مجموعة التواصل الإجتماعي » Forum » تعليقات

تعليقات

لبدء مناقشة جديدة عليكم أن تكونوا مُستخدِمين مسجَّلين
لإنشاء مناقشة جديدة يجب الانطلاق من بطاقة تفاصيل العنوان
Announcements
I migliori libri e ebook del 2016

ال Enrico Tagliani ال 29 December 2016

Threads
Topic
L'uomo illustrato - Ray Bradbury

ال Salvatore Di Genua ال 28 May 2019

Il caffè dei piccoli miracoli - Nicolas Barreau

ال Giovanna Gorlani ال 30 December 2018

Il cane che guarda le stelle - Takashi Murakami

ال Daniel Peli ال 26 May 2019

Sono un giovane mediocre - Gérard Lauzier

ال Daniel Peli ال 26 May 2019

Allevare un cane e altri racconti - Jiro Taniguchi

ال Daniel Peli ال 26 May 2019

Il campo dell' arcobaleno - Inio Asano

ال Daniel Peli ال 26 May 2019

La principessa di ghiaccio - Camilla Lackberg

ال Ilaria Cominelli ال 26 May 2019

Tenebre - Robert R. McCammon

ال Salvatore Di Genua ال 23 May 2019

La ragazza che amava Audrey Hepburn - Rebecca Serle

ال Giovanna Gorlani ال 23 May 2019

D.Gray-man : colui che ha dimenticato l'amore / Katsura Hoshino. 3

ال Giulia Liu ال 22 May 2019

Brexit blues - Marco Varvello

ال Giovanna Rinaldi ال 21 May 2019

Lizzie - Shirley Jackson

ال Silvia Piccioli ال 20 May 2019

Suite 405 - Sveva Casati Modignani

ال Silvia Gritti ال 20 May 2019

Nevermind - Tuono Pettinato

ال Clara Toninelli ال 20 May 2019

Permacultura per l'orto e il giardino - Margit Rusch

ال Clara Toninelli ال 20 May 2019

Oltre le onde = Shimanami tasogare / Yukhi Kamatani. 4

ال Claudio Berardi ال 18 May 2019

Il mio mondo verticale - Jerzy Kukuczka

ال Franco Martello ال 17 May 2019

Dove sono tutti quanti? - Amedeo Balbi

ال Walter Salvalai ال 17 May 2019

Asimmetria - Lisa Halliday

ال Giovanna Gorlani ال 16 May 2019

L'arte di collezionare le mosche - Fredrik Sjöberg

ال Clara Toninelli ال 14 July 2015

La famiglia zero rifiuti (o quasi) - Jérémie Pichon e Bénédicte Moret

ال Chiara Projetti ال 15 May 2019

A un metro da te - Rachael Lippincott

ال Monica Pastore ال 14 May 2019

Mariarosa sciccosa - una storia di Jane O'Connor

ال Elisa Pezzoni ال 14 May 2019

Andare avanti - Christian Cappello

ال مُستخدِم 14703 ال 13 May 2019

Migrazioni e sfida interculturale

ال bycate@hotmail.com ال 13 May 2019

Giovani, ambiente, sostenibilità

ال bycate@hotmail.com ال 13 May 2019

Scoperta - Roberto Defez

ال Alice Raffaele ال 12 May 2019

Le maschere dell'orrore - Paul Dale Anderson ... [et al.]

ال Salvatore Di Genua ال 12 May 2019

Carta forbice sasso - Inés Garland

ال Salvatore Di Genua ال 12 May 2019

Alien - Alan Dean Foster

ال Salvatore Di Genua ال 12 May 2019

7594 رسائل في 6238 مناقشات ال 887 مُستخدِمين

حاليا على الانترنت: Ci sono 28 utenti online