مجموعة التواصل الإجتماعي » Forum » تعليقات

تعليقات

لبدء مناقشة جديدة عليكم أن تكونوا مُستخدِمين مسجَّلين
لإنشاء مناقشة جديدة يجب الانطلاق من بطاقة تفاصيل العنوان
Announcements
I migliori libri e ebook del 2016

ال Enrico Tagliani ال 29 December 2016

Threads
Topic
Il quarto tipo - [diretto da Olatunde Osunsanmi]

ال مُستخدِم 39363 ال 3 February 2019

Altre menti - Peter Godfrey-Smith

ال Clara Toninelli ال 3 February 2019

Red - Bruce Willis ... [et al.]

ال مُستخدِم 21039 ال 17 July 2014

L'ultima volta che ti ho vista - Alafair Burke

ال Giovanna Gorlani ال 1 February 2019

Orizzonte perduto - James Hilton

ال مُستخدِم 1044 ال 31 January 2019

La cruna dell'ago - Ken Follett

ال Stefano Tengattini ال 29 January 2019

La manutenzione dei sensi - Franco Faggiani

ال Gino Mattei ال 19 April 2018

Surrealismo - Renè Passeron

ال Filippo Archetti ال 29 January 2019

Storia del nuovo cognome - Elena Ferrante

ال Angela Gabriella Grilli ال 8 February 2013

Woody - Federico Baccomo

ال Giovanna Gorlani ال 28 January 2019

La pioggia prima che cada - Jonathan Coe

ال Marika Vallieri ال 6 December 2013

Ambra e cannella - Nancy Carnevali

ال Giovanna Gorlani ال 8 January 2019

Il giro del mondo in 80 alberi - Jonathan Drori

ال Clara Toninelli ال 28 January 2019

Salute e bugie - Salvo Di Grazia

ال Elena Finini ال 22 January 2019

È un giorno bellissimo - Amabile Giusti

ال Simona Pizzoferrato ال 27 January 2019

Intellettuale a Auschwitz - Jean Amery

ال Clara Toninelli ال 27 January 2019

Internet ci rende stupidi? - Nicholas Carr

ال مُستخدِم 39363 ال 25 January 2019

Vuoto - Maurizio de Giovanni

ال Giovanna Gorlani ال 24 January 2019

Il gusto del cinema - Ferruccio & Federica Cumer

ال مُستخدِم 39363 ال 23 January 2019

Censimento - Jesse Ball

ال Alice Raffaele ال 23 January 2019

Inception - un film di Christopher Nolan

ال Raimondo Romaioli ال 19 December 2012

Diario di un'apprendista astronauta - Samantha Cristoforetti

ال Giovanna Gorlani ال 21 January 2019

Saccheggio sul lago - Bruno Festa

ال Simona Polotti ال 20 January 2019

Ore 11:14 - Hilary Swank, Colin Hanks, Barbara Hershey

ال مُستخدِم 39363 ال 20 January 2019

Conflitti di interesse e salute - Nerina Dirindin, Chiara Rivoiro, Luca De Fiore

ال Daniel Peli ال 20 January 2019

Eleanor Oliphant sta benissimo - Gail Honeyman

ال Simona Polotti ال 5 September 2018

Il calore del sangue - Irene Nemirovsky

ال Roberto Dal Bianco ال 29 September 2012

I nostri ragazzi - Alessandro Gassman ... [et al.]

ال مُستخدِم 39363 ال 19 January 2019

Diventare uomini - Lorenzo Gasparrini

ال Cecilia Cerri ال 16 January 2019

L'uomo dal braccio d'oro - un film di Otto Preminger

ال مُستخدِم 39363 ال 15 January 2019

7189 رسائل في 5877 مناقشات ال 848 مُستخدِمين

حاليا على الانترنت: Ci sono 47 utenti online