مجموعة التواصل الإجتماعي » Forum » تعليقات

تعليقات

لبدء مناقشة جديدة عليكم أن تكونوا مُستخدِمين مسجَّلين
لإنشاء مناقشة جديدة يجب الانطلاق من بطاقة تفاصيل العنوان
Announcements
I migliori libri e ebook del 2016

ال Enrico Tagliani ال 29 December 2016

Threads
Topic
Venti racconti allegri e uno triste - Mauro Corona

ال Clara Toninelli ال 9 March 2013

Dalla parte delle streghe - Vanna De Angelis

ال fairymorgana81@libero.it ال 20 April 2013

Il tuttomio - Andrea Camilleri

ال Gianbattista Buffoli ال 13 February 2013

Monsieur Ibrahim e i fiori del Corano - Eric-Emmanuel Schmitt

ال papera1976@gmail.com ال 17 April 2013

Il senso dell'elefante - Marco Missiroli

ال Annamaria Rucco ال 31 October 2012

Cose che avrei preferito non dire - Cecelia Ahern

ال Alice Roberti ال 16 April 2013

Elogio delle erbacce - Richard Mabey

ال Clara Toninelli ال 16 April 2013

Il negativo dell'amore - Maria Paola Colombo

ال Giovanna Gorlani ال 16 April 2013

Libere sempre - Marisa Ombra

ال Giovanna Gorlani ال 16 April 2013

Sulle ali di un angelo - Becca Fitzpatrick

ال Chiara Badini ال 15 April 2013

Anfitrione - Tito Maccio Plauto

ال Fabio Bazzoli ال 15 April 2013

Le parole sognate dai pesci - Davide Van de Sfroos

ال Roberto Dal Bianco ال 13 April 2013

La luna di fretta - Ivan Braghini

ال Alessia Lazzaroni ال 12 April 2013

Il naso di Moritz - Mira Lobe

ال pb483 ال 12 April 2013

La profezia di Michelangelo - Patrizia Tamà

ال Silvia Gritti ال 10 April 2013

La scacchiera nera - Miki Monticelli

ال مُستخدِم 1036 ال 10 April 2013

Prigionieri del paradiso - Arto Paasilinna

ال Roberto Dal Bianco ال 10 April 2013

Il libro di sabbia - Jorge Luis Borges

ال Roberto Dal Bianco ال 10 April 2013

La più bella del reame - Vanna Cercenà

ال Anna Merola ال 10 April 2013

Le cronache del ghiaccio e del fuoco. La danza dei draghi - George R. R. Martin

ال Dario Foglia ال 10 November 2012

3: Gli ultimi eroi

ال Elisa Arici ال 9 April 2013

La leggenda del Drenai - David Gemmell

ال Matteo Bonomelli ال 7 April 2013

L'agenzia matrimoniale per cani fortunati - Beth Kendrick

ال Rossella Ferretti ال 6 April 2013

L'ombra del vento - Carlos Ruiz Zafon

ال Bruno Mariani ال 4 April 2013

L'abbraccio della notte - Sherrilyn Kenyon

ال Caterina Zamboni ال 3 April 2013

Rabbia - Rosario Sorrentino, Cinzia Tani

ال Luca Morigi ال 3 April 2013

Una donna indimenticabile - J. R. Ward alias Jessica Bird

ال Caterina Zamboni ال 3 April 2013

Lettera da una sconosciuta - Barbara Taylor Bradford

ال Silvia Gritti ال 3 April 2013

Solitudini di coppia - Stephanie Gertler

ال Silvia Gritti ال 3 April 2013

Come parole nel vento - Diane Chamberlain

ال Silvia Gritti ال 3 April 2013

7545 رسائل في 6194 مناقشات ال 883 مُستخدِمين

حاليا على الانترنت: Ci sono 64 utenti online