario Campanini ال 31 December 2012

Mankell (su) Mankell - Kirsten Jacobsen

ال Loretta Menassi ال 3 January 2013

Gioventù cannibale - Ammaniti ... [et al.]

ال Anna Toninelli ال 3 January 2013

Diario segreto di Adrian Mole di anni 13 e 3/4 - Sue Townsend

ال Martina Orabona ال 3 January 2013

Il mio nome è Nessuno. Il giuramento - Valerio Massimo Manfredi

ال Fabrizio Romano ال 2 January 2013

L'ingranaggio siamo noi - Christophe Dejours

ال Clara Toninelli ال 28 December 2012

Morte a Breslavia - Marek Krajewski

ال Clara Toninelli ال 1 January 2013

Il nipote del Negus - Andrea Camilleri

ال Danilo Scaramella ال 1 January 2013

La briscola in cinque - Marco Malvaldi

ال Danilo Scaramella ال 1 January 2013

Come Dio comanda - Niccolò Ammaniti

ال Mario Campanini ال 31 December 2012

Il padre e lo straniero - Giancarlo De Cataldo

ال Mario Campanini ال 31 December 2012

Per vendetta - Alessandro Perissinotto

ال Mario Campanini ال 31 December 2012

La storia segreta di Lucifero - Lynn Picknett

ال VINCENZO CASAZZA ال 30 December 2012

Il crepuscolo dei vampiri - Colleen Gleason

ال Francesca Andreoli ال 30 December 2012

Cheri - Colette

ال Elena Magani ال 29 December 2012

Wikileaks - Ludovica Amici

ال Silvia Pedrini ال 28 December 2012

7228 رسائل في 5912 مناقشات ال 850 مُستخدِمين

حاليا على الانترنت: Ci sono 72 utenti online