مجموعة التواصل الإجتماعي » Forum » تعليقات

تعليقات

لبدء مناقشة جديدة عليكم أن تكونوا مُستخدِمين مسجَّلين
لإنشاء مناقشة جديدة يجب الانطلاق من بطاقة تفاصيل العنوان
Announcements
I migliori libri e ebook del 2016

ال Enrico Tagliani ال 29 December 2016

Threads
Topic
Bestiari tardoantichi e medievali. I testi fondamentali della zoologia sacra cristiana. Testi originali a fronte

ال Clara Toninelli ال 10 November 2018

Accelerazione e alienazione - Hartmut Rosa

ال Clara Toninelli ال 8 November 2018

L'estate degli inganni - Roberto Perrone

ال Lucia Maddalena Morosso ال 8 November 2018

Io, Daniel Blake - diretto da Ken Loach

ال مُستخدِم 1955 ال 7 November 2018

La doppia madre - Michel Bussi

ال Silvia Gritti ال 7 November 2018

Il fiume della colpa - Wilkie Collins

ال Silvia Gritti ال 7 November 2018

Collateral beauty - Will Smith ... [et al.]

ال Alfio Ghezzani ال 4 November 2018

Una seconda vita - François Jullien

ال Clara Toninelli ال 31 October 2018

L'uomo di gesso - C. J. Tudor

ال Giovanna Gorlani ال 31 October 2018

Senzombra - Michele Monteleone, Marco Matrone

ال Simona Spoti ال 27 October 2018

Hasib e la regina dei serpenti - David B.

ال Simona Spoti ال 27 October 2018

Motor girl - Terry Moore

ال Simona Spoti ال 27 October 2018

I mistici di Mile End - Sigal Samuel

ال Viviana Filippini ال 26 October 2018

Un piccolo negozio di fiori a Parigi - Màxim Huerta

ال Giovanna Gorlani ال 25 October 2018

La seconda vita di Annibale Canessa - Roberto Perrone

ال Lucia Maddalena Morosso ال 23 October 2018

La sfolgorante luce di due stelle rosse - Davide Morosinotto

ال Clara Toninelli ال 22 October 2018

Mai dimenticare - Michel Bussi

ال Silvia Gritti ال 17 December 2017

Quattro tazze di tempesta - Federica Brunini

ال Giovanna Gorlani ال 20 October 2018

I banditi della libertà - Marco Patricelli

ال مُستخدِم 5257 ال 19 October 2018

Chi di spada ferisce - Giorgio Serafini Prosperi

ال Anna Zangiacomi ال 19 October 2018

I cani e i lupi - Irene Nemirovsky

ال Alice Raffaele ال 18 October 2018

I dolori del giovane Walter - Luciana Littizzetto

ال Giovanna Gorlani ال 18 October 2018

Fai piano quando torni - di Silvia Truzzi

ال Elena Pasini ال 18 October 2018

E il giardino creò l'uomo - Jorn de Précy

ال Clara Toninelli ال 17 October 2018

Sex ring - un romanzo di Ted Braun

ال Aurora Bruno ال 17 October 2018

Ouija - un romanzo di Ted Braun

ال Daniella Ravaglia ال 17 October 2018

Neppure un rigo in cronaca - Gino & Michele

ال Giovanna Gorlani ال 16 October 2018

Il crepuscolo degli dei - Wagner

ال Carlo Tarenzi ال 13 October 2018

L' amica geniale - Elena Ferrante

ال Elena Codenotti ال 23 January 2013

Preghiera del mare - Khaled Hosseini

ال Giovanna Gorlani ال 11 October 2018

7545 رسائل في 6194 مناقشات ال 883 مُستخدِمين

حاليا على الانترنت: Ci sono 91 utenti online