مجموعة التواصل الإجتماعي » Forum » تعليقات

تعليقات

لبدء مناقشة جديدة عليكم أن تكونوا مُستخدِمين مسجَّلين
لإنشاء مناقشة جديدة يجب الانطلاق من بطاقة تفاصيل العنوان
Announcements
I migliori libri e ebook del 2016

ال Enrico Tagliani ال 29 December 2016

Threads
Topic
Il gusto del cinema - Ferruccio & Federica Cumer

ال مُستخدِم 39363 ال 23 January 2019

Censimento - Jesse Ball

ال Alice Raffaele ال 23 January 2019

Inception - un film di Christopher Nolan

ال Raimondo Romaioli ال 19 December 2012

Diario di un'apprendista astronauta - Samantha Cristoforetti

ال Giovanna Gorlani ال 21 January 2019

Saccheggio sul lago - Bruno Festa

ال Simona Polotti ال 20 January 2019

Ore 11:14 - Hilary Swank, Colin Hanks, Barbara Hershey

ال مُستخدِم 39363 ال 20 January 2019

Conflitti di interesse e salute - Nerina Dirindin, Chiara Rivoiro, Luca De Fiore

ال Daniel Peli ال 20 January 2019

Eleanor Oliphant sta benissimo - Gail Honeyman

ال Simona Polotti ال 5 September 2018

Il calore del sangue - Irene Nemirovsky

ال Roberto Dal Bianco ال 29 September 2012

I nostri ragazzi - Alessandro Gassman ... [et al.]

ال مُستخدِم 39363 ال 19 January 2019

Diventare uomini - Lorenzo Gasparrini

ال Cecilia Cerri ال 16 January 2019

L'uomo dal braccio d'oro - un film di Otto Preminger

ال مُستخدِم 39363 ال 15 January 2019

Memorie di Adriano - Marguerite Yourcenar

ال Alice Raffaele ال 14 January 2019

Il presidente è scomparso - romanzo di Bill Clinton e James Patterson

ال مُستخدِم 39363 ال 11 January 2019

Le rose di Elizabeth - Nikola Scott

ال Silvia Gritti ال 9 January 2019

L'arte di perdere - Alice Zeniter

ال Angelo Bonomini ال 9 January 2019

La zona cieca - Chiara Gamberale

ال Ilaria Cominelli ال 8 January 2019

Il silenzio di averti accanto - Giancarlo Marinelli

ال Giovanna Gorlani ال 8 January 2019

Florilegio - Makoto Azuma, Shunsuke Shiinoki

ال Clara Toninelli ال 7 January 2019

Il complesso di Telamaco - Cristina Legovich

ال Carlo Bulgari ال 6 January 2019

Con in bocca il sapore del mondo - Fabio Stassi

ال Alice Raffaele ال 5 January 2019

La vita davanti a sé - Romain Gary (Émile Ajar)

ال Alice Raffaele ال 5 January 2019

Breve trattato sulle coincidenze - Domenico Dara

ال مُستخدِم 67690 ال 5 January 2019

La vincita - Ida Ferrari

ال Linda Bettera ال 4 January 2019

Umami - Laia Jufresa

ال Clara Toninelli ال 4 January 2019

Giappone - Nancy Singleton Hachisu

ال Clara Toninelli ال 4 January 2019

Morti senza nome - Cristina Cattaneo

ال Francesco Bonomi ال 4 January 2019

La navigazione a vela - Massimo Caimmi

ال Francesco Bonomi ال 4 January 2019

I muri che dividono il mondo - Tim Marshall

ال Francesco Bonomi ال 4 January 2019

Hong Kong Express [Videoregistrazione] - un film di Wong Kar-Wai

ال Clara Toninelli ال 2 January 2019

7410 رسائل في 6072 مناقشات ال 869 مُستخدِمين

حاليا على الانترنت: Ci sono 27 utenti online