مجموعة التواصل الإجتماعي » Forum » تعليقات

تعليقات

لبدء مناقشة جديدة عليكم أن تكونوا مُستخدِمين مسجَّلين
لإنشاء مناقشة جديدة يجب الانطلاق من بطاقة تفاصيل العنوان
Announcements
I migliori libri e ebook del 2016

ال Enrico Tagliani ال 29 December 2016

Threads
Topic
Parli sempre di soldi! - Hans Magnus Enzensberger

ال مُستخدِم 39363 ال 3 June 2019

Tutte le strade sono aperte - Annemarie Scwarzenbach

ال Clara Toninelli ال 2 June 2019

Leggenda privata - Michele Mari

ال Clara Toninelli ال 2 June 2019

In fondo al laboratorio a sinistra - Edouard Launet

ال مُستخدِم 39363 ال 1 June 2019

The haunting - un film di Jan De Bont

ال مُستخدِم 39363 ال 1 June 2019

L'ibisco viola - Chiamanda Ngozi Adichie

ال Cristina Bonaventi ال 30 May 2019

Qualcosa sui Lehman - Stefano Massini

ال Andrea Mariano Alesci ال 22 December 2016

L'incredibile viaggio delle piante - Stefano Mancuso

ال Giovanna Rinaldi ال 29 May 2019

Niente caffè per Spinoza - Alice Cappagli

ال Giuliana Zangiacomi ال 29 May 2019

L'uomo illustrato - Ray Bradbury

ال Salvatore Di Genua ال 28 May 2019

Il caffè dei piccoli miracoli - Nicolas Barreau

ال Giovanna Gorlani ال 30 December 2018

Il cane che guarda le stelle - Takashi Murakami

ال Daniel Peli ال 26 May 2019

Sono un giovane mediocre - Gérard Lauzier

ال Daniel Peli ال 26 May 2019

Allevare un cane e altri racconti - Jiro Taniguchi

ال Daniel Peli ال 26 May 2019

Il campo dell' arcobaleno - Inio Asano

ال Daniel Peli ال 26 May 2019

La principessa di ghiaccio - Camilla Lackberg

ال Ilaria Cominelli ال 26 May 2019

Tenebre - Robert R. McCammon

ال Salvatore Di Genua ال 23 May 2019

La ragazza che amava Audrey Hepburn - Rebecca Serle

ال Giovanna Gorlani ال 23 May 2019

D.Gray-man : colui che ha dimenticato l'amore / Katsura Hoshino. 3

ال Giulia Liu ال 22 May 2019

Brexit blues - Marco Varvello

ال Giovanna Rinaldi ال 21 May 2019

Lizzie - Shirley Jackson

ال Silvia Piccioli ال 20 May 2019

Suite 405 - Sveva Casati Modignani

ال Silvia Gritti ال 20 May 2019

Nevermind - Tuono Pettinato

ال Clara Toninelli ال 20 May 2019

Permacultura per l'orto e il giardino - Margit Rusch

ال Clara Toninelli ال 20 May 2019

Oltre le onde = Shimanami tasogare / Yukhi Kamatani. 4

ال Claudio Berardi ال 18 May 2019

Il mio mondo verticale - Jerzy Kukuczka

ال Franco Martello ال 17 May 2019

Dove sono tutti quanti? - Amedeo Balbi

ال Walter Salvalai ال 17 May 2019

Asimmetria - Lisa Halliday

ال Giovanna Gorlani ال 16 May 2019

L'arte di collezionare le mosche - Fredrik Sjöberg

ال Clara Toninelli ال 14 July 2015

La famiglia zero rifiuti (o quasi) - Jérémie Pichon e Bénédicte Moret

ال Chiara Projetti ال 15 May 2019

7545 رسائل في 6194 مناقشات ال 883 مُستخدِمين

حاليا على الانترنت: Ci sono 70 utenti online