مجموعة التواصل الإجتماعي » Forum » تعليقات

تعليقات

لبدء مناقشة جديدة عليكم أن تكونوا مُستخدِمين مسجَّلين
لإنشاء مناقشة جديدة يجب الانطلاق من بطاقة تفاصيل العنوان
Announcements
I migliori libri e ebook del 2016

ال Enrico Tagliani ال 29 December 2016

Threads
Topic
Le lune di Giove - Alice Munro

ال Roberto Dal Bianco ال 5 February 2013

Entra nella mia vita - Clara Sanchez

ال Antonia Di Donato Krauss ال 2 February 2013

Blues in nero - Antonio Bocchi

ال Luca Scandelli ال 1 February 2013

Una notte da orsi - Mathilde Bonetti

ال Elisa Ghisetti ال 1 February 2013

La trappola del talento - Geoff Colvin

ال Parvinder Kaur ال 1 February 2013

Ho venduto l'anima su eBay - Hemant Mehta

ال Parvinder Kaur ال 1 February 2013

Gli effetti secondari dei sogni - Delphine de Vigan

ال Claudia Pintossi ال 1 February 2013

The China study - T. Colin Campbell e Thomas M. Campbell II

ال Parvinder Kaur ال 1 February 2013

Il coraggio di essere ricchi - Suze Orman

ال Parvinder Kaur ال 1 February 2013

Comprare e vendere con eBay - Andrea Bagatta

ال Parvinder Kaur ال 1 February 2013

La casa delle vergini - Ami McKay

ال Diana Mino ال 1 February 2013

Foglio elettronico - Gianclaudio Floria

ال Orazio Romano ال 31 January 2013

Destroy all cars - Blake Nelson

ال Sara Lovallo ال 29 January 2013

Disegnare e dipingere personaggi femminili manga - Chi Hang Li

ال Imane Dahmouchi ال 29 January 2013

Il diario proibito di Maria Antonietta - Juliet Grey

ال Silvia Pedrini ال 29 January 2013

Cuore di tenebra e altri racconti d'avventura - Joseph Conrad

ال Roberto Dal Bianco ال 24 January 2013

Un' eredità di avorio e ambra - Edmond de Waal

ال Clara Toninelli ال 28 January 2013

Leviathan - Scott Westerfeld

ال Antonia Di Donato Krauss ال 28 January 2013

Miriam delle cose perdute - Marta Barone

ال Antonia Di Donato Krauss ال 28 January 2013

Le ragazze di Shanghai - di Lisa See

ال Antonia Di Donato Krauss ال 28 January 2013

Giuni Russo - Bianca Pitzorno

ال Antonia Di Donato Krauss ال 28 January 2013

Genesis - Bernard Beckett

ال Antonia Di Donato Krauss ال 28 January 2013

Una mano piena di nuvole - Jenny Wingfield

ال Antonia Di Donato Krauss ال 28 January 2013

Il rifugio - S. A. Bodeen

ال Antonia Di Donato Krauss ال 28 January 2013

Picabo Swayne - Alessandro Gatti, Maunela Salvi

ال Antonia Di Donato Krauss ال 28 January 2013

L'isola dei due mondi - Geraldine Brooks

ال Antonia Di Donato Krauss ال 28 January 2013

Il colore della memoria - Care Santos

ال Antonia Di Donato Krauss ال 28 January 2013

Le perle del drago verde - di Lisa See

ال Antonia Di Donato Krauss ال 28 January 2013

Le affinità elettive - Johann Wolfgang Goethe

ال Assunta ال 27 January 2013

La donna che mi insegnò il respiro - Ayad Akhtar

ال preety.kitty@hotmail.it ال 25 January 2013

7417 رسائل في 6077 مناقشات ال 870 مُستخدِمين

حاليا على الانترنت: Ci sono 60 utenti online