مجموعة التواصل الإجتماعي » Forum » تعليقات

تعليقات

لبدء مناقشة جديدة عليكم أن تكونوا مُستخدِمين مسجَّلين
لإنشاء مناقشة جديدة يجب الانطلاق من بطاقة تفاصيل العنوان
Announcements
I migliori libri e ebook del 2016

ال Enrico Tagliani ال 29 December 2016

Threads
Topic
Io, Caterina - Francesca Riario Sforza

ال Davide Vezzola ال 23 September 2020

Emily Dickinson

ال Giovanna Gorlani ال 22 September 2020

La regina scalza - di Ildefonso Falcones

ال Silvia Gritti ال 17 August 2014

Cecile - Marie-Aude Murail

ال Alice Raffaele ال 22 September 2020

Borsa valori per principianti - di Lorenzo Parisi

ال Saimon Bari ال 22 September 2020

1: I leoni di Sicilia

ال Giovanna Gorlani ال 21 September 2020

Le colpe degli altri - Linda Tugnoli

ال Giuliana Zangiacomi ال 21 September 2020

Ali di carta - Benjamin Haynes

ال Federico Ardesi ال 20 September 2020

I libri delle stagioni di Rotraut Susanne Berner. Autunno

ال Linda Bossoni ال 19 September 2020

La Follia Mazzarino - Michel Bussi

ال Silvia Gritti ال 17 September 2020

Il lato oscuro della luna - Fabio Geda, Marco Magnone

ال Giovanna Gorlani ال 17 September 2020

Non sarò mai la brava moglie di nessuno - Nadia Busato

ال Giovanna Gorlani ال 16 September 2020

E se la vita fosse una jam session? - Renzo Arbore

ال Alessio Giacomo Gobbi ال 15 September 2020

Frank Zappa - Frank Zappa con Peter Occhiogrosso

ال Alessio Giacomo Gobbi ال 15 September 2020

Fratello, dove sei? - [con] George Clooney, John Turturro, Tim Blake Nelson, John Goodman

ال Alessio Giacomo Gobbi ال 15 September 2020

La signora dei laghi - Rosette

ال Giovanna Gorlani ال 15 September 2020

Il cuore è una selva - Novita Amadei

ال Giovanna Gorlani ال 14 September 2020

Questione di Costanza - romanzo di Alessia Gazzola

ال Silvia Cere ال 13 September 2020

Uomini di poca fede - Nickolas Butler

ال Alice Raffaele ال 12 September 2020

Viaggio ai confini dell'universo (e oltre) - Vincenzo Mirra

ال Alice Raffaele ال 12 September 2020

Attesa di Dio - Simone Weil

ال Andrea Piccini ال 11 September 2020

Out of sight - Elmore Leonard

ال Andrea Piccini ال 11 September 2020

L'ora di lezione - Massimo Recalcati

ال Andrea Piccini ال 11 September 2020

La fisica soprannaturale - Sabina Moser

ال Andrea Piccini ال 11 September 2020

Il cielo è tutto nostro - romanzo di Luke Allnutt

ال Cristina Scaratti ال 10 September 2020

Io sono il castigo - Giancarlo De Cataldo

ال Lucia Maddalena Morosso ال 10 September 2020

Gufi o allodole? - Rodolfo Costa, Sara Montagnese

ال Alice Raffaele ال 9 September 2020

Il debito - Glenn Cooper

ال Francesco Zane ال 8 September 2020

Venezia - fotografie di Gianni Berengo Gardin

ال Davide Vezzola ال 8 September 2020

L'amante giapponese - Isabel Allende

ال Giovanna Gorlani ال 1 January 2016

7551 رسائل في 6198 مناقشات ال 886 مُستخدِمين

حاليا على الانترنت: Ci sono 43 utenti online