مجموعة التواصل الإجتماعي » Forum » تعليقات

تعليقات

لبدء مناقشة جديدة عليكم أن تكونوا مُستخدِمين مسجَّلين
لإنشاء مناقشة جديدة يجب الانطلاق من بطاقة تفاصيل العنوان
Announcements
I migliori libri e ebook del 2016

ال Enrico Tagliani ال 29 December 2016

Threads
Topic
Difendersi dallo stress - Richard Weinstein

ال Anna Rosa Danesi ال 14 May 2013

Limonov - Emmanuel Carrere

ال مُستخدِم 1044 ال 9 December 2012

Un cane per amico - Simone Dalla Valle

ال Cinzia Lancellotti ال 13 May 2013

Sette piccoli sospetti - Christian Frascella

ال Lorenzo Merlo ال 11 May 2013

Il cuoco malvagio - testo di Cristina Brambilla

ال Satjit Dhillon ال 10 May 2013

Un'ora sola ti vorrei [Videoregistrazione] - un film di Alina Marazzi

ال claudiachan ال 10 May 2013

Camilla che odiava la politica - Luigi Garlando

ال Alessandro Cazzoletti ال 9 May 2013

Fiato sospeso - Silvia Vecchini, Sualzo

ال Alessandro Cazzoletti ال 9 May 2013

Heartland. Ritorno a casa - Lauren Brooke

ال Alessandro Cazzoletti ال 9 May 2013

Udilla - Mino Milani

ال Alessandro Cazzoletti ال 9 May 2013

Peter Pan - James Matthew Barrie

ال Alessandro Cazzoletti ال 9 May 2013

Matilde - Roald Dahl

ال Raffaella Tonoli ال 18 September 2012

Lady Lollipop - Dick King-Smith

ال Alessandro Cazzoletti ال 9 May 2013

Pippi Calzelunghe - Astrid Lindgren

ال Alessandro Cazzoletti ال 9 May 2013

Divertiti cucinando - Sonia Peronaci

ال Silvia Pedrini ال 9 May 2013

Per questo mi chiamo Giovanni - Claudio Stassi

ال Fabio Terraroli ال 8 May 2013

La regina - Daniel O'Malley

ال مُستخدِم 1036 ال 8 May 2013

Il vangelo di Giuda - Alberto Vazquez

ال Fabio Terraroli ال 8 May 2013

La casa rossa - Mark Haddon

ال Giovanna Gorlani ال 6 May 2013

La verità sul caso Savolta. di Eduardo Mendoza,edito da I Canguri/Feltrinelli.

ال Osvaldo Fava ال 4 May 2013

Di tutte le ricchezze - Stefano Benni

ال Marco Venturini ال 3 May 2013

Io sono chi voglio essere - di Paolo Borzacchiello

ال Gianpaolo Materossi ال 3 May 2013

90 giorni di tentazione - Lucinda Carrington

ال مُستخدِم 1733 ال 29 April 2013

Iris [Videoregistrazione] - [con] Judi Dench, Jim Broadbent, Kate Winslet

ال مُستخدِم 1733 ال 29 April 2013

L'educazione delle fanciulle - Luciana Litizzetto e Franca Valeri

ال مُستخدِم 1733 ال 29 April 2013

Design al dente - introduzione di Emidio Mansi

ال Clara Toninelli ال 28 April 2013

Tanto poi esce il sole - Barbara D'Urso

ال Silvia Pedrini ال 27 April 2013

Centomila gavette di ghiaccio - Giulio Bedeschi

ال Silvia Pedrini ال 3 March 2013

Le Aquile della steppa - Emilio Salgari

ال Carlo Pertica ال 26 April 2013

The road - diretto da John Hillcoat

ال Elisa Bonato ال 26 April 2013

7551 رسائل في 6198 مناقشات ال 886 مُستخدِمين

حاليا على الانترنت: Ci sono 35 utenti online