مجموعة التواصل الإجتماعي » Forum » تعليقات

تعليقات

لبدء مناقشة جديدة عليكم أن تكونوا مُستخدِمين مسجَّلين
لإنشاء مناقشة جديدة يجب الانطلاق من بطاقة تفاصيل العنوان
Announcements
I migliori libri e ebook del 2016

ال Enrico Tagliani ال 29 December 2016

Threads
Topic
Il dottor Zivago - [directed by David Lean]

ال Carlo Magistrelli ال 3 August 2018

Cromorama - Riccardo Falcinelli

ال Clara Toninelli ال 3 August 2018

I ponti della delizia - Guido Cervo

ال GIUSEPPE PISA ال 1 August 2018

Se ho paura prendimi per mano - Carla Vistarini

ال مُستخدِم 22468 ال 22 June 2015

A chi appartiene la notte - Patrick Fogli

ال Giovanna Gorlani ال 30 July 2018

L' isola delle farfalle - Corina Bomann

ال مُستخدِم 21039 ال 29 August 2014

Il lupo, la papera e il topo - scritto da Mac Barnett

ال Raimondo Romaioli ال 27 July 2018

La magia dei Miraculous - [sceneggiatura, disegni Giulia Adragna]

ال Emma Toninelli ال 25 July 2018

Il banchiere di Lucifero - Bradley C. Birkenfeld

ال مُستخدِم 1044 ال 24 July 2018

Un'altra scuola è possibile? - Sonia Coluccelli

ال مُستخدِم 14703 ال 24 July 2018

Quando sarai più grande capirai - Virginie Grimaldi

ال Nicole Salvoni ال 23 July 2018

Nero Wolfe - Rex Stout

ال Clara Toninelli ال 22 July 2018

Il libro del ramen - Stefania Viti

ال Clara Toninelli ال 22 July 2018

La forza imprevedibile delle parole - Clara Sanchez

ال Silvia Cere ال 22 July 2018

Il pellegrinaggio in Oriente - Hermann Hesse

ال Daniel Peli ال 21 July 2018

La montagna vivente - Nan Shepherd

ال Clara Toninelli ال 19 July 2018

Noi siamo tutto - Nicola Yoon

ال Elena Pasini ال 22 March 2018

Le acque del Nord - Ian McGuire

ال GIUSEPPE PISA ال 18 July 2018

Mio fratello rincorre i dinosauri - Giacomo Mazzariol

ال Clara Toninelli ال 24 October 2016

Silenzio - Shusaku Endo

ال Daniel Peli ال 16 July 2018

Mortina - testo e illustrazioni di Barbara Cantini

ال Clara Toninelli ال 14 July 2018

La biblioteca dei morti - Glenn Cooper

ال Giovanna Gorlani ال 11 July 2018

Mondo senza fine - Ken Follett

ال Stefano Tengattini ال 11 July 2018

I pilastri della terra - Ken Follett

ال Stefano Tengattini ال 11 July 2018

L'indagine - Giorgio De Rienzo

ال Giovanna Gorlani ال 10 July 2018

Macbeth - Jo Nesbo

ال Clara Toninelli ال 9 July 2018

Il profumo - Patrick Suskind

ال Maria Maddalena Vitrano ال 9 July 2018

L'eleganza del riccio - Muriel Barbery

ال Maria Maddalena Vitrano ال 9 July 2018

Una perfetta geometria - Giorgio Serafini Prosperi

ال Lucia Maddalena Morosso ال 9 July 2018

Sangue del mio sangue - scritto e diretto da Marco Bellocchio

ال Beatrice Bedani ال 8 July 2018

7234 رسائل في 5918 مناقشات ال 850 مُستخدِمين

حاليا على الانترنت: Ci sono 14 utenti online