مجموعة التواصل الإجتماعي » Forum » تعليقات

تعليقات

لبدء مناقشة جديدة عليكم أن تكونوا مُستخدِمين مسجَّلين
لإنشاء مناقشة جديدة يجب الانطلاق من بطاقة تفاصيل العنوان
Announcements
I migliori libri e ebook del 2016

ال Enrico Tagliani ال 29 December 2016

Threads
Topic
Un pomeriggio sul Rio delle Amazzoni - di Mary Pope Osborne

ال Andrea Ambrogio ال 27 February 2013

Leoni nella savana - di Mary Pope Osborne

ال Andrea Ambrogio ال 27 February 2013

La foresta ti ha - Luis Devin

ال Giovanna Gorlani ال 25 February 2013

Voglio fare la scrittrice - Paola Zannoner

ال Sara Crescini ال 27 February 2013

i miserabili

ال Gianfranco Zampedri ال 26 February 2013

Conta le stelle - Lois Lowry

ال Giorgio Mondini ال 26 February 2013

King Kong - Edgar Wallace

ال Anna Maria Cancelli ال 26 February 2013

L'uccello che girava le viti del mondo - Haruki Murakami

ال Mario Campanini ال 26 February 2013

Un posto sicuro - Kathy Kacer

ال Anna Maria Cancelli ال 26 February 2013

La congiura di Cortés - Matilde Asensi

ال Giovanna Gorlani ال 25 February 2013

Rivelazione - Anita Shreve

ال Silvia Cere ال 25 February 2013

Pina la mosca - Gusti

ال Michela Razio ال 24 February 2013

Le ragazze di Kabul - Roberta Gately

ال Adele Elsa Mori ال 19 October 2012

Il marchio del diavolo - Glenn Cooper

ال Mirco Bona ال 22 February 2013

La delicatesse - David Foenkinos

ال Giovanni De Lucia ال 21 February 2013

Dipingere volti - Brian & Nick Wolfe

ال مُستخدِم 773 ال 18 February 2013

Mi vesto da... - Jane Bull

ال مُستخدِم 773 ال 18 February 2013

Tante maschere per il carnevale - Ernestine Fittkau

ال مُستخدِم 773 ال 18 February 2013

Maschere e trucchi per tutte le occasioni - [autori Heike Wirtz ... et al.]

ال مُستخدِم 773 ال 18 February 2013

Costumi per bambini - Emma Hardy

ال مُستخدِم 773 ال 18 February 2013

La pensione

ال gandomanc@gmail.com ال 17 February 2013

Oman, Emirati arabi - Maurizio Levi, Carla Piazza

ال Maria Grazia Cimino ال 12 February 2013

Mrs. Doubtfire [Videoregistrazione] - [con] Robin Williams, Sally Field

ال Anna Maria Cancelli ال 11 February 2013

Una bambina - Torey L. Hayden

ال Clelia Nodari ال 9 February 2013

Notturno indiano - Antonio Tabucchi

ال Alessandra Testa ال 8 February 2013

Caduto fuori dal tempo - David Grossman

ال Fabrizio Romano ال 21 December 2012

La foresta ti ha - Luis Devin

ال Giovanna Gorlani ال 8 February 2013

Armi, acciaio e malattie - Jared Diamond

ال Marco Sozzi ال 7 February 2013

Artiglieria alpina sull'Adamello - [a cura di] Luciano Viazzi

ال مُستخدِم 1158 ال 6 February 2013

Red - Kerstin Gier

ال Raffaella Tonoli ال 18 September 2012

7551 رسائل في 6198 مناقشات ال 886 مُستخدِمين

حاليا على الانترنت: Ci sono 42 utenti online