مجموعة التواصل الإجتماعي » Forum » تعليقات

Dracula untold
3 2 0

Dracula untold

Universal, 2015

302 Views, 2

Sembrava tutto detto e fatto su Dracula, be.. un nuovo punto di vista sugli origini del mito.

Idea buona, realizzazione frettolosa.
Alcuni momenti spettacolari, meno però di quanti erano attesi, e soprattutto ottenuti con una smaccata computer grafica che toglie loro molto impatto.
Il pathos è un orpello didascalico che poi dovrà arrangiarsi lo spettatore a suscitare: e va bene che non è un film intimista, ma aspira pur sempre ad essere una pietra angolare della storia di Dracula - mica pizza e fichi.

  • «
  • 1
  • »

7139 رسائل في 5836 مناقشات ال 842 مُستخدِمين

حاليا على الانترنت: Ci sono 40 utenti online