مجموعة التواصل الإجتماعي » Forum » تعليقات

Le maschere dell'orrore
0 1 0

Le maschere dell'orrore

Cut-up, 2018

نبذة مختصرة: Il Masque era un'elaborata rappresentazione teatrale popolare in Inghilterra durante il XVI e XVII secolo. L ' argomento principale erano la vendetta e l'orrore. I Masques di solito sondavano le radici del male. Come facciamo noi! Signore e signori, preparatevi allo shock, alla suspense, alle idee sorprendentemente stimolanti e alla meraviglia.

56 Views, 1
  • «
  • 1
  • »

6923 رسائل في 5650 مناقشات ال 819 مُستخدِمين

حاليا على الانترنت: Ci sono 52 utenti online