مجموعة التواصل الإجتماعي » Forum » تعليقات

تعليقات

لبدء مناقشة جديدة عليكم أن تكونوا مُستخدِمين مسجَّلين
لإنشاء مناقشة جديدة يجب الانطلاق من بطاقة تفاصيل العنوان
Announcements
I migliori libri e ebook del 2016

ال Enrico Tagliani ال 29 December 2016

Threads
Topic
Chi di spada ferisce - Giorgio Serafini Prosperi

ال Anna Zangiacomi ال 19 October 2018

I cani e i lupi - Irene Nemirovsky

ال Alice Raffaele ال 18 October 2018

I dolori del giovane Walter - Luciana Littizzetto

ال Giovanna Gorlani ال 18 October 2018

Fai piano quando torni - di Silvia Truzzi

ال Elena Pasini ال 18 October 2018

E il giardino creò l'uomo - Jorn de Précy

ال Clara Toninelli ال 17 October 2018

Sex ring - un romanzo di Ted Braun

ال Aurora Bruno ال 17 October 2018

Ouija - un romanzo di Ted Braun

ال Daniella Ravaglia ال 17 October 2018

Neppure un rigo in cronaca - Gino & Michele

ال Giovanna Gorlani ال 16 October 2018

Il crepuscolo degli dei - Wagner

ال Carlo Tarenzi ال 13 October 2018

L' amica geniale - Elena Ferrante

ال Elena Codenotti ال 23 January 2013

Preghiera del mare - Khaled Hosseini

ال Giovanna Gorlani ال 11 October 2018

Il pozzo dei topi - Pascuala Corona, David Daniel Alvarez

ال Clara Toninelli ال 8 October 2018

Il lato oscuro del potere - Giuseppe De Lutiis

ال Francesco Bonomi ال 8 October 2018

Il magico potere del digiuno - Yoshinori Nagumo

ال Daniel Peli ال 7 October 2018

Patria - Fernando Aramburu

ال Alice Raffaele ال 6 October 2018

Un'estate magica - Corina Bomann

ال Silvia Gritti ال 15 August 2018

La matematica delle bionde - Federica Brunini

ال Giovanna Gorlani ال 4 October 2018

Ci vediamo un giorno di questi - Federica Bosco

ال Giovanna Gorlani ال 4 October 2018

I miei genitori non hanno figli - Marco Marsullo

ال Silvia Cere ال 21 April 2016

Una questione privata - Beppe Fenoglio

ال Clara Toninelli ال 2 October 2018

La forma della voce

ال Norma Raccichini ال 29 September 2018

Il musulmano errante - Alberto Negri

ال Linda Bettera ال 29 December 2017

Fiori sopra l'inferno - romanzo di Ilaria Tuti

ال Clara Toninelli ال 24 September 2018

A pranzo con la regina dei prati - Lionel Hignard e Alain Niels Pontoppidan

ال Clara Toninelli ال 24 September 2018

Politics - Adam Thirlwell

ال Daniela Protasio De Oliveira Souza ال 24 September 2018

Il ragazzo che voleva dormire - Aharon Appelfeld

ال Simona Polotti ال 23 September 2018

Salvare una vita - James Maskalyk

ال Francesco Bonomi ال 21 September 2018

Storie d'amore e di amicizia - Domenico Carbut

ال Silviana Fantinelli ال 21 September 2018

Barnaba il mago - Franco Di Mare

ال Osvaldo Fava ال 2 June 2018

Baciata dalla fortuna - Joanne e Gerry Dryansky

ال Erika Cazzago ال 5 August 2018

7222 رسائل في 5906 مناقشات ال 850 مُستخدِمين

حاليا على الانترنت: Ci sono 99 utenti online