مجموعة التواصل الإجتماعي » Forum » تعليقات

تعليقات

لبدء مناقشة جديدة عليكم أن تكونوا مُستخدِمين مسجَّلين
لإنشاء مناقشة جديدة يجب الانطلاق من بطاقة تفاصيل العنوان
Announcements
I migliori libri e ebook del 2016

ال Enrico Tagliani ال 29 December 2016

Threads
Topic
Serotonina - Michel Houellebecq

ال Clara Toninelli ال 18 March 2019

Insegui la tua stella - Åsa Hellberg

ال Giovanna Gorlani ال 18 March 2019

Noi siamo tempesta - Michela Murgia

ال Alice Raffaele ال 17 March 2019

Super size me - un film di di Morgan Spurlock

ال مُستخدِم 39363 ال 15 March 2019

I colori delle stelle - Marco Goldin

ال Giovanna Gorlani ال 15 March 2019

L'armata a cavallo - Isaak Babel'

ال Clara Toninelli ال 14 March 2019

Sangue e neve - Jo Nesbo

ال Clara Toninelli ال 12 March 2019

Sulla vocazione politica della filosofia - Donatella Di Cesare

ال Silvia Piccioli ال 10 March 2019

Enormi cambiamenti all'ultimo momento - Grace Paley

ال Clara Toninelli ال 10 March 2019

Guida galattica per gli autostoppisti - Douglas Adams

ال Giovanna Gorlani ال 8 March 2019

E tutto divenne luna

ال Alice Raffaele ال 6 March 2019

A tua insaputa - John Bargh

ال Clara Toninelli ال 4 March 2019

Il giro di vite - Henry James

ال Alice Raffaele ال 3 March 2019

Il bottone di Puskin - Serena Vitale

ال Clara Toninelli ال 3 March 2019

La vita dispari - Paolo Colagrande

ال Giovanna Gorlani ال 1 March 2019

Storia di Tonle - Mario Rigoni Stern

ال Clara Toninelli ال 28 February 2019

Freezer - Veronica "Veci" Carratello

ال Clara Toninelli ال 28 February 2019

La dieta vegetariana e vegana per chi fa sport - Elisa Cardinali, Laura Gogioso

ال Daniel Peli ال 27 February 2019

Dieci buoni motivi per andare in biblioteca - Stefano Parise

ال Alice Raffaele ال 27 February 2019

La vita perfetta di William Sidis - Morten Brask

ال Alice Raffaele ال 26 February 2019

Adorata nemica mia - Marcela Serrano

ال Alice Raffaele ال 26 February 2019

D.Gray-man - Katsura Hoshino

ال Giulia Liu ال 21 February 2019

Una ragazza affidabile - Silena Santoni

ال Giovanna Gorlani ال 25 February 2019

Un sasso in una bolla - Nicole Londino

ال Alberta Paitoni ال 24 February 2019

Tess, amica mia - Gaetano Cinque

ال Gaetano Cinque ال 23 February 2019

Padre e figlio - Gaetano Cinque

ال Gaetano Cinque ال 23 February 2019

Il pazzo dello zar - Jaan Kross

ال Alice Raffaele ال 22 February 2019

Cercando l'antica madre - Gaetano Cinque

ال Gaetano Cinque ال 22 February 2019

Manoscritti scandalosi - Gaetano Cinque

ال Gaetano Cinque ال 22 February 2019

Dei semidei comuni mortali - Gaetano Cinque

ال Gaetano Cinque ال 22 February 2019

7561 رسائل في 6207 مناقشات ال 886 مُستخدِمين

حاليا على الانترنت: Ci sono 38 utenti online