مجموعة التواصل الإجتماعي » Forum » تعليقات

تعليقات

لبدء مناقشة جديدة عليكم أن تكونوا مُستخدِمين مسجَّلين
لإنشاء مناقشة جديدة يجب الانطلاق من بطاقة تفاصيل العنوان
Announcements
I migliori libri e ebook del 2016

ال Enrico Tagliani ال 29 December 2016

Threads
Topic
Le cronache del ghiaccio e del fuoco. Vol. 1

ال مُستخدِم 1036 ال 14 November 2012

Cujo - Stephen King

ال Tortellimatteo@gmail.com ال 14 November 2012

Il corpo umano - Paolo Giordano

ال Giuseppe Travagliati ال 14 November 2012

Una voce di notte - Andrea Camilleri

ال Giuseppe Travagliati ال 14 November 2012

Pensieri lenti e veloci - Daniel Kahneman

ال Parvinder Kaur ال 30 October 2012

eBay che funziona - Greg Holden

ال Parvinder Kaur ال 13 November 2012

Vendilo su eBay - Jim Heid, Toby Malina

ال Parvinder Kaur ال 13 November 2012

Sezione suicidi - Antonin Varenne

ال Clara Toninelli ال 12 November 2012

Conquistadores, pirati, mercatanti - Carlo M. Cipolla

ال Clara Toninelli ال 12 November 2012

Il testamento - John Grisham

ال Ilaria Riccardi ال 12 November 2012

Una difficile eredità - Charlotte Link

ال Ilaria Riccardi ال 12 November 2012

Fallen - Lauren Kate

ال Ilaria Riccardi ال 12 November 2012

[3]: Le due orfanelle [Videoregistrazione]

ال claudiachan ال 11 November 2012

Memorie di una geisha - di Arthur Golden

ال Chiara Mazzotti ال 11 November 2012

Perchè mangiamo troppo - David A. Kessler

ال Romano Baroni ال 10 November 2012

Campionesse si diventa! - Tea Stilton

ال Gaia Dolcetti ال 10 November 2012

La ragazza di fuoco - Suzanne Collins

ال Elisa Arici ال 9 November 2012

Rumore di mamma - Laura Tangorra

ال Paola Galuppini ال 7 November 2012

O sei dentro o sei fuori - Guido Sgardoli

ال Paola Galuppini ال 7 November 2012

Poesie d'amore e libertà - Jacques Prevert

ال Roberto Dal Bianco ال 7 November 2012

Furore di John Steinbeck

ال Roberto Lecchi ال 7 November 2012

Come realizzare le mappe mentali [marchio registrato] - Tony Buzan

ال Romano Baroni ال 6 November 2012

Il tuo orto per negati - di Charlie Nardozzi

ال Silvia Pedrini ال 5 November 2012

L' elenco telefonico di Atlantide - Tullio Avoledo

ال Aldo Pilisi ال 5 November 2012

L'anno dei dodici inverni - Tullio Avoledo

ال Aldo Pilisi ال 5 November 2012

Poesie d'amore - Nazim Hikmet

ال Roberto Dal Bianco ال 5 November 2012

Solo intorno al mondo - Joshua Slocum

ال Roberto Dal Bianco ال 5 November 2012

Il contesto - Leonardo Sciascia

ال Clara Toninelli ال 5 November 2012

Quando soffia il vento - di James Patterson

ال Milena Azzini ال 4 November 2012

Le quattro cose ultime - Paul Hoffman

ال مُستخدِم 1036 ال 4 November 2012

7261 رسائل في 5939 مناقشات ال 852 مُستخدِمين

حاليا على الانترنت: Ci sono 19 utenti online