مجموعة التواصل الإجتماعي » Forum » تعليقات

تعليقات

لبدء مناقشة جديدة عليكم أن تكونوا مُستخدِمين مسجَّلين
لإنشاء مناقشة جديدة يجب الانطلاق من بطاقة تفاصيل العنوان
Announcements
I migliori libri e ebook del 2016

ال Enrico Tagliani ال 29 December 2016

Threads
Topic
Tempo da elfi - Francesco Guccini, Loriano Macchiavelli

ال Giovanna Gorlani ال 4 December 2018

Le Alpi nel mondo antico - Ralph-Peter Märtin

ال Angelo Bonomini ال 3 December 2018

La custode del miele e delle api - Cristina Caboni

ال Giovanna Gorlani ال 3 December 2018

Il club basco - Iker Barreiro

ال Andrea Ruzzenenti ال 29 November 2018

Alta finanza - Ken Follett

ال Stefano Tengattini ال 26 November 2018

Fuori fa bel tempo - Antonia Buizza

ال Alice Raffaele ال 25 November 2018

Piccola osteria senza parole - Massimo Cuomo

ال Alice Raffaele ال 25 November 2018

Istruzioni per diventare fascisti - Michela Murgia

ال Alice Raffaele ال 25 November 2018

Crooner - Kazuo Ishiguro

ال Alice Raffaele ال 25 November 2018

Con i piedi nel fango - Gianrico Carofiglio

ال مُستخدِم 1044 ال 24 November 2018

I colori dell'incendio - Pierre Lemaitre

ال Giovanna Gorlani ال 23 November 2018

Cane sciolto - Federico Scarioni e Omar Pedrini

ال Stefano D'Orazio ال 22 November 2018

Due sirene in un bicchiere - Federica Brunini

ال Giovanna Gorlani ال 27 September 2018

L'ultimo giro della notte - Michael Connelly

ال Lucia Maddalena Morosso ال 22 November 2018

Wonder - Julia Roberts, Owen Wilson, Jacob Tremblay

ال مُستخدِم 14703 ال 21 November 2018

Giardini d'inverno - Cédric Pollet

ال Clara Toninelli ال 19 November 2018

L' isola del tesoro - Robert Louis Stevenson

ال مُستخدِم 67349 ال 19 November 2018

Il pianeta dei bruchi - Ken Follett

ال Stefano Tengattini ال 17 November 2018

Lacci - Domenico Starnone

ال Blog Extratime ال 20 July 2016

I giorni dell'eternità - Ken Follett

ال Stefano Tengattini ال 14 November 2018

La luna è tramontata - John Steinbeck

ال Alice Raffaele ال 13 November 2018

Bestiari tardoantichi e medievali. I testi fondamentali della zoologia sacra cristiana. Testi originali a fronte

ال Clara Toninelli ال 10 November 2018

Accelerazione e alienazione - Hartmut Rosa

ال Clara Toninelli ال 8 November 2018

L'estate degli inganni - Roberto Perrone

ال Lucia Maddalena Morosso ال 8 November 2018

Io, Daniel Blake - diretto da Ken Loach

ال مُستخدِم 1955 ال 7 November 2018

La doppia madre - Michel Bussi

ال Silvia Gritti ال 7 November 2018

Il fiume della colpa - Wilkie Collins

ال Silvia Gritti ال 7 November 2018

Collateral beauty - Will Smith ... [et al.]

ال Alfio Ghezzani ال 4 November 2018

Una seconda vita - François Jullien

ال Clara Toninelli ال 31 October 2018

L'uomo di gesso - C. J. Tudor

ال Giovanna Gorlani ال 31 October 2018

7264 رسائل في 5941 مناقشات ال 852 مُستخدِمين

حاليا على الانترنت: Ci sono 8 utenti online